Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Välkommen till fakultetens sidor för våra anställda!

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har 3 300 helårsstudenter, cirka 200 forskarstuderande och 900 medarbetare bestående av lärare, forskare och administrativ personal. Här finns elva institutioner och sju centrumbildningar.

De här sidorna fungerar som ett stöd för dig som arbetar på fakulteten. Om du undrar över något kan du kontakta medarbetare på fakultetens kansli.

Kalendarium

 • maj 2019
  • 24

   fredag 24 maj

   Disputation

   Om designade kolmaterial från restströmmar för avskiljning av föroreningar i avloppsvatten – Adsorption och ytegenskaper.

  • 24

   fredag 24 maj

   Disputation

   Om att undvika och komplettera färgningar.

  • 27

   måndag 27 maj

   Föreläsning

   Föredrag med den kände journalisten och honungs/hälsoört experten Alexandra de Paoli.

  • 27

   måndag 27 maj

   Föreläsning

   Biologistudenten Sherry Young berättar om bevarande av snöleoparder i Kirgizistan. Föredraget ges på engelska.

Ingrid Söderbergh
2018-12-11