Rådet för internationalisering av utbildningarna

Sammansättningen av Rådet för internationalisering av utbildningarna, som ligger under Utbildningsstrategiska nämnden, UN, gäller för perioden 2017-07-01–2021-06-30. Det har i uppdrag att verka för en breddad internationalisering inom fakulteten med tonvikt på studenterna, beredning av utbytesavtal, hanterar frågor om lärar- och studentutbyte m.m.

Anneli Ivarsson, ordförande
Chatrin Persson, vice ordförande
Anncristine Fjellman-Wiklund
Annika Bay
Curt Löfgren
Karin Brunnegård
Tomas Lindh
Mikael Wikström
Sven-Arne Silfverdal
Viktoria Heldestad

Suppleant
Anders Olofsson
Anders Rignér
Caroline Fischl
Fredrik Elgh
Heléne Johansson
Katarina Wikén Albertsson
Ylva Hedberg Fransson

Utsedd av Umeå Medicinska Studentkår

Ordinarie
Eline Hallor
Murat Dogru
Viktor Elofsson

Suppleant
Axel Lundqvist
Joel Rydberg
Pegah Reyhani

Handläggare

Wasif Ali

Lena Åminne
2019-09-20