Personalfrågor

Här finns information om fakultetens stöd i personalfrågor och frågor som rör läraranställningar, befordran och docentur.

Universitetes information om anställning, lön och andra personalfrågor:

Fakultetens stöd i personalfrågor och frågor som rör läraranställningar, befordran och docentur, är uppdelad så här:

Ylva Hagervall

Medicinsk kemi och biofysik
Enheten för biobanksforskning
Samhällsmedicin och rehabilitering
Klinisk vetenskap
UCCB/Speciallaboratoriet

Jannike Hurenkamp

UCMM
Integrativ medicinsk biologi

Jenny Bagglund

Odontologi
Molekylärbiologi
UCMR (centrumbildning)
MIMS (centrumbildning)
Farmakologi och klinisk neurovetenskap
Kirurgisk och perioperativ vetenskap
Omvårdnad

Hanna Nilsson

Strålningsvetenskaper
Folkhälsa och klinisk medicin
WCMM
Klinisk mikrobiologi
Medicinsk biovetenskap
Epidemiologi och global hälsa

 

Kontaktpersoner

Personalfrågor

Jenny Bagglund
090-7865417

Ylva Hagervall
090-7867794

Jannike Hurenkamp
090-7865193

Hanna Nilsson
090-7867768

Madeleine Lindmark, handläggare i ADN
090-7865588

Fysisk arbetsmiljö

Olle Nygren, miljösamordnare
090-7865483

Lena Åminne
2020-05-25