Utbildning

Här finns information för dig som arbetar med utbildning på grund- och avancerad nivå; policys, regelverk, handläggningsordning och liknande. Här finns också sammanställningar över våra pedagogiska pristagare samt meriterade och excellenta lärare.

Frågor om utbildning på grund och avancerad nivå bereds av utbildningskommittén och beslutas som regel därefter av fakultetsnämnden.

KONTAKTPERSONER

Fakultetssamordnare

Marianne Schedin
090-786 74 77

Utbildningsledare

Nils Eriksson
090-786 63 10
070-340 07 45

 

Åsa P Isaksson
2019-02-22