Kalender gemensamt

Disputationer och konferenser

RSS-flöde

 • januari 2022
  • 25

   tisdag 25 januari

   Kurs/Utbildning

   I denna kurs får du möjlighet att sätta dig in i rollen som lärare genom att öva att planera och genomföra undervisning.

  • 25

   tisdag 25 januari

   Kurs/Utbildning

   Under fem tillfällen ges möjlighet att via ZOOM ta del av hur forskningsdata på bästa sätt hanteras utifrån GDPR samt informations- och IT-säkerhet.

  • 26

   onsdag 26 januari

   Seminarium

   Välkommen till vårt kostnadsfria webbinarium om hur du kan arbeta hållbart som chef.

  • 26

   onsdag 26 januari

   Workshop

   För dig som har frågor eller behöver hjälp för att komma vidare i webbredaktörsutbildningen.

  • 26

   onsdag 26 januari

   Föreläsning

   Föreläsare: Kim Wickman och Staffan Karp, Pedagogiska institutionen, samt Madelene Nordlund, Sociologiska institutionen.

  • 26

   onsdag 26 januari

   Workshop

   En verkstad för dig som vill få hjälp och stöd att jobba praktiskt i Canvas.

  • 27

   torsdag 27 januari

   Kurs/Utbildning

   I TimeEdit Core grund går vi igenom grundkoncept, gränssnitt och basoperationer som bokning, ombokning och avbokning.

  • 27

   torsdag 27 januari

   Kurs/Utbildning

   Utveckla din kunskap om hållbar utveckling och att utbilda för hållbarhet.

  • 27

   torsdag 27 januari

   Seminarium

   Välkommen till vårt kostnadsfria webbinarium om hur du kan arbeta hållbart som chef.

  • 28

   fredag 28 januari

   Workshop

   Syftet med verkstaden är att ge deltagaren möjlighet att utveckla och få återkoppling på den egna pedagogiska portföljen.

 • februari 2022
  • 2

   onsdag 2 februari

   Workshop

   Verktygen Omdömen är tätt sammankopplade med både Speedgrader och Uppgifter i Canvas

  • 3

   torsdag 3 februari

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

  • 3

   torsdag 3 februari

   Kurs/Utbildning

   En utbildning som du som brandskyddsombud ska gå vart tredje år.

  • 3

   torsdag 3 februari

   Kurs/Utbildning

   I TimeEdit Core fortsättningsutbildning bygger vi vidare från grundutbildningen och går igenom mer avancerad och kraftfull funktionalitet.

  • 8

   tisdag 8 februari

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

  • 10

   torsdag 10 februari

   Kurs/Utbildning

   I denna kurs får du möjlighet att sätta dig in i rollen som lärare genom att öva att planera och genomföra undervisning.

  • 11

   fredag 11 februari

   Kurs/Utbildning

   En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet Endnote 20.

  • 11

   fredag 11 februari

   Seminarium

   Många av dagens samhällsutmaningar kräver ny kunskap, samverkan och sociala innovationer. Hur kan forskning vid Umeå universitet bidra till detta?

  • 16

   onsdag 16 februari

   Kurs/Utbildning

   Har du ett stort intresse för pedagogik? Vill du utforska nya sätt att utveckla din undervisning och den högre utbildningen tillsammans med andra?

  • 16

   onsdag 16 februari

   Seminarium

   Träffa Lars Hulman VD, Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) och diskutera utmaningar kopplade till extern forskningsfinansiering.

  • 16

   onsdag 16 februari

   Kurs/Utbildning

   På den här kursen får du lära dig vad den medicinska databasen Pubmed innehåller och grunderna för att söka i den.

  • 18

   fredag 18 februari

   Kurs/Utbildning

   I denna kurs får du möjlighet att sätta dig in i rollen som lärare genom att öva att planera och genomföra undervisning.

  • 22

   tisdag 22 februari

   Seminarium

   Tematräff om utmaningar och möjligheter från olika perspektiv inom området AI och Hälsa.

  • 22

   tisdag 22 februari

   Kurs/Utbildning

   Under fem tillfällen ges möjlighet att via ZOOM ta del av hur forskningsdata på bästa sätt hanteras utifrån GDPR samt informations- och IT-säkerhet.

  • 23

   onsdag 23 februari

   Workshop

   Under denna verkstad kommer du få en genomgång över en process för att arbeta med kursutvärdering och kursutveckling på vetenskaplig grund.

  • 23

   onsdag 23 februari

   Kurs/Utbildning

   I TimeEdit Core grund går vi igenom grundkoncept, gränssnitt och basoperationer som bokning, ombokning och avbokning.

  • 24

   torsdag 24 februari

   Kurs/Utbildning

   Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig.

 • mars 2022
  • 1

   tisdag 1 mars

   Kurs/Utbildning

   Utveckla din kunskap om hållbar utveckling och att utbilda för hållbarhet.

  • 2

   onsdag 2 mars

   Kurs/Utbildning

   En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet Endnote 20.

  • 2

   onsdag 2 mars

   Kurs/Utbildning

   I TimeEdit Core fortsättningsutbildning bygger vi vidare från grundutbildningen och går igenom mer avancerad och kraftfull funktionalitet.

  • 3

   torsdag 3 mars

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs ger dig en djupare inblick i databasen Pubmed och visar på möjligheter för att göra din sökning mer tidseffektiv och relevant.

  • 16

   onsdag 16 mars

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

  • 16

   onsdag 16 mars

   Föreläsning

   Föreläsare: Nicolai Stenfors, lektor, samt Linda Eklund, doktorand, vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

  • 16

   onsdag 16 mars

   Workshop

   I denna verkstad kommer vi att visa exempel på god kursdesign.

  • 17

   torsdag 17 mars

   Kurs/Utbildning

   Grundläggande kurs i det webbaserade referenshanteringssystemet Endnote Online.

  • 22

   tisdag 22 mars

   Kurs/Utbildning

   Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig.

  • 24

   torsdag 24 mars

   Kurs/Utbildning

   En kurs där vi tar ett helhetsgrepp om examination och utvärdering och du får spegla dina erfarenheter mot teorier, regler och olika exempel.

  • 24

   torsdag 24 mars

   Kurs/Utbildning

   På den här kursen får du lära dig vad den medicinska databasen Pubmed innehåller och grunderna för att söka i den.

  • 25

   fredag 25 mars

   Kurs/Utbildning

   I TimeEdit Core grund går vi igenom grundkoncept, gränssnitt och basoperationer som bokning, ombokning och avbokning.

  • 29

   tisdag 29 mars

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

  • 31

   torsdag 31 mars

   Kurs/Utbildning

   Har du ett stort intresse för pedagogik? Vill du utforska nya sätt att utveckla din undervisning och den högre utbildningen tillsammans med andra?

 • april 2022
  • 1

   fredag 1 april

   Kurs/Utbildning

   I TimeEdit Core fortsättningsutbildning bygger vi vidare från grundutbildningen och går igenom mer avancerad och kraftfull funktionalitet.

  • 4

   måndag 4 april

   Kurs/Utbildning

   Grundläggande kurs i det webbaserade referenshanteringssystemet Endnote Online.

  • 5

   tisdag 5 april

   Kurs/Utbildning

   En grundläggande kurs i läkemedelsdatabasen Micromedex.

  • 7

   torsdag 7 april

   Kurs/Utbildning

   Utveckla din kunskap om hållbar utveckling och att utbilda för hållbarhet.

  • 7

   torsdag 7 april

   Föreläsning

   Föreläsningen ger en introduktion till 3D-skrivarteknik.

  • 8

   fredag 8 april

   Kurs/Utbildning

   En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet Endnote 20.

  • 12

   tisdag 12 april

   Kurs/Utbildning

   På den här kursen får du lära dig vad den medicinska databasen Pubmed innehåller och grunderna för att söka i den.

  • 13

   onsdag 13 april

   Kurs/Utbildning

   En kurs där vi tar ett helhetsgrepp om examination och utvärdering och du får spegla dina erfarenheter mot teorier, regler och olika exempel.

  • 26

   tisdag 26 april

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

  • 26

   tisdag 26 april

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs ger dig en djupare inblick i databasen Pubmed och visar på möjligheter för att göra din sökning mer tidseffektiv och relevant.

  • 26

   tisdag 26 april

   Kurs/Utbildning

   I TimeEdit Core grund går vi igenom grundkoncept, gränssnitt och basoperationer som bokning, ombokning och avbokning.

  • 27

   onsdag 27 april

   Workshop

   Verktygen Omdömen är tätt sammankopplade med både Speedgrader och Uppgifter i Canvas

  • 28

   torsdag 28 april

   Kurs/Utbildning

   I TimeEdit Core fortsättningsutbildning bygger vi vidare från grundutbildningen och går igenom mer avancerad och kraftfull funktionalitet.

  • 28

   torsdag 28 april

   Kurs/Utbildning

   Kursen ger en inblick i två resurser som används för att ta reda på de mest citerade tidskrifterna inom ett ämnesområde.

 • maj 2022
  • 3

   tisdag 3 maj

   Kurs/Utbildning

   En kort introduktion till databaser inom evidensbaserad medicin – Cochrane Library och Pubmed Clinical Queries.

  • 4

   onsdag 4 maj

   Kurs/Utbildning

   Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig.

  • 6

   fredag 6 maj

   Kurs/Utbildning

   En kurs där vi tar ett helhetsgrepp om examination och utvärdering och du får spegla dina erfarenheter mot teorier, regler och olika exempel.

  • 12

   torsdag 12 maj

   Kurs/Utbildning

   Har du ett stort intresse för pedagogik? Vill du utforska nya sätt att utveckla din undervisning och den högre utbildningen tillsammans med andra?

  • 13

   fredag 13 maj

   Kurs/Utbildning

   En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet Endnote 20.

  • 16

   måndag 16 maj

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

  • 18

   onsdag 18 maj

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

  • 18

   onsdag 18 maj

   Kurs/Utbildning

   Grundläggande kurs i det webbaserade referenshanteringssystemet Endnote Online.

  • 23

   måndag 23 maj

   Kurs/Utbildning

   En kurs där vi tar ett helhetsgrepp om examination och utvärdering och du får spegla dina erfarenheter mot teorier, regler och olika exempel.

 • juni 2022
  • 20

   måndag 20 juni

   Kurs/Utbildning

   En kurs där vi tar ett helhetsgrepp om examination och utvärdering och du får spegla dina erfarenheter mot teorier, regler och olika exempel.

 • augusti 2022
  • 23

   tisdag 23 augusti

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

 • oktober 2022
  • 13

   torsdag 13 oktober

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

 • november 2022
  • 22

   tisdag 22 november

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

Erik Vesterberg
2021-12-22