Lärardagen 5 november

Alla medarbetare inom Medicinska fakulteten som är verksamma inom utbildning, är varmt välkomna till fakultetens lärardag den 5 november 2020.

Artificiell intelligens för framtidens professioner – hur förbereder vi Medicinska fakultetens studenter?

När? 5 november, start 12.00
Var? Via Zoom (länk publiceras senare)

Some sessions in English*, see headings in the program.

Program

11.45 Zoom öppnar

12.00* Welcome address
Kristina Lejon, vicedekan för utbildning

12.15* "Artificial Intelligence - opportunities and challenges for medical education "
Fredrik Heintz, biträdande professor, institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet

13.00* "Developing AI capabilities at Helsinki University Hospital"
Pekka Kahri, technology officer, HUS Helsinki University hospital

13.45 "Vad bör studenterna ha fått med sig för kunskap om digitalisering för ett jobb inom hälso- och sjukvården?"
Sara Lewerentz, digitaliserings- och teknikdirektör, Region Västerbotten

14.15 Paus

14.45 "AI som verktyg för utveckling av kunskap, färdigheter, funktion, förmåga, autonomi - hur kan det förändra hälso- och sjukvårdens yrkesroller?" Helena Lindgren, professor, institutionen för datavetenskap, UmU

15.00 "AI – Inte så enkelt som det framställs – Hur kan medicinsk teknik stödja?" Christer Grönlund, docent, universitetslektor, institutionen för strålningsvetenskaper, UmU

15.15 "Digital kompetens som legitimationskrav – en grund för framtidens AI" Ingeborg Nilsson, professor, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, UmU.

15.30 Diskussion/panelsamtal

16.00 Avslutning, Kristina Lejon, vicedekan för utbildning

Anmälan

Anmäl dig senast 2 november via detta anmälningsformulär.

Live-sändning

Följ lärardagen där du befinner dig, via Zoom (länk kommer)

Filmade sessioner kommer också att kunna ses i efterhand.

 

 

Kontakt

Anna Fahlgren, utbildningsledare
786 96 87
anna.fahlgren@umu.se

Henna Harinen, utbildningssamordnare
786 67 67
henna.harinen@umu.se

Lena Åminne
2020-10-12