Utlysning 2018

Utlysning av medel ur Insamlingsstiftelsen och övriga stiftelser inom Medicinska fakulteten för år 2018.

Följande stiftelser och forskningsändamål utlyses

Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning vid Umeå Universitet
Stiftelsen Inga Britt och Jan Axel Bränholms Minnesfond för forskning inom arbetsterapi
Stiftelsen Bernhard och Signe Bäckströms fond
Stiftelsen Margareta Dannborgs minnesfond för medicinsk forskning
Stiftelsen Leila och Bertil Ehrengrens fond för experimentell epilepsiforskning
Stiftelsen Erika och Rudolf Gustafssons fond
Stiftelsen Karl-Oskar Hanssons fond
Stiftelsen PG och Ragnhild Lundgrens fond
Vilhelmina och Oskar Petterssons stiftelse
Stiftelsen Arne o Kerstin Sandströms forskningsfond för reumatologisk forskning
Karin och Harald Silvanders stiftelse
Stiftelsen Åke Wiltons fond för C-vitaminforskning
Nils Erik Holmstens forskningsstiftelse

Utdelning 2017

Under mars-maj 2018 tillkännages utdelningsbart inom respektive forskningsändamål. Utdelningens storlek är beroende på hur framgångsrik förvaltningen varit under året men även på vilka gåvor som inkommit till de specifika ändamålen.

För 2017 fanns följande summor utdelningsbara till respektive forskningsändamål
Medicinsk forskning: 5 474 tkr
Hjärt- och kärlsjukdomar: 1 863 tkr
Reumatologisk forskning: 635 tkr
Hjärt- och lungsjukdomar: 492 tkr
Neurologisk forskning: 330 tkr
Cancersjukdomar: 171 tkr
Epilepsiforskning: 148 tkr
Diabetessjukdomar: 132 tkr
Ögonforskning: 30 tkr
Arbetsterapi:30 tkr
Astma- och allergi: 20 tkr
ALS: 20 tkr
Thoraxkirurgi: 7 tkr
Öron-näsa-hals: 6 tkr
Infektionssjukdomar: 4 tkr

Lena Åminne
2019-01-15