Verksamhetsplaner/berättelser

Här kan du hitta aktuella verksamhetsplaner för fakulteten och dess institutioner samt verksamhetsberättelser för senast avslutade verksamhetsår.

Vill du ha tillgång till äldre verksamhetsplaner eller verksamhetsberättelser kan du kontakta fakultetskansliet.

Verksamhetsplaner fastställs normalt senast den 15 december för kommande år; verksamhetsberättelse fastställs normalt senast den 15 mars för det senaste verksamhetsåret.

Kontaktinformation

Anders Lundin
Telefon: 090-786 99 34
Mobil: 070-694 56 57
E-post: anders.lundin@umu.se

Kontaktinformation

Anna Gåfvels Karlsson,
controller
Telefon: 090-786 53 37
E-post: anna.gafvels-karlsson@umu.se

Eric Ågren
2017-10-25