Kommunikation och studentrekrytering

Behöver du hjälp med ett pressmeddelande? Är det uppgifter på webben som behöver ändras? Vill du diskutera studentrekryteringsfrågor?

Vi finns här för att hjälpa dig nå ut med nyheter om fakultetens utbildningar och forskning. Ta gärna kontakt med oss!

Kontaktinformation

Lennart Johansson,
internationaliserings-
samordnare
Telefon: 090-786 64 78
Mobil: 070-206 2564
E-post: lennart.johansson@umu.se

Anna-Lena Lindskog,
utbildningkommunikatör
Telefon: 090-786 58 78
Mobil: 070-642 2956
E-post: anna-lena.lindskog@umu.se

Ingrid Söderbergh,
forskningskommunikatör
Telefon: 090-786 60 24
Mobil: 070-604 0334
E-post: ingrid.soderbergh@umu.se

Erik Ågren,
kansliadministratör
Telefon: 090-786 99 97
E-post: eric.agren@umu.se

Ingrid Söderbergh
2017-02-01