Regler och handläggningsordningar

Fakultetens arbete styrs av en rad regler och handläggningsordningar. Du finner dem i menyn.

KONTAKTINFORMATION

Åsa Boily, kanslichef
Telefon: 090-786 63 76
E-post: asa.boily@umu.se

Ingrid Söderbergh
2020-05-13