MediPed - pedagogisk seminarieserie

Pedagogisk seminarieserie för alla som jobbar med undervisning vid Medicinska fakulteten.

Inbjudna gäster kommer prata om pedagogiska grepp och trender inom medicinsk pedagogik, samt leda pedagogiska diskussioner.

Syftet med seminarierna är att förbättra kvaliteten på vår undervisning och våra utbildningar.

Delta via Zoom. Länk skickas till anmälda deltagare.

Anmäl dig till respektive seminarium via anmälningslänk under respektive seminarium nedan.

Tisdag 15/9, 15-16.15

Magnus Hultin (Inst för kirurgisk och perioperativ vetenskap), Anders Själander (Inst för folkhälsa och klinisk medicin), UmU
"EPA – entrustable professional actvities – verktyg för bedömning och mätning av kompetens"

Presentation EPA

Mer om Magnus Hultin
Mer om Anders Själander

Anmäl dig här

Måndag 5/10, 15-16.15

"Erfarenhetsutbyte från våren 2020: utmaningar och lärdomar från en snabb omläggning till digital undervisning".

Anmäl dig här

Onsdag 28/10, 15-16.15

Eva Svedmark, föreståndare och pedagogisk utvecklare vid Universitetspedagogik och lärandestöd, UmU
"Next generations learners - who are they? How can we meet their needs in higher education"
Obs! På engelska!
Mer om Eva Swedmark

Anmäl dig här

Torsdag 26/11, 15-16.15

Angelica Fredholm, Centrum för klinisk forskning och utbildning, Region Värmland och Pedagogisk utvecklare, LIME/Karolinska Institutet

"Tröskelbegrepp & transformativt lärande i den kliniska miljön"

Mer om Angelika Fredholm:
Presentation, Region Värmland
Centrum för klinisk forskning, Region Värmland

Anmäl dig här

Tidigare seminarier

Vårterminen 2020

tips på innehåll och föreläsare

Har du tips på såväl innehåll som seminariehållare?
Kontakta utbildningsledare Anna Fahlgren, anna.fahlgren@umu.se

Lena Åminne
2020-09-18