Kalender gemensamt

Disputationer och konferenser

RSS-flöde

Interna utbildningar och nätverksträffar

Här hittar du universitetets samlade samlade utbud av interna utbildningar och nätverksträffar riktade till medarbetare.

 • mars 2023
  • 28

   tisdag 28 mars

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 28

   tisdag 28 mars

   Kurs/Utbildning

   Välkommen att ansluta till ett drop-in där du som användare får komma och ställa frågor om Microsoft 365.

  • 28

   tisdag 28 mars

   Övrigt

   Frågestunden är inställd och vi hänvisar istället till frågestunden 30/3 kl. 13.00 på plats i Lendellhallen 3 då även jurist medverkar.

  • 29

   onsdag 29 mars

   Övrigt

   Frukost där InfraVis presenteras

  • 29

   onsdag 29 mars

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 29

   onsdag 29 mars

   Kurs/Utbildning

   Genomgång av hur man ringer i Teams.

  • 30

   torsdag 30 mars

   Kurs/Utbildning

   Utveckla din kunskap om hållbar utveckling och att utbilda för hållbarhet.

  • 30

   torsdag 30 mars

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 30

   torsdag 30 mars

   Övrigt

   Frågestund med samordnare vid Studentcentrum och universitetsjurist om handläggningsordningen för stöd till studenter med funktionsnedsättning.

  • 30

   torsdag 30 mars

   Gruppträff

   Välkommen till ett möte med OSC Umeå!

  • 31

   fredag 31 mars

   Kurs/Utbildning

   Utveckla din kunskap om hållbar utveckling och att utbilda för hållbarhet.

  • 31

   fredag 31 mars

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 31

   fredag 31 mars

   Seminarium

   Klimatpolitiska rådets rapport presenteras Annika Nordlund, ledamot i Klimatpolitiska rådet och docent vid Institutionen för psykologi.

 • april 2023
  • 3

   måndag 3 april

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

  • 4

   tisdag 4 april

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

  • 4

   tisdag 4 april

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 4

   tisdag 4 april

   Kurs/Utbildning

   Vill du komma igång med att söka i PubMed? Under denna kurs lär du dig grunderna i hur du använder PubMed så att du kan göra och spara bra sökningar.

  • 5

   onsdag 5 april

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 5

   onsdag 5 april

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs ger dig en djupare inblick i databasen Pubmed och visar på möjligheter för att göra din sökning mer tidseffektiv och relevant.

  • 11

   tisdag 11 april

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 12

   onsdag 12 april

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 13

   torsdag 13 april

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 13

   torsdag 13 april

   Kurs/Utbildning

   I TE Core grund går vi igenom grundkoncept, gränssnitt och basoperationer som bokning, ombokning, avbokning och att hitta bokningar.

  • 13

   torsdag 13 april

   Kurs/Utbildning

   Vi går igenom hur du beställer tentamensplatser i TE Exam.

  • 14

   fredag 14 april

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 14

   fredag 14 april

   Kurs/Utbildning

   I fortsättningsutbildningen bygger vi vidare från grundutbildningen och går igenom fler funktioner i TE Exam.

  • 17

   måndag 17 april

   Kurs/Utbildning

   En kurs där vi tar ett helhetsgrepp om examination och utvärdering och du får spegla dina erfarenheter mot teorier, regler och olika exempel.

  • 17

   måndag 17 april

   Kurs/Utbildning

   Fokus på denna kurs är hur digitala verktyg kan användas i ett pedagogiskt sammanhang för att på bästa sätt stödja studenternas lärande.

  • 17

   måndag 17 april

   Kurs/Utbildning

   Grundläggande kurs i det webbaserade referenshanteringssystemet Endnote Online.

  • 18

   tisdag 18 april

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 18

   tisdag 18 april

   Workshop

   Hur GIS fungerar och hur man kan använda inom humanistisk forskning.

  • 18

   tisdag 18 april

   Kurs/Utbildning

   En grundläggande kurs i läkemedelsdatabasen Micromedex.

  • 19

   onsdag 19 april

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 19

   onsdag 19 april

   Seminarium

   Välkommen till ett lärande seminarium där du får ta del av aktuell forskning om hybrid undervisning.

  • 19

   onsdag 19 april

   Föreläsning

   Informationsträff om Teaching Sabbatical, STINT-programmet som ger möjligheten för lärare och forskare att undervisa utomlands under en termin.

  • 20

   torsdag 20 april

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 20

   torsdag 20 april

   Gruppträff

   Kontaktpersonträff med tema kring Tentamensservice och Universitetsbibliotekets läs- och skrivstöds arbete med anpassat pedagogiskt stöd.

  • 20

   torsdag 20 april

   Föreläsning

   Matti La Mela, Uppsala universitet

  • 21

   fredag 21 april

   Kurs/Utbildning

   En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote 20.

  • 21

   fredag 21 april

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 24

   måndag 24 april

   Övrigt

   Paneldiskussion i rotundan följt av filmvisning i Aula Nordica.

  • 25

   tisdag 25 april

   Kurs/Utbildning

   Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig.

  • 25

   tisdag 25 april

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 26

   onsdag 26 april

   Kurs/Utbildning

   Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig.

  • 26

   onsdag 26 april

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 27

   torsdag 27 april

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 27

   torsdag 27 april

   Kurs/Utbildning

   Vi går igenom hur du beställer tentamensplatser i TE Exam.

  • 27

   torsdag 27 april

   Seminarium

   Arktiskt centrum presenterar John Smol som pratar om vikten av urfolkets kunskap när det kommer till miljöfrågor. Få ny kunskap och gratis smörgås!

  • 27

   torsdag 27 april

   Gruppträff

   Välkommen till ett möte med OSC Umeå!

  • 28

   fredag 28 april

   Kurs/Utbildning

   En utbildning med både teoretiska och praktiska moment,

  • 28

   fredag 28 april

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 28

   fredag 28 april

   Kurs/Utbildning

   I fortsättningsutbildningen bygger vi vidare från grundutbildningen och går igenom fler funktioner i TE Exam.

 • maj 2023
  • 2

   tisdag 2 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 2

   tisdag 2 maj

   Kurs/Utbildning

   En kort introduktion till databaser inom evidensbaserad medicin – Cochrane Library och Pubmed Clinical Queries.

  • 3

   onsdag 3 maj

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

  • 3

   onsdag 3 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 3

   onsdag 3 maj

   Kurs/Utbildning

   Vill du ha en praktisk utbildning i hur Microsoft Teams fungerar, är detta ett passande tillfälle att anmäla dig till.

  • 4

   torsdag 4 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 4

   torsdag 4 maj

   Workshop

   Välkommen till en workshop om att välja och utforma bra examinationsformer.

  • 5

   fredag 5 maj

   Kurs/Utbildning

   Fokus på denna kurs är hur digitala verktyg kan användas i ett pedagogiskt sammanhang för att på bästa sätt stödja studenternas lärande.

  • 5

   fredag 5 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 5

   fredag 5 maj

   Kurs/Utbildning

   I fortsättningsutbildningen bygger vi vidare från grundutbildningen och går igenom mer avancerad och kraftfull funktionalitet i TimeEdit Core .

  • 8

   måndag 8 maj

   Workshop

   Tematisk verkstad i Canvas

  • 9

   tisdag 9 maj

   Kurs/Utbildning

   I TE Core grund går vi igenom grundkoncept, gränssnitt och basoperationer som bokning, ombokning, avbokning och att hitta bokningar.

  • 9

   tisdag 9 maj

   Konferens

   Välkommen till en konferens om utbildning för hållbar utveckling.

  • 9

   tisdag 9 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 10

   onsdag 10 maj

   Kurs/Utbildning

   En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet Endnote 20.

  • 10

   onsdag 10 maj

   Kurs/Utbildning

   En kurs där vi tar ett helhetsgrepp om examination och utvärdering och du får spegla dina erfarenheter mot teorier, regler och olika exempel.

  • 10

   onsdag 10 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 11

   torsdag 11 maj

   Kurs/Utbildning

   Utveckla din kunskap om hållbar utveckling och att utbilda för hållbarhet.

  • 11

   torsdag 11 maj

   Kurs/Utbildning

   Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig.

  • 11

   torsdag 11 maj

   Workshop

   Tematisk verkstad i Canvas

  • 11

   torsdag 11 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 12

   fredag 12 maj

   Kurs/Utbildning

   En utbildning med både teoretiska och praktiska moment,

  • 12

   fredag 12 maj

   Kurs/Utbildning

   Utveckla din kunskap om hållbar utveckling och att utbilda för hållbarhet.

  • 12

   fredag 12 maj

   Kurs/Utbildning

   Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig.

  • 12

   fredag 12 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 15

   måndag 15 maj

   Kurs/Utbildning

   Ett webinarium där du får lära dig mer om hur du använder Bookings.

  • 15

   måndag 15 maj

   Föreläsning

   Burmanföreläsningarna i filosofi 2023. Professor David Enoch, Hebrew University of Jerusalem.

  • 16

   tisdag 16 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 16

   tisdag 16 maj

   Föreläsning

   Burmanföreläsningarna i filosofi 2023. Professor David Enoch, Hebrew University of Jerusalem.

  • 16

   tisdag 16 maj

   Kurs/Utbildning

   Grundläggande kurs i det webbaserade referenshanteringssystemet Endnote Online.

  • 17

   onsdag 17 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 17

   onsdag 17 maj

   Föreläsning

   Burmanföreläsningarna i filosofi 2023. Professor David Enoch, Hebrew University of Jerusalem.

  • 19

   fredag 19 maj

   Visningar

   Film Friday med fokus på Sune Jonsson

  • 21

   söndag 21 maj

   Konferens

   LEPH2023 Umeå – The European conference on law enforcement and public health. Välkommen att anmäla dig!

  • 23

   tisdag 23 maj

   Kurs/Utbildning

   Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig.

  • 23

   tisdag 23 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 24

   onsdag 24 maj

   Kurs/Utbildning

   Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig.

  • 24

   onsdag 24 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 24

   onsdag 24 maj

   Kurs/Utbildning

   Ett webinarium där du får lära dig mer om lagring i Microsoft 365.

  • 25

   torsdag 25 maj

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

  • 25

   torsdag 25 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 26

   fredag 26 maj

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

  • 26

   fredag 26 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 30

   tisdag 30 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 31

   onsdag 31 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

 • juni 2023
  • 1

   torsdag 1 juni

   Kurs/Utbildning

   En kurs där vi tar ett helhetsgrepp om examination och utvärdering och du får spegla dina erfarenheter mot teorier, regler och olika exempel.

  • 1

   torsdag 1 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 2

   fredag 2 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 7

   onsdag 7 juni

   Kurs/Utbildning

   Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig.

  • 7

   onsdag 7 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 7

   onsdag 7 juni

   Workshop

   Sökverkstad om Teaching Sabbatical, STINT-programmet som ger möjligheten för lärare och forskare att undervisa utomlands under en termin.

  • 8

   torsdag 8 juni

   Kurs/Utbildning

   Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig.

  • 8

   torsdag 8 juni

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

  • 8

   torsdag 8 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 8

   torsdag 8 juni

   Workshop

   Workshop på plats där du kommer att få prova på olika sätt att lagra dina filer, gemensamma och dina egna filer.  

  • 9

   fredag 9 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 13

   tisdag 13 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 14

   onsdag 14 juni

   Konferens

   Välkomna till konferensen Svenska Historikermötet 2023! Det nionde svenska historikermötet hålls i Umeå 14-16 juni 2023.

  • 14

   onsdag 14 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 15

   torsdag 15 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 16

   fredag 16 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 20

   tisdag 20 juni

   Kurs/Utbildning

   En kurs där vi tar ett helhetsgrepp om examination och utvärdering och du får spegla dina erfarenheter mot teorier, regler och olika exempel.

 • augusti 2023
  • 17

   torsdag 17 augusti

   Kurs/Utbildning

   Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig.

  • 18

   fredag 18 augusti

   Kurs/Utbildning

   Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig.

  • 24

   torsdag 24 augusti

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

  • 29

   tisdag 29 augusti

   Kurs/Utbildning

   I denna kurs får du möjlighet att sätta dig in i rollen som lärare genom att öva att planera och genomföra undervisning.

 • september 2023
  • 4

   måndag 4 september

   Kurs/Utbildning

   Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig.

  • 7

   torsdag 7 september

   Kurs/Utbildning

   Utveckla din kunskap om hållbar utveckling och att utbilda för hållbarhet.

  • 12

   tisdag 12 september

   Kurs/Utbildning

   Du kommer att få lära dig mer om hur verktygen i Microsoft 365 hänger ihop och hur du kan använda dem - både tillsammans och var för sig.

  • 19

   tisdag 19 september

   Kurs/Utbildning

   I denna kurs får du möjlighet att sätta dig in i rollen som lärare genom att öva att planera och genomföra undervisning.

  • 20

   onsdag 20 september

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

 • oktober 2023
 • november 2023
  • 8

   onsdag 8 november

   Konferens

   Den universitetspedagogiska konferensen (UPK) sker vartannat år vid Umeå universitet. Årets konferens är den 8-10 november.

  • 10

   fredag 10 november

   Övrigt

   Välkommen till en ceremoni för att fira utnämnda meriterade och excellenta lärare vid Umeå universitet.

  • 15

   onsdag 15 november

   Kurs/Utbildning

   Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig.

  • 21

   tisdag 21 november

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

  • 23

   torsdag 23 november

   Kurs/Utbildning

   Utveckla din kunskap om hållbar utveckling och att utbilda för hållbarhet.

Erik Vesterberg
2023-03-07