Kalender gemensamt

Disputationer och konferenser

RSS-flöde

 • maj 2022
  • 18

   onsdag 18 maj

   Gruppträff

   Ni är välkomna till Rotundan kl. 08.30-09.30, med frukost.

  • 18

   onsdag 18 maj

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

  • 18

   onsdag 18 maj

   Kurs/Utbildning

   Genomgång av rehabiliteringssystemet Adato och rehabiliteringsprocessen.

  • 18

   onsdag 18 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 18

   onsdag 18 maj

   Kurs/Utbildning

   Grundläggande kurs i det webbaserade referenshanteringssystemet Endnote Online.

  • 19

   torsdag 19 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 20

   fredag 20 maj

   Workshop

   Stöd och pepp till dig som är webbredaktör för externwebben umu.se. Vid denna webbverkstad fokuserar vi på forskningsinnehåll.

  • 20

   fredag 20 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 23

   måndag 23 maj

   Kurs/Utbildning

   En kurs där vi tar ett helhetsgrepp om examination och utvärdering och du får spegla dina erfarenheter mot teorier, regler och olika exempel.

  • 24

   tisdag 24 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 24

   tisdag 24 maj

   Övrigt

   I år fyller Lage Lindells väldiga verk Umeåväggen 50 år.

  • 24

   tisdag 24 maj

   Seminarium

   Under fem tillfällen ges möjlighet att via ZOOM ta del av hur forskningsdata på bästa sätt hanteras utifrån GDPR samt informations- och IT-säkerhet.

  • 24

   tisdag 24 maj

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs ger dig en djupare inblick i databasen Pubmed och visar på möjligheter för att göra din sökning mer tidseffektiv och relevant.

  • 24

   tisdag 24 maj

   Föreläsning

   Inspirationsdag av Feelgood om att skapa ett mer hållbart arbetsliv. Eventet är kostnadsfritt och livesänds digitalt.

  • 24

   tisdag 24 maj

   Seminarium

   Miljöer för samutveckling inom hälsa och Life science samt möjlig interregional finansiering för samverkan.

  • 25

   onsdag 25 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 25

   onsdag 25 maj

   Konferens

   Vid varje terminsslut anordnar Institutionen för psykologi en uppsatskonferens där studenter presenterar resultaten av uppsatsarbetet.

  • 31

   tisdag 31 maj

   Kurs/Utbildning

   Välkommen på en utbildning om IA-systemet - ett webbaserat system för att digitalisera, systematisera och effektivisera arbetsmiljöarbetet.

  • 31

   tisdag 31 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 31

   tisdag 31 maj

   Föreläsning

   Lär dig mer om hur du med hjälp av "Användbarhetsronder systematiskt kartlägger problem med den digitala arbetsmiljön.

 • juni 2022
  • 1

   onsdag 1 juni

   Kurs/Utbildning

   I TimeEdit Core fortsättningsutbildning bygger vi vidare från grundutbildningen och går igenom mer avancerad och kraftfull funktionalitet.

  • 1

   onsdag 1 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 2

   torsdag 2 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 2

   torsdag 2 juni

   Workshop

   Workshop om lönesamtalet; teori, praktisk träning och erfarenhetsutbyte med andra lönesättande chefer!

  • 3

   fredag 3 juni

   Workshop

   Stöd och pepp till dig som är webbredaktör för externwebben umu.se.

  • 3

   fredag 3 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 7

   tisdag 7 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 7

   tisdag 7 juni

   Workshop

   Sökverkstad om Teaching Sabbatical, STINT-programmet som ger möjligheten för lärare och forskare att undervisa utomlands under en termin.

  • 8

   onsdag 8 juni

   Kurs/Utbildning

   Vill du lära dig hur du kan ge tidig hjälp till en student eller medarbetare som drabbats av psykisk ohälsa eller befinner sig i en krissituation?

  • 8

   onsdag 8 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 8

   onsdag 8 juni

   Workshop

   Upplever du ibland att det är svårt att veta hur du ska hantera studenter i vissa situationer?

  • 9

   torsdag 9 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 10

   fredag 10 juni

   Workshop

   Stöd och pepp till dig som är webbredaktör för externwebben umu.se. Vid denna webbverkstad fokuserar vi på utbildningswebben.

  • 10

   fredag 10 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 14

   tisdag 14 juni

   Workshop

   Hur du utarbetar ett konkurrenskraftigt Horisont Europa-förslag och hur du bäst ger stöd åt de som vill söka medel från Horisont Europa. 

  • 14

   tisdag 14 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 15

   onsdag 15 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 16

   torsdag 16 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 17

   fredag 17 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 20

   måndag 20 juni

   Kurs/Utbildning

   En kurs där vi tar ett helhetsgrepp om examination och utvärdering och du får spegla dina erfarenheter mot teorier, regler och olika exempel.

 • augusti 2022
  • 18

   torsdag 18 augusti

   Workshop

   Workshop om lönesamtalet; teori, praktisk träning och erfarenhetsutbyte med andra lönesättande chefer!

  • 23

   tisdag 23 augusti

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

  • 23

   tisdag 23 augusti

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 24

   onsdag 24 augusti

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 25

   torsdag 25 augusti

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 26

   fredag 26 augusti

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 30

   tisdag 30 augusti

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

 • september 2022
  • 13

   tisdag 13 september

   Seminarium

   Detta seminarium är en introduktion till pedagogisk meritering vid Umeå universitet.

  • 22

   torsdag 22 september

   Övrigt

   Välkommen till en ceremoni för att fira utnämnda meriterade och excellenta lärare vid Umeå universitet.

 • oktober 2022
  • 13

   torsdag 13 oktober

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

 • november 2022
  • 22

   tisdag 22 november

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

Erik Vesterberg
2021-12-22