Verksamhetsplanering, uppföljning

Verksamhetsplanering och dess uppföljning åskådliggör planering samt resultat av det genomförda arbetet. Här hittar du de verksamhetsplaner samt verksamhetsberättelser som har blivit fastställda.

Verksamhetsberättelse 2016

Bilaga: Delmålsuppföljning

Bilaga: Handlingsplan för arbetsmiljö

Verksamhetsplan 2018

Under rubrikerna Verksamhetsplanering och Verksamhetsberättelse hittar du mer information och arkiv.

Lena Åminne
2017-11-01