Facklig samverkan

Samverkan för utveckling

I juni 2013 fick Umeå universitet ett nytt samverkansavtal:

Lokalt kollektivavtal om samverkan för utveckling (Local collective agreement regarding development cooperation)

FSG Stoppdatum
ärenden från institutioner
Lokal Tema
2018      
13 december, 13.15-15.00 3 december Doktoranden pl 8

Ev. prefekt vid UCMM.
Presentation verksamhetsplan

 2019      
17 januari, 13.15-15.00 7 januari Doktoranden, pl 8  

7 februari,
13.15-15.00

28 januari Doktoranden, pl 8 Ev prefektmedverkan ev Leif Carlssson pga avbokning i höstas
28 februarikl 13.15-15.00 18 februari Doktoranden, pl 8  
21 mars, 13.15-15.00 11 mars Doktoranden, pl 8 Planering av höstterminens FSG, datum och tema
11 april, 13.15-15.00 1 april Doktoranden, pl 8 Verksamhetsberättelse och bokslut
9 maj, 13.15-15.00 29 april Doktoranden, pl 8 Arbetsmiljö/lika villkor: Information om övertid/mertid och långtidssjukskrivningar. Redovisning av sammanställning över institutionernas arbetsmiljöplaner.
29 maj, 13.15-15.00 20 maj Doktoranden, pl 8 Utvärdering FSG
20 juni, 13.15-15.00 10 juni Doktoranden, pl 8 Redovisning av bisysslor
Lena Åminne
2018-12-18