Universitetsförvaltningen

Här hittar du som anställd vid Universitetsförvaltningen nyheter och information om organisationen. Här presenteras till exempel vision och organisation, aktuella utvecklingsprojekt, internutbildningar och föreläsningar.

Med helhetssyn initierar vi utveckling, stöder universitetets verksamhet samt bidrar till att vidareutveckla universitetets resurser.

universitetsförvaltningens Värdegrund

Förvaltningens vision

Vi är efterfrågade och uppskattade eftersom vi

 • skapar mervärde genom vår effektivitet och professionalism
 • skapar stabilitet genom att arbeta proaktivt och strategiskt
 • utvecklar verksamheten tillsammans med hela universitetet
 • eftersträvar tydlighet och pragmatiska lösningar
 • fortsätter känna stolthet, lust och glädje i vårt arbete.

 

Läs mer om hur vi arbetar med förvaltningens vision och målbild

Förvaltningens organisation

Universitetsförvaltningen är indelad i fem verksamhetsområden:

 • Området för planering och utredning
 • Området för ekonomi-, arbetsgivar- och myndighetsfrågor
 • Området för verksamhetsstöd
 • Området för infrastruktur
 • Området för IT

Läs mer om förvaltningens organisation här.

Kalendarium

 • oktober 2019
  • 29

   tisdag 29 oktober

   Kurs/Utbildning

   Utbildning i den nya webbaserade klienten TE Core. För dig som bokar i Java-klienten och ska gå över till TE Core.

 • november 2019
  • 5

   tisdag 5 november

   Kurs/Utbildning

   Denna utbildning gäller all personal på Umeå universitet och innehåller både teori och praktisk övning.

2019-01-09