Stöd i personalfrågor

Det finns olika typer av stöd för arbetet kring personalfrågor. Varje enhet inom universitetsförvaltningen har en personalspecialist på Personalenheten som stöd. Utöver detta ska minst ett arbetsmiljöombud finnas på varje enhet, samt en företrädare för lika villkor.

Personalspecialister

Det finns fyra personalspecialister som arbetar med förvaltningsgemensamma och enhetsspecifika personalfrågor inom universitetsförvaltningen. De är:

Caroline Henrysson

Ansvarar för HR-stöd till universitetsdirektör Caroline Sjöberg och VO-cheferna samt handlägger förvaltningens samverkansgrupp.

Arbetar med Personalenheten.

Linda Björklund

Arbetar med Ekonomienheten, Kommunikationsenheten, IT-enheten, och ITS.

Maria Ingvarsson

Arbetar med Universitetsservice, Lokalförsörjningsenheten, och International Office.

Mikaela Hammarstedt

Arbetar med Planeringsenheten, Externa relationer, Studentcentrum, och Universitetsledningens kansli.

Arbetsmiljöombud

Varje enhet ska nominera ett arbetsmiljöombud, som formellt utses av de fackliga organisationerna tillsammans. Arbetsmiljöombuden kan även utses på verksamhetsområdesnivå.

Verksamhetsområde Ordinarie Ersättare
Planering och utredning   Victoria Sörensson
Ekonomi-, arbetsgivar- och myndighetsfrågor Pernilla Jonsson  
Ekonomi-, arbetsgivar- och myndighetsfrågor Rosita Nilsson  
Ekonomi-, arbetsgivar- och myndighetsfrågor Tanja Gyldén  
Verksamhetsstöd Victoria Bernhardtson  
Verksamhetsstöd Anna Holmström  
Verksamhetsstöd Ejvår Falck  
Infrastruktur Ellinor Hansson Berith Johansson-Sandberg
Infrastruktur Anna Markström Lillemor Yttergren
Infrastruktur Lovisa Björk Marita Fransson
Infrastruktur Ann-Kristin Olovsson Carina Johansson
Infrastruktur Siv Gunnarsson Ann-Charlotte Englund
ITS Jonas Lilja Linda Johansson
ITS Jonathan Harding

Björn Wärmdahl

Mer information om arbetsmiljöfrågor hittar du här.

Företrädare för lika villkor

Varje enhet ska utse en företrädare för lika villkor. Om enheten har fler än 25 anställda ska två företrädare utses.

Enhet Namn
Universitetsservice Birgitta Bygdemark
Externa relationer Bodil Formark
Lokalförsörjningsenheten Åsa Bäckström
IT-enheten Åsa Bäckström
Personalenheten Vakant
ITS Helena Yngvesson
ITS Hooshmand Shadman
Kommunikationsenheten Jonas Lidström
Kommunikationsenheten Ulrika Bergfors Kriström
Studentcentrum Maria Lindahl Fahlén
Studentcentrum Thomas Wahlström
Ekonomienheten Christina Granström Saha
Planeringsenheten Vakant
Universitetsledningens kansli Vakant
International Office Vakant

Mer information om lika villkor hittar du här.

Inger Duchek
2018-05-18