Utlysning 2020

Medicinska fakulteten utlyser medel ur Insamlingsstiftelsen och övriga stiftelser inom Medicinska fakulteten för år 2020.

Följande stiftelser och forskningsändamål utlyses

Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning
med följande forskningsändamål (2019 års utdelning i tkr inom parentes):

 • Medicinsk forskning (2 822 tkr),
 • Hjärt- och kärlsjukdomar (1 491 tkr),
 • Cancersjukdomar (111 tkr),
 • Hjärt- och lungsjukdomar (100 tkr),
 • Neurologisk forskning (225 tkr),
 • Reumatologisk forskning (46 tkr),
 • ALS (16 tkr),
 • Astma- och allergi (28 tkr),
 • Diabetessjukdomar (158 tkr),
 • Thoraxkirurgi (10 tkr),
 • Epilepsiforskning (9 tkr),
 • Ögonforskning (8 tkr),
 • Öron-näsa-hals (9 tkr),
 • Infektionssjukdomar (71 tkr).

Anknutna stiftelser (2019 års utdelning i tkr inom parentes):

 • Inga Britt och Jan Axel Bränholms, arbetsterapi (33 tkr),
 • Bernhard och Signe Bäckström, cancer ögonforskning, reumatologi (76 tkr),
 • Leila och Bertil Ehrengren, epilepsiforskning (8 tkr),
 • Erika och Rudolf Gustafsson, hjärt-/kärlsjukdomar (103 tkr),
 • Karl-Oskar Hansson, neurologi (0 tkr),
 • PG och Ragnhild Lundgren, medicinsk forskning (86 tkr),
 • Vilhelmina och Oskar Pettersson, cancer, hjärt-/kärlsjukdomar (75 tkr),
 • Arne o Kerstin Sandström, reumatologi (605 tkr),
 • Karin och Harald Silvander, epilepsi (148 tkr),
 • Åke Wilton, c-vitaminforskning (102 tkr),
 • Nils Erik Holmsten, diabetes (225 tkr),
 • Ebba Andersson-Cedergren, blodforskning, cellmembraner, neurologi (18 tkr),
 • Bertil Cedergren, blodforskning (0 tkr),
 • Birgit Bruhn-Olofsson och Ernfrid Olofsson, hjärt-/kärlsjukdomar (0 tkr)
Lena Åminne
2020-09-07