Kalendarium för Umeå universitets anställda

Disputationer och konferenser

 • maj 2021
  • 18

   tisdag 18 maj

   Workshop

   HR-dagarna online: Workshop om att leda förändringsarbete. För chefer och HR-stöd.

  • 18

   tisdag 18 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu Café Canvas.

  • 18

   tisdag 18 maj

   Workshop

   Tematisk verkstad i Canvas

  • 18

   tisdag 18 maj

   Kurs/Utbildning

   Genomgång av OneDrive och hur du kan använda det som ett stöd i ditt arbete.

  • 19

   onsdag 19 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu Café Canvas.

  • 19

   onsdag 19 maj

   Workshop

   Zoom är universitetets tjänst för e-möten.

  • 19

   onsdag 19 maj

   Övrigt

   Hur vi i norra Sverige gemensamt bygger ett regionalt nätverk för området uppkopplad hälsa, med stöd av det internationella nätverket ECHAlliance.  

  • 19

   onsdag 19 maj

   Workshop

   HR-dagarna online: Workshop om hur arbetsgivaren kan ta en aktivt stöttande roll i rehabilitering. För chefer och HR-stöd.

  • 19

   onsdag 19 maj

   Kurs/Utbildning

   Genomgång av Teams och hur du kan använda det som ett stöd i ditt arbete.

  • 20

   torsdag 20 maj

   Kurs/Utbildning

   Denna baskurs i högskolepedagogik omfattar innehållet från UPL:s båda baskurser ”Undervisning på högskolan” och ”Lärande på högskolan”

  • 20

   torsdag 20 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu Café Canvas.

  • 20

   torsdag 20 maj

   Workshop

   Tematisk verkstad i Canvas

  • 20

   torsdag 20 maj

   Workshop

   Nu finns ett systemstöd på plats för kursvärderingar i Canvas, som bygger på enkätverktyget Survey & Report.

  • 21

   fredag 21 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu Café Canvas.

  • 21

   fredag 21 maj

   Kurs/Utbildning

   Välkommen på en utbildning i enkätverktyget Survey & Report.

  • 24

   måndag 24 maj

   Workshop

   En workshop för dig som tänker söka till STINT-programmet Teaching Sabbatical.

  • 25

   tisdag 25 maj

   Kurs/Utbildning

   I denna kurs får du möjlighet att sätta dig in i rollen som lärare genom att öva att planera och genomföra undervisning.

  • 25

   tisdag 25 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu Café Canvas.

  • 25

   tisdag 25 maj

   Workshop

   En verkstad för dig som vill få hjälp och stöd att jobba praktiskt i Canvas.

  • 25

   tisdag 25 maj

   Seminarium

   Presentation av avhandlingsprojekt om rättsliga förutsättningar för polisiär användning av autonoma system utifrån rättsstatliga principer.

  • 25

   tisdag 25 maj

   Kurs/Utbildning

   Välkommen på en utbildning i enkätverktyget Survey & Report.

  • 26

   onsdag 26 maj

   Kurs/Utbildning

   En kurs där vi tar ett helhetsgrepp om examination och utvärdering och du får spegla dina erfarenheter mot teorier, regler och olika exempel.

  • 26

   onsdag 26 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu Café Canvas.

  • 26

   onsdag 26 maj

   Föreläsning

   Föreläser gör Cecilia Stenling och Josef Fahlén, Pedagogiska institutionen

  • 26

   onsdag 26 maj

   Kurs/Utbildning

   Vid tre tillfällen ges möjlighet till information via ZOOM med temat hur forskningsdata ska hanteras utifrån GDPR, informations- och IT-säkerhet.

  • 27

   torsdag 27 maj

   Workshop

   Under AIMday får du som forskare tillfälle att knyta värdefulla kontakter och utbyta idéer med externa aktörer intresserade av hållbarhetsfrågor.

  • 27

   torsdag 27 maj

   Kurs/Utbildning

   Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig.

  • 27

   torsdag 27 maj

   Workshop

   Välkommen till en workshopserie i tre delar för anställda om Office 365.

  • 27

   torsdag 27 maj

   Seminarium

   Studentcentrum bjuder in till Studs-seminarium. Temat för seminariet är ”Hur kan Studieverkstaden stödja universitetets studenter?”

  • 27

   torsdag 27 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu Café Canvas.

  • 27

   torsdag 27 maj

   Workshop

   Welcome to a workshop about how to create closed captions in UmU Play to increase accessibility of your recorded videos.

  • 27

   torsdag 27 maj

   Workshop

   Nu finns ett systemstöd på plats för kursvärderingar i Canvas, som bygger på enkätverktyget Survey & Report.

  • 27

   torsdag 27 maj

   Kurs/Utbildning

   Välkommen på en utbildning i enkätverktyget Survey & Report.

  • 27

   torsdag 27 maj

   Övrigt

   “Picture a Scientist” - diskutera lika villkor och jämställdhet i akademin

  • 28

   fredag 28 maj

   Workshop

   Drop-in webbstugor för redan utbildade redaktörer och innehållsansvariga som arbetar med innehåll på externwebben.

  • 28

   fredag 28 maj

   Kurs/Utbildning

   Utbildning för brandskyddsombud som omfattar lagstiftning, tekniskt och organisatoriskt brandskydd samt rutiner och kontroll av brandskyddet.

  • 28

   fredag 28 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu Café Canvas.

 • juni 2021
  • 1

   tisdag 1 juni

   Kurs/Utbildning

   Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig.

  • 1

   tisdag 1 juni

   Workshop

   Välkommen till en workshopserie i tre delar för anställda om Office 365.

  • 1

   tisdag 1 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu Café Canvas.

  • 1

   tisdag 1 juni

   Kurs/Utbildning

   Välkommen på en utbildning i enkätverktyget Survey & Report.

  • 2

   onsdag 2 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu Café Canvas.

  • 2

   onsdag 2 juni

   Workshop

   Denna verkstad lär dig mer om ett enkelt sätt att hantera dina inspelningar i UmU Play.

  • 3

   torsdag 3 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu Café Canvas.

  • 3

   torsdag 3 juni

   Kurs/Utbildning

   Genomgång för dig som håller, leder och deltar i möten via Teams.

  • 7

   måndag 7 juni

   Seminarium

   Projektet Mirai 2.0 tar avstamp i en forsknings- och innovationsvecka. Save the date!

  • 8

   tisdag 8 juni

   Kurs/Utbildning

   Baskurs i högskolepedagogik

  • 8

   tisdag 8 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu Café Canvas.

  • 8

   tisdag 8 juni

   Workshop

   En verkstad för dig som vill få hjälp och stöd att jobba praktiskt i Canvas.

  • 9

   onsdag 9 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu Café Canvas.

  • 9

   onsdag 9 juni

   Workshop

   Välkommen till en workshopserie i tre delar för anställda om Office 365.

  • 10

   torsdag 10 juni

   Kurs/Utbildning

   Arbetsplatsdialog AD-A; Ett metodstöd för arbetsgivare vid ohälsa och sjukfrånvaro

  • 10

   torsdag 10 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu Café Canvas.

  • 10

   torsdag 10 juni

   Workshop

   Syftet med verkstaden är att ge deltagaren möjlighet att utveckla och få återkoppling på den egna pedagogiska portföljen.

  • 11

   fredag 11 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu Café Canvas.

  • 11

   fredag 11 juni

   Övrigt

   Fredagen den 11 juni bjuder IO in till en nätverksträff/sommaravslutning för IKP (internationella kontaktpersoner).

  • 15

   tisdag 15 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu Café Canvas.

  • 16

   onsdag 16 juni

   Kurs/Utbildning

   Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig.

  • 16

   onsdag 16 juni

   Workshop

   Zoom är universitetets tjänst för e-möten.

  • 16

   onsdag 16 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu Café Canvas.

  • 17

   torsdag 17 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu Café Canvas.

  • 18

   fredag 18 juni

   Workshop

   Drop-in webbstugor för redan utbildade redaktörer och innehållsansvariga som arbetar med innehåll på externwebben.

  • 18

   fredag 18 juni

   Kurs/Utbildning

   En kurs där vi tar ett helhetsgrepp om examination och utvärdering och du får spegla dina erfarenheter mot teorier, regler och olika exempel.

  • 18

   fredag 18 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu Café Canvas.

  • 22

   tisdag 22 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu Café Canvas.

  • 23

   onsdag 23 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu Café Canvas.

  • 24

   torsdag 24 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu Café Canvas.

  • 24

   torsdag 24 juni

   Workshop

   En verkstad för dig som vill få hjälp och stöd att jobba praktiskt i Canvas.

 • augusti 2021
  • 17

   tisdag 17 augusti

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu Café Canvas.

  • 18

   onsdag 18 augusti

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu Café Canvas.

  • 19

   torsdag 19 augusti

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu Café Canvas.

  • 20

   fredag 20 augusti

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu Café Canvas.

  • 24

   tisdag 24 augusti

   Kurs/Utbildning

   Baskurs i högskolepedagogik

  • 24

   tisdag 24 augusti

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu Café Canvas.

  • 25

   onsdag 25 augusti

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu Café Canvas.

  • 26

   torsdag 26 augusti

   Kurs/Utbildning

   Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig.

  • 26

   torsdag 26 augusti

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu Café Canvas.

  • 27

   fredag 27 augusti

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu Café Canvas.

  • 31

   tisdag 31 augusti

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu Café Canvas.

 • september 2021
  • 1

   onsdag 1 september

   Kurs/Utbildning

   I denna kurs får du möjlighet att sätta dig in i rollen som lärare genom att öva att planera och genomföra undervisning.

  • 7

   tisdag 7 september

   Kurs/Utbildning

   I denna kurs får du möjlighet att sätta dig in i rollen som lärare genom att öva att planera och genomföra undervisning.

  • 15

   onsdag 15 september

   Övrigt

   Hälsa på campus - en dag med hälsa i fokus för anställda och studenter!

  • 21

   tisdag 21 september

   Kurs/Utbildning

   I denna kurs får du möjlighet att sätta dig in i rollen som lärare genom att öva att planera och genomföra undervisning.

  • 23

   torsdag 23 september

   Kurs/Utbildning

   Baskurs i högskolepedagogik

 • oktober 2021
 • november 2021
  • 18

   torsdag 18 november

   Kurs/Utbildning

   Denna baskurs i högskolepedagogik omfattar innehållet från UPL:s båda baskurser ”Undervisning på högskolan” och ”Lärande på högskolan”

Kommunikationsenheten
2018-12-12