Utbildning

Du som arbetar med utbildning på grund och avancerad nivå hittar här manualer, regler, blanketter och annat material.

Fakulteten ansvarar för 12 program på grundnivå, 24 på avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå. Här arbetar ungefär 600 lärare, varav 84 procent är disputerade. Antalet registrerade studenter var 2014 närmare 5820 och av dessa var 72 procent kvinnor. Antalet studenter inom forskarutbildning var 544 år 2014, varav 54 procent var kvinnor.

12 program på grundnivå

 • Arbetsterapeut
 • Biomedicinare
 • Biomedicinska analytiker
 • Fysioterapeut
 • Logoped
 • Läkare
 • Röntgensjuksköterska
 • Sjuksköterska
 • Tandhygienist
 • Tandläkare
 • Tandtekniker
 • Tränare

24 på avancerad nivå

 • Barnmorskaprogrammet
 • Kandidatprogrammet i oral hälsa
 • Magisterprogrammet i arbetsliv och hälsa
 • Magisterprogram i arbetsterapi
 • Magisterprogram i bildterapi
 • Magisterprogram i folkhälsovetenskap
 • Magisterprogram i fysioterapi
 • Magisterprogram i idrottsmedicin
 • Masterprogram i arbetsterapi
 • Masterprogram i biomedicin
 • Masterprogram i folkhälsovetenskap
 • Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi
 • Masterprogram i fysioterapi
 • Masterprogram i omvårdnad
 • Specialistsjuksköterskeprogram:
  inriktning mot ambulanssjukvård
  inriktning mot anestesisjukvård
  inriktning mot distriktssköterska
  inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
  inriktning mot intensivvård
  inriktning mot onkologisk vård
  inriktning mot operationssjukvård
  inriktning mot psykiatrisk vård
  inriktning mot vård av äldre

Kontaktperson

Henna Harinen
Utbildningssamordnare
786 67 67

Arbetsmiljö

Har du frågor eller synpunkter om arbetsmiljö, kan du prata med din chef eller arbetsmiljöombudet på din arbetsplats.

Här hittar du information om arbetsmiljöombud, lab.säkerhet med mera.

Lena Åminne
2017-05-15