Studierektorer, programansvariga och programstudievägledare

Studierektorer:

Arkitekthögskolan Michael Gruber
Datavetenskap Lena Kallin Westin
Designhögskolan Linda Bresäter
Ekologi, miljö och geovetenskap Rolf Zale
Fysik Hans Forsman
Fysiologisk botanik Laszlo Bako
Kemi Patrik Andersson
Karina Persson
Matematik och matematisk statistik Peter Anton
Molekylärbiologi Matthew Francis
Naturvetenskapernas och matematikens didaktik Jonas Wikström
Tillämpad fysik och elektronik Ronny Östin

Programansvariga och programstudievägledare:

Utbildningsprogram Programansvarig Programstudievägledare
Förutbildningsprogram:    
Basåret Catarina Rudälv Cecilia Rydberg
Civlingenjörsprogram:    
Bioteknik Matthew Francis Viktoria Vedin
Bioresursteknik Tomas Hedlund  
Energiteknik Anders Åstrand Robert Eklund
Industriell ekonomi Leif Nilsson Lars-Daniel Öhman
Interaktion och design Thomas Mejtoft Lena Palmquist
Teknisk datavetenskap Henrik Björklund Marie Nordström
Teknisk fysik Maria Hamrin Carolina Näslund
Öppen ingång Håkan Lindkvist Håkan Lindkvist
Högskoleingenjörsprogram:    
Byggteknik Fredrik Häggström

Annika Moström

Catharina Åhgren

Elektronik och datorteknik Björne Lindberg John Berge
Elkraftteknik Björne Lindberg Catharina Åhgren
Energiteknik Anders Åstrand Catharina Åhgren
Maskinteknik Florian Schmidt Catharina Åhgren
Kandidatprogram:    
Biologi och geovetenskap Ulla Carlsson-Granér Maria Karlsson
Datavetenskap Lars Karlsson Marie Nordström
Industridesign Per Sihlén

Adrian Löwander,
institutionsadministratör

Life Science Erik Chorell, Mattias Alenius Maria Jansson,
Viktoria Vedin
Miljö- och hälsoskydd Åsa Berglund Maria Karlsson
Övriga program:    
Arkitektprogrammet Sangram Shirke Sofia Mikaelsson
Apotekarprogrammet Jerker Fick Sanna Bränström
Receptarieprogrammet Jerker Fick Sanna Bränström
Högskoleprogram:    
Naturguidning Hans Ivarsson Maria Karlsson
Processoperatör Lisa Lundin Sanna Bränström
Magisterprogram:    
Miljövetenskap Tom Korsman Maria Karlsson
Masterprogram:    
Arkitektur och stadsbyggnad Sangram Shirke Sofia Mikaelsson
Artificiell intelligens Ola Ringdahl  
Avancerad produktdesign Thomas Degn

Birgitta Sundberg, utbildningssamordnare

Beräkningsteknik Eddie Wadbro  
Datavetenskap Jerry Eriksson Jerry Eriksson
Ekologi Johan Olofsson Maria Karlsson
Farmaci Jerker Fick Sanna Bränström
Fysik Jens Zamanian Jens Zamanian
Geovetenskap Ann-Kristin Bergström Maria Karlsson
Interaktionsdesign Christoffel Kuenen Birgitta Sundberg, utbildningssamordnare
Kemi Christiane Funk Solomon Tesfalidet
Matematik Victor Falgas-Ravry Lars-Daniel Öhman
Matematisk statistik Victor Falgas-Ravry Lars-Daniel Öhman
Molekylärbiologi Matthew Francis Viktoria Vedin
Robotik och reglerteknik Sven Rönnbäck Sven Rönnbäck
Transportdesign Demian Horst

Birgitta Sundberg, utbildningssamordnare

Växt- och skogsbioteknik Laszlo Bako  
Anna-Lena Lindskog
2020-10-06