Kontaktuppgifter

Nedan finns kontaktuppgifter till enheterna inom Universitetsförvaltningen.

Ekonomienheten

Enhetschef: Christina Adolfsson

Enheten för forskningsstöd och samverkan

Enhetschef samt områdeschef Grants Office: Hans-Olov Byquist

Områdeschef Samverkan: Anna Mannelqvist

Enheten för IT-stöd och systemutveckling

Enhetschef: Ali Foroutan-Rad

Områdeschef Drift: Jonas Kröger

Områdeschef Kundservice: Sara Vilhelmsson

Områdeschef Ledningsstöd och gemensam administration: Staffan Ekstedt

Områdeschef Systemutveckling: Stefan Lundkvist

Områdeschef Systemutveckling: Therese Strandberg

International Office

Enhetschef: Ingrid Svensson

Kommunikationsenheten

Enhetschef: Gunilla Stendahl

Lokalförsörjningsenheten

Enhetschef: Richard Olsson

Personalenheten

Enhetschef samt områdeschef Personal- och organisationsutveckling: Lars Nordlander

Områdeschef Löneadministration: Malin Degerman

Planeringsenheten

Enhetschef: Per Ragnarsson

  • För fakulteternas/motsvarandes inrapportering av årsredovisningsunderlag, budget, bokslut, verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser etc.: planering@adm.umu.se
  • Frågor gällande Fokus: fokus@umu.se

Studentcentrum

Enhetschef: Peder Tjäderborn

Områdeschef Antagningen: Åsa Vännman

Områdeschef Ladokgruppen och Examina: Erik Ångman

Områdeschef Studenthälsan och Studievägledning: Helena Lindvall

Universitetsledningens kansli

Enhetschef: Chatarina Larson

Universitetsservice

Enhetschef: Lena Bohlin

Allmänna frågor om universitetsförvaltningen

Om du har allmänna frågor om Universitetsförvaltningen, synpunkter eller förslag är du alltid välkommen att höra av dig till förvaltningens verksamhetscontroller, Inger Duchek.

UNIVERSITETSFörvaltningens INTERNA stödfunktioner

Universitetsförvaltningen har ett antal kontaktpersoner som fungerar som stöd till förvaltningsenheterna: 

Inger Duchek
2020-09-14