Facklig samverkan

Samverkan för utveckling

Samverkansavtal

Lokalt kollektivavtal om samverkan för utveckling (Local collective agreement regarding development cooperation)

Tid
13.15-15.00

Lokal
ht 2020: Docenten, pl 8

FSG Stoppdatum
ärenden från institutioner
Tema
2020    
27 aug 17 aug  
17 sep 7 sept Info om arbetet med Medicinska fakultetens verksamhetsplan, handlingsplan för arbetsmiljö och lika villkor samt budget
8 okt 28 sept Information om budgetarbete 2020
5 nov 26 okt Aktiva åtgärder mot diskriminering
24 nov 12 nov  
17 dec 7 dec  
Lena Åminne
2020-08-11