Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Välkommen till fakultetens sidor för våra anställda!

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har 3 300 helårsstudenter, cirka 200 forskarstuderande och 900 medarbetare bestående av lärare, forskare och administrativ personal. Här finns elva institutioner och sju centrumbildningar.

De här sidorna fungerar som ett stöd för dig som arbetar på fakulteten. Om du undrar över något kan du kontakta medarbetare på fakultetens kansli.

Kalendarium

 • oktober 2019
  • 19

   lördag 19 oktober

   Föreläsning

   I samband med Årshögtiden den 19 oktober håller Anne Asensio sin högtidsföreläsning om vikten av att välkomna tekniska innovationer.

  • 24

   torsdag 24 oktober

   Workshop

   Välkommen till Företagsforskarskolans tredje workshop för doktorander, handledare och partners! Den anordnas vartannat år.

  • 24

   torsdag 24 oktober

   Kurs/Utbildning

   Kursen ger en inblick i två resurser som används för att ta reda på de mest citerade tidskrifterna inom ett ämnesområde.

  • 29

   tisdag 29 oktober

   Konferens

   Föreläsningarna är öppna för allmänhet, anställda och studenter.

Ingrid Söderbergh
2018-12-11