Kalendarium för Umeå universitets anställda

Disputationer och konferenser

 • november 2019
  • 19

   tisdag 19 november

   Kurs/Utbildning

   Den innehållsansvarige är den som planerar och tar fram innehåll, väljer bilder, gör intervjuer och planerar olika eventuella strategiska insatser.

  • 19

   tisdag 19 november

   Kurs/Utbildning

   En utbildning för dig som vill börja schemalägga med TE Core.

  • 20

   onsdag 20 november

   Seminarium

   Ett seminarium som riktar sig till dig som är chef/prefekt, har kemikalieansvar eller är miljö- eller arbetsmiljöombud för laborativ verksamhet.

  • 20

   onsdag 20 november

   Workshop

   En workshop om vyer för dig som schemalägger med TE Core.

  • 20

   onsdag 20 november

   Kurs/Utbildning

   Lär dig mer om IT-säkerhet, informationssäkerhet och krishantering

  • 21

   torsdag 21 november

   Övrigt

   Workshop 2 om inriktning och handlingsplan för internationaliseringsarbetet vid universitetet.

  • 21

   torsdag 21 november

   Seminarium

   Lär dig mer om de utlysningar som finns inom Science with and for Society och få tips på hur du ökar dina chanser till finansiering.

  • 25

   måndag 25 november

   Kurs/Utbildning

   Utbildningen är en webbaserad utbildning med självstudier och möjlighet till frågeträffar på webbstugor.

  • 25

   måndag 25 november

   Kurs/Utbildning

   Utbildning i den nya webbaserade klienten TE Core. För dig som bokar i Java-klienten och ska gå över till TE Core.

  • 26

   tisdag 26 november

   Kurs/Utbildning

   Utbildningen riktar sig till dig som gått grundkursen för innehållsansvariga och jobbar med forskningsrelaterat innehåll på externwebben.

  • 26

   tisdag 26 november

   Konferens

   En konferens om de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030.

  • 27

   onsdag 27 november

   Workshop

   Har ni ännu inte kommit igång med värdegrundsdiskussioner på din institution/enhet? Kanske behöver du inspiration och stöd?

  • 28

   torsdag 28 november

   Workshop

   Välkommen till en förmiddag om hur vi kan undvika att reproducera ojämställdhet när vi vägleder sökande och studenter.

  • 28

   torsdag 28 november

   Workshop

   Tillfället är till för dig som går webbredaktörsutbildningen i Episerver, och har frågor.

  • 28

   torsdag 28 november

   Kurs/Utbildning

   Den innehållsansvarige är den som planerar och tar fram innehåll, väljer bilder, gör intervjuer och planerar olika eventuella strategiska insatser.

 • december 2019
  • 3

   tisdag 3 december

   Seminarium

   Lokalförsörjningsenheten bjuder i samarbete med Akademiska hus in till ett seminarium om byggnadsrelaterad ohälsa.

  • 4

   onsdag 4 december

   Seminarium

   Kom och få en överblick av VR:s bedömningssystem och goda råd om hur du kan tänka för att stärka din ansökan.

  • 5

   torsdag 5 december

   Kurs/Utbildning

   Workshop om universitetets roll som statlig förvaltningsmyndighet, organisation, delegation samt besluts- och beredningsprocesser.

  • 5

   torsdag 5 december

   Kurs/Utbildning

   Temautbildning för dig som är webbredaktör eller innehållsansvarig. Utbildningen är fullbokad och anmälan stängd.

  • 5

   torsdag 5 december

   Workshop

   Tillfället är till för dig som går webbredaktörsutbildningen i Episerver, och har frågor.

  • 5

   torsdag 5 december

   Kurs/Utbildning

   Utbildningen riktar sig till dig som gått grundkursen för innehållsansvariga och jobbar med forskningsrelaterat innehåll på externwebben.

  • 6

   fredag 6 december

   Seminarium

   Välkommen till en julavslutning för internationella kontaktpersoner.

  • 10

   tisdag 10 december

   Seminarium

   En nätverkträff för dig som ingår i rdaktörsorganisationen för externwebben umu.se.

  • 10

   tisdag 10 december

   Workshop

   Syftet med verkstaden är att ge deltagaren möjlighet att utveckla och få återkoppling på den egna pedagogiska portföljen.

  • 12

   torsdag 12 december

   Seminarium

   Om utmaningar och möjligheter i bedömningsarbetet med ansökningar om behörighet med reell kompetens.

  • 12

   torsdag 12 december

   Workshop

   Tillfället är till för dig som går webbredaktörsutbildningen i Episerver, och har frågor.

  • 12

   torsdag 12 december

   Seminarium

   En nätverkträff för dig som ingår i rdaktörsorganisationen för externwebben umu.se.

  • 13

   fredag 13 december

   Övrigt

   Lucia på campus med Umeå studentkör.

  • 13

   fredag 13 december

   Kurs/Utbildning

   Temautbildning för dig som är webbredaktör eller innehållsansvarig. Utbildningen är fullbokad och anmälan stängd.

  • 16

   måndag 16 december

   Kurs/Utbildning

   För dig som är kontaktperson inom strålskydd eller ska börja arbeta med strålkällor.

  • 18

   onsdag 18 december

   Workshop

   Välkommen till en workshop om öppen tillgång till forskningsdata, datahanteringsplaner och det stöd Umeå universitet kan erbjuda.

  • 19

   torsdag 19 december

   Övrigt

   Julpepp med sing along och rektors glögg. Blåscorpset Renhornen samt rektors glögg!

 • januari 2020
  • 30

   torsdag 30 januari

   Workshop

   Har ni ännu inte kommit igång med värdegrundsdiskussioner på din institution eller enhet? Kanske behöver du inspiration och stöd?

 • februari 2020
  • 11

   tisdag 11 februari

   Kurs/Utbildning

   Den innehållsansvarige är den som planerar och tar fram innehåll, väljer bilder, gör intervjuer och planerar olika eventuella strategiska insatser. 

  • 12

   onsdag 12 februari

   Kurs/Utbildning

   Tillfällets tema ännu inte bestämt. Bestäms senast en månad innan.

  • 12

   onsdag 12 februari

   Kurs/Utbildning

   Tillfällets tema ännu inte bestämt. Bestäms senast en månad innan.

  • 20

   torsdag 20 februari

   Kurs/Utbildning

   Den innehållsansvarige är den som planerar och tar fram innehåll, väljer bilder, gör intervjuer och planerar olika eventuella strategiska insatser. 

 • mars 2020
  • 4

   onsdag 4 mars

   Kurs/Utbildning

   Tillfällets tema ännu inte bestämt. Bestäms senast en månad innan.

  • 10

   tisdag 10 mars

   Kurs/Utbildning

   Fokus på denna kurs är hur digitala verktyg kan användas i ett pedagogiskt sammanhang för att på bästa sätt stödja studenternas lärande.

  • 10

   tisdag 10 mars

   Föreläsning

   En nätverkträff för dig som ingår i redaktörsorganisationen för externwebben umu.se. Mer information om nätverksträffen kommer senast en månad innan.

  • 12

   torsdag 12 mars

   Föreläsning

   En nätverkträff för dig som ingår i redaktörsorganisationen för externwebben umu.se. Mer information om nätverksträffen kommer senast en månad innan.

  • 24

   tisdag 24 mars

   Kurs/Utbildning

   Fokus på denna kurs är hur digitala verktyg kan användas i ett pedagogiskt sammanhang för att på bästa sätt stödja studenternas lärande.

  • 25

   onsdag 25 mars

   Kurs/Utbildning

   Tillfällets tema ännu inte bestämt. Bestäms senast en månad innan.

 • april 2020
  • 1

   onsdag 1 april

   Konferens

   Boka in 1-2 april 2020 för 1,5 dagar med föreläsningar, workshoppar och erfarenhetsutbyte med tema ”Ett hållbart arbetsliv”.

  • 2

   torsdag 2 april

   Kurs/Utbildning

   Fokus på denna kurs är hur digitala verktyg kan användas i ett pedagogiskt sammanhang för att på bästa sätt stödja studenternas lärande.

  • 15

   onsdag 15 april

   Kurs/Utbildning

   Tillfällets tema ännu inte bestämt. Bestäms senast en månad innan.

  • 22

   onsdag 22 april

   Kurs/Utbildning

   Fokus på denna kurs är hur digitala verktyg kan användas i ett pedagogiskt sammanhang för att på bästa sätt stödja studenternas lärande.

 • maj 2020
  • 4

   måndag 4 maj

   Kurs/Utbildning

   Fokus på denna kurs är hur digitala verktyg kan användas i ett pedagogiskt sammanhang för att på bästa sätt stödja studenternas lärande.

  • 6

   onsdag 6 maj

   Kurs/Utbildning

   Tillfällets tema ännu inte bestämt. Bestäms senast en månad innan.

  • 6

   onsdag 6 maj

   Kurs/Utbildning

   Den innehållsansvarige är den som planerar och tar fram innehåll, väljer bilder, gör intervjuer och planerar olika eventuella strategiska insatser. 

  • 7

   torsdag 7 maj

   Kurs/Utbildning

   Tillfällets tema ännu inte bestämt. Bestäms senast en månad innan.

  • 13

   onsdag 13 maj

   Kurs/Utbildning

   Utbildningen riktar sig till dig som gått grundkursen för innehållsansvariga och jobbar med forskningsrelaterat innehåll på externwebben.

  • 19

   tisdag 19 maj

   Kurs/Utbildning

   Fokus på denna kurs är hur digitala verktyg kan användas i ett pedagogiskt sammanhang för att på bästa sätt stödja studenternas lärande.

 • juni 2020
 • augusti 2020
  • 24

   måndag 24 augusti

   Konferens

   Konferensen erbjuder ett forum för hur utvecklingsforskning kan bidra till hållbar transformation - en av våra stora utmaningar.

Kommunikationsenheten
2018-12-12