Personalfrågor

Facklig samverkan

Umeå universitet och de kollektivavtalsslutande fackliga organisationerna Saco-S, OFR/S, och SEKO har slutit ett samverkansavtal som syftar till att parterna ska ha en god dialog, känna delaktighet och arbeta för en god arbetsmiljö. Avtalet innebär för universitetsförvaltningens del att det finns en förvaltningsgemensam samverkansgrupp (FSG) som träffas en till två gånger per månad. Förutom representanter från de fackliga organisationerna deltar en verksamhetsområdeschef alternativt universitetsdirektören som ordförande, samt Caroline Henrysson från Personalenheten som sammankallande och sekreterare. Till mötena kan även chefer inom förvaltningen kallas, för att föredra sina ärenden. De ärenden som behandlas på FSG är t ex:

  • förvaltningsövergripande frågor såsom budget, planering och uppföljning
  • större verksamhetsförändringar
  • förslag till anställningar av T/A-personal
  • arbetsmiljöfrågor
  • jämställdhetsfrågor
  • likabehandlingsfrågor

Vissa möten har även särskilda teman. Om parterna inte kan nå samsyn i en fråga kan ärendet föras vidare till den centrala samverkansgruppen (CSG) eller till en MBL-förhandling. Mer information om facklig samverkan finns här.

FSGs mötestider och teman under höstterminen 2017 är:

Datum Tid Ordförande Tema
24 augusti 10-12 Per Ragnarsson Lönekriterier
7 september 10-12 Caroline Sjöberg Kompetensförsörjning
21 september 10-12 Richard Olsson Lönekriterier
6 oktober 10-12 Caroline Sjöberg Inför budget
19 oktober 10-12 Peder Tjäderborn  
2 november 10-12 Peder Tjäderborn  
17 november 10-12 Chatarina Larson Budgetpresentation
30 november 10-12 Ali Foroutan-Rad  
7 december 10-12 Ali Foroutan-Rad  
15 december 10-12 Caroline Sjöberg  
Inger Duchek
2017-07-11