Stöd i personalfrågor

Det finns olika typer av stöd för arbetet kring personalfrågor. Varje enhet inom Universitetsförvaltningen har en personalspecialist på Personalenheten som stöd. Utöver detta ska minst ett arbetsmiljöombud finnas på varje enhet, samt en företrädare för lika villkor.

Personalspecialister

Det finns tre personalspecialister som arbetar med förvaltningsgemensamma och enhetsspecifika personalfrågor inom Universitetsförvaltningen. Varje verksamhetsområde har en gemensam personalspecialist:

 
Verksamhetsområde Enhet Personalspecialist
Verksamhetsstöd Studentcentrum Tatja Anundsson
  Kommunikationsenheten  
  International Office  
Planering och utredning Planeringsenheten Annelie Mellström
  Enheten för externa relationer  
Ekonomi-, arbetsgivar- och myndighetsfrågor Ekonomienheten Linda Taawo
  Personalenheten  
  Universitetsledningens kansli  
Infrastruktur Universitetsservice Tatja Anundsson
  Lokalförsörjningsenheten  
IT ITS Linda Taawo
  IT-enheten  

Arbetsmiljöombud

Varje enhet ska nominera ett arbetsmiljöombud, som formellt utses av de fackliga organisationerna tillsammans. Arbetsmiljöombuden kan även utses på verksamhetsområdesnivå.

Verksamhetsområde/enhet Ordinarie Ersättare
Planering och utredning   Victoria Sörensson
Ekonomi-, arbetsgivar- och myndighetsfrågor Pernilla Jonsson  
Ekonomi-, arbetsgivar- och myndighetsfrågor Rosita Nilsson  
Ekonomi-, arbetsgivar- och myndighetsfrågor Tanja Gyldén  
Verksamhetsstöd Victoria Bernhardtson  
Verksamhetsstöd Anna Holmström  
Verksamhetsstöd Ejvår Falck  
Universitetsservice, FM mitt Siv Gunnarsson Carina Johansson
Universitetsservice, FM norr Anna Markström Marita Fransson
Universitetsservice, FM söder Ellinor Hansson Lillemor Teglund
Universitetsservice, FM väster Ann-Kristin Olovsson Ann-Charlotte Englund
Universitetsservice, FM öster Ann-Kristin Olovsson Marita Fransson
Universitetsservice, Infocenter Tewabesh Teclemariam Berith Johansson-Sandberg
Universitetsservice, Ledning och stöd Linda Johansson (HAMO) Siv Gunnarsson
ITS Jonas Lilja Linda Johansson
ITS Jonathan Harding

Björn Wärmdahl

Mer information om arbetsmiljöfrågor hittar du här.

Handläggare och företrädare för lika villkor

Universitetsförvaltningens handläggare för lika villkor är Helena Lindvall, som samordnar lika villkorsarbetet inom förvaltningen. Varje enhet ska utse en företrädare för lika villkor. Om enheten har fler än 25 anställda ska två företrädare utses.

Enhet Namn
Ekonomienheten Christina Granström Saha
Enheten för externa relationer Kerstin Reinholdsson
International Office Carina Johansson
Verksamhetsområde IT Hooshmand Shadman
Verksamhetsområde IT Vakant
Kommunikationsenheten Hans Karlsson
Kommunikationsenheten Ulrika Bergfors Kriström
Lokalförsörjningsenheten Åsa Bäckström
Studentcentrum Maria Bek
Studentcentrum Annika Enmark
Universitetsledningens kansli Åsa Bäckström
Universitetsservice Larissa Gulandal
Universitetsservice Vakant
Personalenheten Jannike Hurenkamp
Planeringsenheten Kristoffer Lindell

Mer information om lika villkor hittar du här.

Inger Duchek
2020-02-03