Viktiga datum - Samhällsvetenskapliga fakulteten

Här har vi samlat viktiga datum och hålltider till stöd för institutions- och enhetsledningarnas arbete. Denna sammanställning uppdateras löpande.

Januari 2017

 • 18-19 januari
  Internat för prefekter/föreståndare och fakultetsnämnd
 • 25 januari
  Fakultetens samverkansgrupp (FSG)
 • Slutet av januari
  - Mallar för VB, VB för forskarutbildning och Nyckeltal samt
  - Mallar för redovisning av delmålsarbetet och bedömning av delmålsuppfyllelse för fakulteten prioriterade delmål
  ...skickas till institutioner/enheter

Februari 2017

 • 1 februari
  Informationsmöte för prefekter/föreståndare/nämnd
  Fakultetsnämnden sammanträder
 • 10 februari (kl. 13.00)
  Ansökningar till Wallenbergs fonder (MMW och MAW) skickas till Thomas Pettersson
 • 16 februari
  Fakultetens samverkansgrupp (FSG)
 • 20 februari
  Universitetsstyrelsen sammanträder
 • 22 februari
  Öppet hus för gymnasieskolor och allmänhet

Mars 2017

 • 1 mars
  Institutionerna/enheterna inlämnar
  - VB 2016 (inkl. delmål)
  - Redovisning av delmålsarbetet och bedömning av delmålsuppfyllelse
  - Bokslut 2016 (fastställda inkl. underskrift)
 • 8 mars
  Fakultetens samverkansgrupp (FSG)
 • 14-31 mars
  Dialoger mellan fakultets- och institutionsledningar om VB 2016, VP 2017-2018 och övriga planer
 • 15 mars
  Informationsmöte för prefekter/föreståndare/nämnd

  Fakultetsnämnden sammanträder

 • 16 mars
  Prefektseminarium (f.m.)
 • 21 mars
  Prefekt- och chefsträff (kl. 14.00-17.00)

 • 30 mars
  Fakultetens samverkansgrupp (FSG)
 • 31 mars
  Lärares bisysslor rapporteras till prefekt/föreståndare

  Bemanning av undervisningsuppdrag m.m. (anslagsfinansierade och interna) för perioden 2016-07-01 - 2017-06-30 ska finnas korrekt registrerad i BPS

  Uttag ur DIVA av antalet registrerade externa examensarbeten för perioden 2014-2016

  Förslag till hedersdoktor 2017 inlämnas till Åsa P Isaksson

  Rapport om uppföljning av individuella studieplaner inför 2017 inlämnas till Thomas Pettersson

April 2017

 • 20 april
  - Prognos 1 2017 klar och låst i Raindance
  - Fakultetens samverkansgrupp (FSG)
 • ca 22 april
  Anmälningsstatistik för utbytesstudenter ht 2017
 • 25 april
  Informationsmöte för prefekter/föreståndare/nämnd

  Fakultetsnämnden sammanträder

 • 30 april
  VB/VP för program med avslutning på höstterminen

  Prefekt/föreståndare redovisar instistutionens/enhetens bisysslor till kansliet

Maj 2017

 • Början av maj
  Programrevideringar (förslag) lämnas till kansliet

  Anmälningsstatistik för kurser och program ht 2017
 • 9 maj
  Rektorsdialog med fakultetens prefekter (kl. 10.15-12.30)
 • 11 maj
  Valmöte (f.m.) - val av ledamöter i fakultetsnämnden

  Fakultetens samverkansgrupp (FSG)
 • 17 maj
  Prefektseminarium (e.m.)
 • 20 maj
  Vårpromotion
 • 31 maj
  Fakultetens samverkansgrupp (FSG)

  Sistag dag för överenskommelse om semester...

Juni 2017

 • 1-2 juni
  Universitetsstyrelsen sammanträder
  Beslut om budgetramar till nämnder, lärarhögskolan och universitetsgemensamma funktioner för år 2018
 • 7 juni
  Informationsmöte för prefekter/föreståndare/nämnd
  Fakultetsnämnden sammanträder
 • Början-mitten av juni

  Rektors detaljbudget för kommande år fastställs (bl.a. fördelning av UGEM)

 • Mitten av juni
  Budgetanvisningar för år 2018 skickas till institutioner/enheter


  Antagningstal skickas till kansliet (för program) och till antagningen (för kurser) ht 2017

 • 21 juni
  Fakultetens samverkansgrupp (FSG)
 • 30 juni
  Sista dag för inrapportering i DIVA (fakultetens "publiceringssnurra") avseende perioden 2013-2016

Juli 2017

 • 1 juli
  Ny fakultetsledning/fakultetsnämnd tillträder
 • 5 juli
  Sista dag för inrapportering/attest för delårsbokslut 2017

Augusti 2017

 • Lärardag senareläggs

September 2017

 • 6 september
  Informationsmöte för prefekter/föreståndare/nämnd
  Fakultetsnämnden sammanträder
 • 20 september
  Prognos 2 2017 klar och låst i Raindance

Oktober 2017

 • 5 oktober
  Informationsmöte för prefekter/föreståndare/nämnd
  Fakultetsnämnden sammanträder
 • 25 oktober
  Informationsmöte för prefekter/föreståndare/nämnd
  Fakultetsnämnden sammanträder (budget och VP fastställs)
 • 31 oktober
  Rektorsdialog med fakultetens prefekter (kl. 10.15-12.30)

November 2017

 • 2 november (flyttad från 23 november)
  Prefekt- och chefsträff (kl. 14.00-17.00)

December 2017

 • 6 december
  Informationsmöte för prefekter/föreståndare/nämnd
  Fakultetsnämnden sammanträder

 • 31 december
  Sista dag för ansökan om professorsutrymmen
Åsa Persson Isaksson
2018-03-21