Samfaks kalendarium

 • augusti 2020
  • 20

   torsdag 20 augusti

   Disputation

   Uppleva en känsla av en plats i en virtuell miljö – verklighet i nuet?

 • september 2020
  • 4

   fredag 4 september

   Disputation

   Tjänsteresenärers måltidspraktiker som grund för värde

  • 11

   fredag 11 september

   Disputation

   Brukarengagemangets personifiering: Entreprenörer och medlemsorganisationer på området psykisk ohälsa

 • oktober 2020
  • 2

   fredag 2 oktober

   Disputation

   Fotspår efter en osynlig befolkning. Fritidshusturismens heterogena effekter på kommunal planering och bostadsmarknader i Sverige.

  • 9

   fredag 9 oktober

   Disputation

   Systematiska utvärderingars potential inom samhällsvetenskaplig miljöforskning

  • 16

   fredag 16 oktober

   Disputation

   Att hantera osäkerhet mellan parter i interorganisatoriska interaktioner (

 • december 2020
  • 4

   fredag 4 december

   Disputation

   Emancipatoriska trösklar: kroppar inom gym och fitness

  • 11

   fredag 11 december

   Disputation

   Gula känslor. Makt, etnicitet och oavslutade kapitel i känslosamma migrationsberättelser

Eva Stoianov
2019-02-22