Forskning

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet bedriver forskning på alla elva institutioner.

Forskningskommittén

Forskningskommittén handlägger på fakultetsnämndens uppdrag forskningsrelaterade frågor, till exempel fördelning av fakultetsfinansierad forskningstid. Kommittén sammanträder vanligtvis fyra gånger per termin.

 

Forskningsinfrastruktur

Fakultetens forskningsinfrastruktur delas upp i regional och nationell utrustning samt medeldyr utrustning.

Ingrid Söderbergh
2020-08-17