Kalendarium för Umeå universitets anställda

Disputationer och konferenser

 • januari 2019
 • maj 2019
  • 18

   lördag 18 maj

   Övrigt

   Vid vårpromotionens ceremoni firas de doktorer som har tagit ut sin doktorsexamen vid Umeå universitet.

Kommunikationsenheten
2018-12-12