VFU/klinisk praktik

Här finns avtalen om VFU/klinisk praktik med både landsting och kommuner.

SITHS-kort och passerkort

Information och blanketter om SITHS-kort och passerkort inom Region Västerbotten, hittar du här.

Avtal VFU/klinisk praktik

Regler och handläggningsordning för praktik och studieresor vid Medicinska fakulteten, 171115

Regionalt avtal om verksamhetsförlagd utbildning, 2017

Landsting/regioner

Kvalitetskrav landsting

  • Region Västerbotten Via länken hittar du information om VFU i Västerbottens läns landsting. Avtal, volymbilagor, mm.

Kommuner

Kvalitetskrav kommun

  • VFU-avtal och bilagor som gäller för Dorotea kommun, Lycksele kommun, Malå kommun, Norsjö kommun, Sorsele kommun, Storuman kommun, Vilhelmina kommun och Åsele kommun

Bilagor

Bilagor

Bilagor

Bilagor

Bilagor - kommer att uppdateras

Elevhälsa

Kontaktperson

VFU-strateg

Linda Wahlqvist
Medicinska fakultetens kansli
786 88 44

ID-foto, Region Västerbotten

090-785 90 90

 

Ersättningsnivåer 2020

Mottagande verksamheter, VFU
1 592 kronor vecka/student

Bidrag till student vid dubbelt boende, VFU
2 341 kronor månad/student

Lena Åminne
2019-12-16