Kansliet för teknik och naturvetenskap

Kansliet för teknik och naturvetenskap ger service till fakultetsnämnden och dess kommittéer samt till fakultetens institutioner och utbildningsprogram inom ett stort antal områden. Fakultetskansliet utgör också kontaktlänk mellan universitetets centrala enheter och fakulteten.

Kansliets personal har olika ansvarsområden, se nedan.

Kanslichef

Åsa Boily

Ställföreträdande kanslichef
Anders Lundin

Biträdande kanslichef

Susanne Vikström

Kansliadministration

Elin Forsberg
Maria Wennberg,
tjänstledig
Eric Ågren

Fakultetsnämnd och dekanärenden

Susanne Vikström (sekreterare fakultetsnämnden)
Elin Forsberg (sekreterare dekanus beslutsmöten)
Maria Wennberg, tjänstledig
Erik Ågren (sekreterare dekanus beslutsmöten)

Personal- och anställningsärenden

Gabrielle Grahl (personalärenden, anställningsärenden TA-personal)
Ulrika Olofsson (personalärenden, anställningsärenden TA-personal)
Lena Lundin (anställningsärenden, lärare)
Frankie Ekerholm (anställningsärenden, lärare)
Anders Lundin (anställningsärenden, postdocs och adjunkter)
Susanne Vikström (anställningsärenden för doktorander)

Kommunikation och studentrekrytering

Anna-Lena Lindskog (utbildningsinformation, pressinformation)
Lennart Johansson (studentrekrytering, internationalisering)
Ingrid Söderbergh (press- och forskningsinformation, intern information)
Erik Ågren (tekniskt webbansvarig, personalkatalogen, Selma programtillfällen och kurstillfällen)

Budget-, ekonomi- och statistikärenden

Anna Tellné (budgetfrågor)
Teresa Bergner (budgetfrågor)
Elin Forsberg (fakturahantering, konteringerar, arvodesräkningar)
Maria Wennberg, (tjänstledig) fakturahantering, konteringerar, arvodesräkningar)

Utbildningsärenden

Staffan Schedin (utbildningsledare, utbildningskommittén)
Susanne Vikström (utbildningsledare, utbildningskommittén)
Frankie Ekerholm (kommittén för utbildning på forskarnivå)
Erik Ågren (Selmafrågor rörande kurser och program)

Samverkansfrågor

Anna-Lena Lindskog (Teknikåttan, Kunskapsveckan, Forskning á la carte)
Lennart Johansson (Levande frågelåda)
Ingrid Söderbergh (Kunskapsveckan)

Forskningsfrågor

Ulf Sandqvist (sekreterare i Forskningskommittén)
Frankie Ekerholm (forskarutbildningsfrågor)
Elin Forsberg (bokning disputationer)
Maria Wennberg, tjänstledig (bokning disputationer)

Kontaktinformation

Kansliet för teknik och naturvetenskap

Förvaltningshuset, plan 6
Universitetstorget 16
901 87 UMEÅ

Telefon: 090-786 50 00

Ingrid Söderbergh
2020-10-05