Rådet för forskningsinfrastrukturer (mRIS)

mRIS är rådgivande till FoN och fakultetsledningen. Rådet inventerar och föreslår principer för prioritering och medfinansiering av fakultetens infrastrukturer, verkar för synliggörande och tillgängliggörande av infrastrukturer liksom för en samordning av lokala och nationella infrastrukturer.

Rådet ansvarar också för nationell och internationell omvärldsanalys inom infrastrukturområdet i syfte att optimera möjligheterna för fakultetens forskare att bedriva nydanande forskning.

Ledamöter

Richard Lundmark, ordförande och forskningsinfrastrukturansvarig
Maria Fällman, vice ordförande
Ingvar Bergdahl
Stefan Björklund
Leif Carlsson
Magnus Domellöf
Peter Nordström
Birgitta Olofsson

Ledamot Region Västerbotten

Anna Ramnemark

Handläggare

Maria Israelsson Nordström

Relaterad information

Forskningsinfrastrukturer som beviljats medel vid Medicinska fakulteten.

Information om hur du publicerar forskningsinfrastruktur på umu.se.

Lena Åminne
2020-11-17