Organisation

Den Samhällsvetenskapliga fakulteten består av elva institutioner, och flera högskolor, centrumbildningar och andra enheter.

Fakultetens ledningsgrupp

Dekan, prodekan, vicedekan, kanslichef och ansvarig för samverkans- och innovationsfrågor

Beslutande organ

Fakultetsnämnden och dekanens beslutsmöte

Beredande organ

Utbildningskommittén, forskningskommittén och anställningskommittéerna

Programkommittéer för utbildningsprogram (beredande och beslutande)

INSTITUTIONER/ENHETER

Institutioner

 • Geografi och ekonomisk historia
 • Handelshögskolan
 • Informatik
 • Juridik
 • Kostvetenskap
 • Pedagogik
 • Psykologi
 • Socialt arbete
 • Sociologi
 • Statsvetenskap
 • Tillämpad utbildningsvetenskap

Högskolor och andra enheter

 • Centrum för funktions- hinderforskning
 • Centrum för miljö- och naturresursekonomi (CERE)
 • Centrum för regionalvetenskap (CERUM)
 • Centrum för skolledarutveckling
 • Demografiska databasen
 • Juridiskt forum
 • Polisutbildningen
 • Restauranghögskolan
 • Transportforskningsenheten (TRUM)
 • Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
 • Idrottshögskolan
Åsa P Isaksson
2014-12-16