Universitetsservice

Universitetsservice är Umeå universitets serviceorganisation.

Vi ansvarar för:

  • gemensamt bokningsbara undervisningslokaler och mötesrum
  • lokalvård
  • post- och godshantering
  • passerkort/Umu-kort
  • service och stöd i lokalerna
  • tentamensservice
  • tryckeritjänster
  • utskrifter och kopiering

Vi erbjuder även tjänster som till exempel laboratoriedisk och pentrytjänst.

Via Infocenter tar vi emot allmänna frågor till Umeå universitet. Här kan anställda, studenter och besökare även få information och hjälp med praktiska ärenden.

Organisation

Universitetsservice är indelat i fem geografiska områden med en ansvarig FM-chef per område. FM-chefen är ansvarig för alla Universitetsservice tjänster inom sitt område. Våra andra områden är Infocenter, ledning och stöd.

Område mitt

I område mitt ingår: Förvaltningshuset, Universitetsledningshuset samt Konstnärligt Campus.

Tf FM-chef är Camilla Wiglöv.

Hitta medarbetare i personalkatalogen

Område norr

I område norr ingår: Lärarutbildningshuset, Samhällsvetarhuset, Universitetsbiblioteket och Östra Paviljongen.

Tf FM-chef är Kristina Söderlund-Ågren (Lärarutbildningshuset, Samhällsvetarhuset, Universitetsbiblioteket) och Lovisa Björk (Östra Paviljongen).

Hitta medarbetare i personalkatalogen

Område söder

I område söder ingår: Beteendevetarhuset, Humanisthuset, MIT-huset, Norra Beteendevetar-huset, Polishuset, Teknikhuset och Universum.

FM-chef är Roland Pettersson.

Hitta medarbetare i personalkatalogen

Område väster

I område väster ingår: Biologihuset, Campus Skellefteå och Örnsköldsvik, Naturvetarhuset, UCCB, UmUs lokaler i VLL och Vårdvetarhuset.

FM-chef är Robert Fjällborg.

Hitta medarbetare i personalkatalogen

Område öster

I område öster ingår: KBC-huset, Norrbyn, SLU, Röbäcksdalen, Fysikhuset, IKSU, Kårhuset Origo, Lars Färgares gård och Säkerhetshuset.

FM-chef är Anders Hellström.

Hitta medarbetare i personalkatalogen

Infocenter

Finns i Universumhuset.

Områdeschef är Teresia Andersson.

Hitta medarbetare i personalkatalogen.

Universitetsservice ledning

Tf Enhetschef är Joakim Hallstig.

Hitta medarbetare i personalkatalogen.

Universitetsservice stöd

Hitta medarbetare i personalkatalogen.

Kontakt - vi nås via infocenter

Telefon 090-786 50 00
Kontaktformulär


Använd Ctrl för att välja flera filer. Avbryt i fildialogen rensar val.

Kontakt

Universitetsservice ledning och stöd finns på plan 2, östra flygeln i Förvaltningshuset.

Hitta hit: Karta
Medarbetare: Personalkatalogen
Tf Enhetschef: Joakim Hallstig

Frida Fjellström
2019-08-06