Kalendarium för Umeå universitets anställda

Disputationer och konferenser

 • december 2020
  • 3

   torsdag 3 december

   Kurs/Utbildning

   Utveckla din kunskap om hållbar utveckling och att utbilda för hållbarhet.

  • 3

   torsdag 3 december

   Seminarium

   Mittseminarium - Frida Degerstedt

  • 3

   torsdag 3 december

   Workshop

   För dig som går webbredaktörsutbildningen och har frågor och behöver hjälp för att komma vidare i utbildningen.

  • 3

   torsdag 3 december

   Seminarium

   Studentcentrum inbjuder till en digital STUDS-träff via ZOOM

  • 4

   fredag 4 december

   Övrigt

   Nu startar vi igång kommunikationsnätverket för dig som jobbar med eller är intresserad av kommunikationsfrågor.

  • 8

   tisdag 8 december

   Kurs/Utbildning

   Denna baskurs i högskolepedagogik omfattar innehållet från UPL:s båda baskurser ”Undervisning på högskolan” och ”Lärande på högskolan”

  • 8

   tisdag 8 december

   Seminarium

   Under vår digitala VR-kickoff för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 2021 får du tips om vad du bör tänka på när du skriver din ansökan.

  • 9

   onsdag 9 december

   Kurs/Utbildning

   För dig som gått grundkursen för innehållsansvarig och kommer att jobba med innehåll som riktar sig mot studenter på umu.se/student.

  • 9

   onsdag 9 december

   Seminarium

   Är du nyfiken på det nya ramprogrammet, Horisont Europa? Forskningsstöd och samverkan ger dig inblick i programmet som startar 2021.

  • 9

   onsdag 9 december

   Seminarium

   Är du nyfiken på det nya ramprogrammet, Horisont Europa? Forskningsstöd och samverkan ger dig inblick i programmet som startar 2021.

  • 10

   torsdag 10 december

   Kurs/Utbildning

   Detta är kursen för dig som vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter i att lära någon annan lära sig något.

  • 10

   torsdag 10 december

   Workshop

   En verkstad för dig som vill få hjälp och stöd att jobba praktiskt i Canvas.

  • 11

   fredag 11 december

   Övrigt

   Missa inte en av våra finaste traditioner, Lucia med Umeå Studentkör!

  • 11

   fredag 11 december

   Övrigt

   Välkommen på julavslutning för IKP.

  • 14

   måndag 14 december

   Seminarium

   Är du nyfiken på det nya ramprogrammet, Horisont Europa? Forskningsstöd och samverkan ger dig inblick i programmet som startar 2021.

  • 14

   måndag 14 december

   Seminarium

   Är du nyfiken på det nya ramprogrammet, Horisont Europa? Forskningsstöd och samverkan ger dig inblick i programmet som startar 2021.

  • 15

   tisdag 15 december

   Kurs/Utbildning

   Arbetsplatsdialog AD-A; Ett metodstöd för arbetsgivare vid ohälsa och sjukfrånvaro

  • 15

   tisdag 15 december

   Kurs/Utbildning

   Denna baskurs i högskolepedagogik omfattar innehållet från UPL:s båda baskurser ”Undervisning på högskolan” och ”Lärande på högskolan”

  • 16

   onsdag 16 december

   Workshop

   Zoom är universitetets tjänst för e-möten.

  • 17

   torsdag 17 december

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs ger dig som erfaren lärare möjlighet att utveckla din förmåga att skapa lärmiljöer som kännetecknas av kreativitet och samskapande.

  • 17

   torsdag 17 december

   Workshop

   En verkstad för dig som vill få hjälp och stöd att jobba praktiskt i Canvas.

 • februari 2021
  • 10

   onsdag 10 februari

   Kurs/Utbildning

   Denna baskurs i högskolepedagogik omfattar innehållet från UPL:s båda baskurser ”Undervisning på högskolan” och ”Lärande på högskolan”

  • 17

   onsdag 17 februari

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs ger dig som erfaren lärare möjlighet att utveckla din förmåga att skapa lärmiljöer som kännetecknas av kreativitet och samskapande.

  • 23

   tisdag 23 februari

   Kurs/Utbildning

   Utveckla din kunskap om hållbar utveckling och att utbilda för hållbarhet.

  • 23

   tisdag 23 februari

   Kurs/Utbildning

   Casemetodik och problembaserat lärande är två former av studerandeaktiv undervisning som blivit allt vanligare inom högskolan.

 • mars 2021
  • 3

   onsdag 3 mars

   Kurs/Utbildning

   Casemetodik och problembaserat lärande är två former av studerandeaktiv undervisning som blivit allt vanligare inom högskolan.

  • 18

   torsdag 18 mars

   Kurs/Utbildning

   Denna baskurs i högskolepedagogik omfattar innehållet från UPL:s båda baskurser ”Undervisning på högskolan” och ”Lärande på högskolan”

  • 24

   onsdag 24 mars

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs ger dig som erfaren lärare möjlighet att utveckla din förmåga att skapa lärmiljöer som kännetecknas av kreativitet och samskapande.

  • 24

   onsdag 24 mars

   Kurs/Utbildning

   Utveckla din kunskap om hållbar utveckling och att utbilda för hållbarhet.

  • 30

   tisdag 30 mars

   Kurs/Utbildning

   Casemetodik och problembaserat lärande är två former av studerandeaktiv undervisning som blivit allt vanligare inom högskolan.

 • april 2021
  • 14

   onsdag 14 april

   Kurs/Utbildning

   En kurs där vi tar ett helhetsgrepp om examination och utvärdering och du får spegla dina erfarenheter mot teorier, regler och olika exempel.

  • 16

   fredag 16 april

   Kurs/Utbildning

   Casemetodik och problembaserat lärande är två former av studerandeaktiv undervisning som blivit allt vanligare inom högskolan.

  • 20

   tisdag 20 april

   Kurs/Utbildning

   Denna baskurs i högskolepedagogik omfattar innehållet från UPL:s båda baskurser ”Undervisning på högskolan” och ”Lärande på högskolan”

  • 22

   torsdag 22 april

   Kurs/Utbildning

   Utveckla din kunskap om hållbar utveckling och att utbilda för hållbarhet.

  • 22

   torsdag 22 april

   Kurs/Utbildning

   I denna kurs får du möjlighet att sätta dig in i rollen som lärare genom att öva att planera och genomföra undervisning.

  • 28

   onsdag 28 april

   Kurs/Utbildning

   En kurs där vi tar ett helhetsgrepp om examination och utvärdering och du får spegla dina erfarenheter mot teorier, regler och olika exempel.

 • maj 2021
  • 6

   torsdag 6 maj

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs ger dig som erfaren lärare möjlighet att utveckla din förmåga att skapa lärmiljöer som kännetecknas av kreativitet och samskapande.

  • 6

   torsdag 6 maj

   Kurs/Utbildning

   Casemetodik och problembaserat lärande är två former av studerandeaktiv undervisning som blivit allt vanligare inom högskolan.

  • 7

   fredag 7 maj

   Kurs/Utbildning

   I denna kurs får du möjlighet att sätta dig in i rollen som lärare genom att öva att planera och genomföra undervisning.

  • 12

   onsdag 12 maj

   Kurs/Utbildning

   En kurs där vi tar ett helhetsgrepp om examination och utvärdering och du får spegla dina erfarenheter mot teorier, regler och olika exempel.

  • 18

   tisdag 18 maj

   Kurs/Utbildning

   Casemetodik och problembaserat lärande är två former av studerandeaktiv undervisning som blivit allt vanligare inom högskolan.

  • 20

   torsdag 20 maj

   Kurs/Utbildning

   Denna baskurs i högskolepedagogik omfattar innehållet från UPL:s båda baskurser ”Undervisning på högskolan” och ”Lärande på högskolan”

  • 25

   tisdag 25 maj

   Kurs/Utbildning

   I denna kurs får du möjlighet att sätta dig in i rollen som lärare genom att öva att planera och genomföra undervisning.

  • 26

   onsdag 26 maj

   Kurs/Utbildning

   En kurs där vi tar ett helhetsgrepp om examination och utvärdering och du får spegla dina erfarenheter mot teorier, regler och olika exempel.

  • 27

   torsdag 27 maj

   Workshop

   Under AIMday får du som forskare tillfälle att knyta värdefulla kontakter och utbyta idéer med externa aktörer intresserade av hållbarhetsfrågor.

  • 27

   torsdag 27 maj

   Kurs/Utbildning

   Casemetodik och problembaserat lärande är två former av studerandeaktiv undervisning som blivit allt vanligare inom högskolan.

 • juni 2021
  • 8

   tisdag 8 juni

   Kurs/Utbildning

   Denna baskurs i högskolepedagogik omfattar innehållet från UPL:s båda baskurser ”Undervisning på högskolan” och ”Lärande på högskolan”

  • 18

   fredag 18 juni

   Kurs/Utbildning

   En kurs där vi tar ett helhetsgrepp om examination och utvärdering och du får spegla dina erfarenheter mot teorier, regler och olika exempel.

 • augusti 2021
  • 24

   tisdag 24 augusti

   Kurs/Utbildning

   Denna baskurs i högskolepedagogik omfattar innehållet från UPL:s båda baskurser ”Undervisning på högskolan” och ”Lärande på högskolan”

 • september 2021
  • 23

   torsdag 23 september

   Kurs/Utbildning

   Denna baskurs i högskolepedagogik omfattar innehållet från UPL:s båda baskurser ”Undervisning på högskolan” och ”Lärande på högskolan”

 • oktober 2021
  • 13

   onsdag 13 oktober

   Kurs/Utbildning

   Denna baskurs i högskolepedagogik omfattar innehållet från UPL:s båda baskurser ”Undervisning på högskolan” och ”Lärande på högskolan”

 • november 2021
  • 18

   torsdag 18 november

   Kurs/Utbildning

   Denna baskurs i högskolepedagogik omfattar innehållet från UPL:s båda baskurser ”Undervisning på högskolan” och ”Lärande på högskolan”

Kommunikationsenheten
2018-12-12