Teknats kalendarium

 • november 2020
  • 30

   måndag 30 november

   Konferens

   Kick-off hålls för att lansera Umeå Transformation Research Initiative (UTRI), finansierat av rektorsmedel.

  • 30

   måndag 30 november

   Kurs/Utbildning

   Vill du komma igång med att söka i Pubmed? Under denna kurs lär du dig grunderna i hur du använder Pubmed så att du kan göra och spara bra sökningar.

 • december 2020
  • 1

   tisdag 1 december

   Föreläsning

   Välkommen till en föreläsning med Pernilla Wittung-Stafshede, professor vid Chalmers och ledare för Genie - Jämställdhet för excellens.

  • 3

   torsdag 3 december

   Kurs/Utbildning

   The courses on the graduate level offered by NanoLab.

  • 3

   torsdag 3 december

   Disputation

   Rening av högprioriterade organiska ämnen i komplexa vatten.

  • 7

   måndag 7 december

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs ger dig en djupare inblick i databasen Pubmed och visar på möjligheter för att göra din sökning mer tidseffektiv och relevant.

  • 10

   torsdag 10 december

   Disputation

   Nya regulatorer för xylem lignifiering i Arabidopsis.

  • 10

   torsdag 10 december

   Workshop

   Ska jag kommunicera om min forskning till allmänheten och hur?

  • 15

   tisdag 15 december

   Licentiatavhandling

   Vad är det som gör att matten blir så svår när de kommer till gymnasiet? Skolpersonals uppfattningar om yrkeselevers måluppfyllelse i matematik.

  • 15

   tisdag 15 december

   Disputation

   Yan Ji, Plant Molecular Biology

  • 16

   onsdag 16 december

   Kurs/Utbildning

   En kort introduktion till databaser inom evidensbaserad medicin – Cochrane Library och Pubmed Clinical Queries.

Anna-Lena Lindskog
2018-12-11