Facklig samverkan

Samverkan för utveckling

Samverkansavtal

Lokalt kollektivavtal om samverkan för utveckling (Local collective agreement regarding development cooperation)

Tid
13.15-15.00

Lokal
ht 2020: Docenten, pl 8
vt 2021: Digitalt

FSG Stoppdatum
ärenden från institutioner
Tema
2020    
17 dec 7 dec  
2021    
21 jan 11 jan  
11 feb 1 feb  
4 mars 22 feb  
25 mars 15 mars  
15 april 5 april  
6 maj 26 april  
3 juni 24 maj  
17 juni 7 juni  
Lena Åminne
2020-11-30