Personalfrågor

Fakultetens specifika information håller på att ses över och kommer därför att publiceras fortlöpande.

Universitetes information om anställning, lön och andra personalfrågor:

Fakultetens stöd i personalfrågor och i frågor som rör läraranställningar, befordran och docentur, är uppdelad så här:

Ylva Hagervall
Medicinsk Kemi
UCMM (centrumbildning)
Integrativ medicinsk biologi
Biobanken
Samhällsmedicin och rehabilitering
Klinisk Vetenskap

Elin Sonning
Odontologi
Kirurgisk och perioperativ vetenskap
Molekylärbiologi
Omvårdnad
Farmakologi och Klinisk neurovetenskap
Kansliet

Jenny Bagglund
Strålningsvetenskaper
Medicinsk biovetenskap
Klinisk mikrobiologi
Folkhälsa och klinisk medicin
WCMM
UCCB /Speciallaboratoriet

Kontaktpersoner

Personalfrågor

Elin Sonning
7866976

Ylva Hagervall, handläggare i BPN
7867794

Jenny Bagglund
7865417

Madeleine Persson, handläggare i ADN
7865588

Fysisk arbetsmiljö

Olle Nygren, miljösamordnare
7865483

Ellinor Nordsvahn, föräldraledig
Hanna Nilsson, föräldraledig

Lena Åminne
2017-09-01