Handläggare för lika villkor

Fakultetens handläggare för lika villkor är:

Caroline Blomquist

Eric Ågren
2019-01-15