Forskarutbildning

Här kan du som är forskarstuderande vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten hitta information och regler för forskarutbildning. Informationen är även aktuell för dig som arbetar som lärare eller adminstratör inom utbildning på forskarnivå.

Eva Stoianov
2019-02-22