Personalfrågor

Fakultetens stöd i personalfrågor och frågor som rör läraranställningar, är uppdelad enligt nedan.

Universitetes information om anställning, lön och andra personalfrågor:

Ylva Hagervall

Samhällsmedicin och rehabilitering
Klinisk vetenskap
Enheten för biobanksforskning (arbetsenhet)
UCCB/Speciallaboratoriet (arbetsenhet)
UCMM (arbetsenhet

Jannike Hurenkamp

Integrativ medicinsk biologi

Jenny Bagglund

Odontologi
Kirurgisk och perioperativ vetenskap
Omvårdnad
UCMR (centrumbildning)
MIMS (centrumbildning)

Hanna Nilsson

Strålningsvetenskaper
Folkhälsa och klinisk medicin
Klinisk mikrobiologi
Medicinsk biovetenskap
WCMM (centrumbildning)

Elin Sonning/Lisa Berg

Medicinsk kemi och biofysik
Epidemiologi och global hälsa
Molekylärbiologi

Elin Enqvist

Kansliet för medicin

 

Kontaktpersoner

Personalfrågor

Jenny Bagglund
090-7865417

Ylva Hagervall
090-7867794

Jannike Hurenkamp
090-7865193

Hanna Nilsson
090-7867768

Elin Sonning (Föräldraledig från 201223)
090-786 5252

Lisa Berg (vikarie för Elin Sonning)
090-786 5588

Elin Enqvist
090-786 6770

Handläggare i ADN

Madeleine Lindmark
090-7865588

Fysisk arbetsmiljö

Olle Nygren, miljösamordnare
090-7865483

Lena Åminne
2020-12-01