Information till fakultetens personal med anledning av covid-19

Det uppstår många frågor att hantera i dessa coronatider. På denna sida samlar vi information med anledning av covid-19, främst för undervisande personal vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

 

Foto: Mostphotos

Mycket av det du som anställd behöver känna till när det gäller förändringar i universitetets verksamhet till följd av coronaviruset finns samlat på denna sida:

Universitetets övergripande information till medarbetare och studenter om covid-19

FAKULTETSNYHETER OM UNDERVISNING OCH COVID19:

2 april: Teknat har egna mallar för avsteg från kursplan

2 april: Extra utbildningsinsatser för undervisning på nätet

 

Om undervisningslokaler inför hösten 2020

Bokningsbara lokaler och publika utrymmen på campus anpassas inför terminsstarten för att begränsa spridningen av covid-19.

Universitetsservice kommer under augusti att sätta upp skyltar om att hålla avstånd och i samband med det kommer de även skicka ut handsprit, A4-skyltar och annat material till institutioner och enheter.

• TimeEdit är uppdaterat med antal platser för att möjliggöra distans. Max 50 personer i en lokal och möjlighet till distans styr respektive lokals kapacitet. Boka lokal redan nu så vi ser behovet av externa lokaler, finner ni ingen lokal kontakta Infocenter.

• Östra paviljongerna, ÖP, kommer att ställas i ordning för undervisning och bokas genom TimeEdit (inte klart ännu).

• Institutionsförhyrda lokaler: snitselband och tejp kommer från augusti att finnas på Husservice i ditt hus. Önskar ni hjälp med att ställa i ordning, kontakta Infocenter.

• Ökad lokalvård kommer att ske i lärosalar och gemensamma ytor.

• A4-skyltar för utskrift finns att ladda ned via Aurora.

Kontaktpersoner

Susanne Vikström, utbildningsledare
susanne.vikstrom@umu.se
090-786 94 71

Staffan Schedin, utbildningsledare
staffan.schedin@umu.se
090-786 74 87

Karolina Broman, ordförande, utbildningskommittén
karolina.broman@umu.se
090-786 95 81

Sara Sjöstedt de Luna, prodekan
sara.sjostedt.de.luna@umu.se
090-786 54 06

Anna-Lena Lindskog, kommunikatör
anna-lena.lindskog@umu.se
090-786 58 78

Anna-Lena Lindskog
2020-06-18