Sammanträdestider

Hösten 2020

SammanträdeAugSeptOktNovDec
Universitets-
styrelse
    1/10   9/12
Fakultetsnämnd   3/9 1/10, 29/10   10/12
Forsknings-
kommitté
 25/8  15/9  6/10  24/11 15/12
Kommittén för utbildning på forskarnivå 25/8 15/9 13/10 24/11  
Utbildnings-
kommitté
26/8 14/9  14/10 25/11  
Anställnings-
kommitté
26/8 9/9, 23/9 7/10, 21/10 4/11, 18/11 16/12
Prefektmöten 26/8 30/9 28/10 25/11  16/12
Administratörs-
träffar
         
Rektorsdialoger 25/8 29/9    3/11 8/12
Facklig samverkan 19/8 3/9  1/10, 15/10 4/11, 26/11 17/12

Dekanens beslutsmöten

Tisdagar
FLG Måndagar

Våren 2021

SammanträdeJanFebrMarsAprilMajJuni
Universitets-
styrelse
   18-19/2    21/4   8-9/6
Fakultetsnämnd 28/1   16/3 21/4 27-
28/5
 
Forsknings-
kommitté
           
Kommittén för utbildning på forskarnivå  19/1   3/3  13/4 10/5  
Utbildnings-
kommitté
20/1     2/3  12/4 11/5  
Anställnings-
kommitté
27/1   10/2,
24/2
30/3, 24/3  7/4, 28/4  12/5, 26/5  9/6 
Prefektmöten 27/1 24/2 31/3 28/4 26/5 23/6
Administratörs-
träffar
           
Rektorsdialoger 19/1 23/2  30/3   4/5 8/6
Facklig samverkan            

Dekanens beslutsmöten

Tisdagar
FLG Måndagar
Ingrid Söderbergh
2020-11-03