Sammanträdestider ht 2020

Här finns information samlad om höstterminens sammanträdestider vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Fakultetsnämnd

16/9 (kl. 09.00-)
28/10 (kl. 08.30-)
9/12 (kl. 08.30-)

Inställt 25/11 och 16/12

Ledningsgrupp

10/8, 17/8, 24/8, 31/8, 7/9, 14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10, 19/10, 26/10, 2/11, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12, 14/12, 21/12

Dekanens beslutsmöte

12/8, 24/8, 7/9, 21/9, 5/10, 19/10, 2/11, 16/11, 30/11, 14/12

Forskningskommitté
9/9, 19/10, 16/11, 15/12

Utbildningskommitté
2/9 (enbart beslutsmöte), 14/10, 11/11, 2/12

Anställningskommitté för professorer/docenter

2/9, 30/9, 4/11, 16/12

Anställningskommitté för lektorat m.m.

3/9, 1/10, 5/11, 17/12

Facklig samverkan (FSG)
20/8, 9/9, 21/10, 11/11, 1/12, 16/12
Inställt: 30/9

Prefektmöte
24/8, kl. 15.00-16.30
16/9, kl. 08.15-10.00
22/10 kl. 14.05-
14/12, kl. 15.00-16.30

Prefektseminarier
28/9, kl. 13.00-16.00
3/11, kl. 13.00-16.00

Prefekt- och chefsträff

26/11, kl. 14-17

Rektorsdialog med fakultetens prefekter

24/11, kl. 10-12.30

Forskarutbildningsansvariga

22/9, 19/11
Kl. 13.00-15.00

 

Forskningsansvariga

Inställt: 6/10
Besked om nytt datum skickas till berörda

 

 

Åsa Persson Isaksson
2020-10-20