Personalfrågor

Fakultetens specifika information håller på att ses över och kommer därför att publiceras fortlöpande.

Universitetes information om anställning, lön och andra personalfrågor:

Fakultetens stöd i personalfrågor och i frågor som rör läraranställningar, befordran och docentur, är uppdelad så här:

Ylva Hagervall
Medicinsk kemi
UCMM (centrumbildning)
Integrativ medicinsk biologi
Biobanken
Samhällsmedicin och rehabilitering
Klinisk vetenskap
UCCB/Speciallaboratoriet

Elin Sonning
Odontologi
Molekylärbiologi
Farmakologi och klinisk neurovetenskap

Hanna Nilsson
Strålningsvetenskaper
Folkhälsa och klinisk medicin
WCMM

Tatja Anundsson
Kirurgisk och perioperativ vetenskap
Omvårdnad
Fakultetens kansli
Klinisk mikrobiologi
Medicinsk biovetenskap

Kontaktpersoner

Personalfrågor

Elin Sonning
7866976

Ylva Hagervall, handläggare i BPN
7867794

Hanna Nilsson
7865417

Tatja Anundsson
786 70 30

Madeleine Persson, handläggare i ADN
7865588

Fysisk arbetsmiljö

Olle Nygren, miljösamordnare
7865483

Lena Åminne
2018-02-06