Excellenta och meriterade lärare

Den pedagogiska meriteringsmodellen har funnits sedan 2013. Här hittar du de lärare vid Medicinska fakulteten som har utsetts till excellenta och meriterade lärare.

Excellenta lärare

2015

Marie Bixo, klinisk vetenskap

2016

Christina Ljungberg, kirurgisk och perioperativ vetenskap

2018

Magnus Hultin, kirurgisk och perioperativ vetenskap

2019

Sofia Mattsson, farmakologi och klinisk neurovetenskap

Meriterade lärare

2013

Ylva Hedberg Fransson, klinisk mikrobiologi
Marcus Schmitt-Egenolf, folkhälsa och klinisk medicin

2015

Birgitta Englund, samhällsmedicin och rehabilitering
Caroline Fischl, samhällsmedicin och rehabilitering
Magnus Hultin, kirurgisk och perioperativ vetenskap
Stig Jacobsson, farmakologi och klinisk neurovetenskap

2016

Anders Hofer, medicinsk kemi och biofysik
Ola Winsö, kirurgisk och perioperativ vetenskap

2017

Maria Gustafsson, farmakologi och klinisk neurovetenskap
Sofia Mattsson, farmakologi och klinisk neurovetenskap
Britt-Marie Lindgren, omvårdnad
Ulla Nygren, samhällsmedicin och rehabilitering
Cecilia Pettersson, samhällsmedicin och rehabilitering

2018

Ulf Isaksson, omvårdnad
Per Stål, integrativ medicinsk biologi
Börje Rehn, samhällsmedicin och rehabilitering
Anders Själander, folkhälsa och klinisk medicin
Christopher Fowler, farmakologi och klinisk neurovetenskap
Pia Hedberg, omvårdnad
Kajsa Gilenstam, samhällsmedicin och rehabilitering
Eva-Britt Norberg, samhällsmedicin och rehabilitering
Elin Granholm Valmari, samhällsmedicin och rehabilitering

2019

Maria Wiklund, samhällsmedicin och rehabilitering
Michael Svensson, samhällsmedicin och rehabilitering
Ludvig Backman, samhällsmedicin och rehabilitering
Maria Sjölander, farmakologi och klinisk neurovetenskap
Eva Boström, omvårdnad
Anita Nilsson, omvårdnad
Maria Lindström, samhällsmedicin och rehabilitering

2020

Martin Fahlström, klinisk vetenskap
Annchristine Fjellman-Wiklund, samhällsmedicin och rehabilitering
Sara Wilson, integrativ medicinsk biologi
Jonas Aléx, omvårdnad

Lena Åminne
2020-06-15