Rådet för internationalisering av utbildningarna

Sammansättningen av Rådet för internationalisering av utbildningarna, som ligger under Utbildningsstrategiska nämnden, gäller för perioden 2017-07-01–2021-06-30. Det har i uppdrag att verka för en breddad internationalisering inom fakulteten med tonvikt på studenterna, beredning av utbytesavtal, hanterar frågor om lärar- och studentutbyte m.m.

Anneli Ivarsson, ordförande
Chatrin Persson, vice ordförande
Anncristine Fjellman-Wiklund
Annika Bay
Curt Löfgren
Karin Brunnegård
Tomas Lindh
Mikael Wikström
Sven-Arne Silfverdal
Viktoria Heldestad

Suppleant
Anders Olofsson
Pia Hedberg
Ann Margreth Ljusbäck
Fredrik Elgh
Heléne Johansson
Katarina Wikén Albertsson
Ylva Hedberg Fransson

Utsedd av Umeå Medicinska Studentkår

Ordinarie
Charlotta Börjesson
Emma Onkamo
Liv Ronestjärna

Suppleant
Roz Lafta
Viktor Elofsson

 

Handläggare

Wasif Ali

Lena Åminne
2020-09-24