Aktuella disputationer

En disputation är ett slags slutprov på forskarutbildningen där den forskarstuderande försvarar sin doktorsavhandling offentligt. Vid Umeå universitet läggs ungefär 200 doktorsavhandlingar fram varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Senast tre veckor före disputationen "spikar" doktoranden sin avhandling – elektroniskt eller på universitetets officiella anslagstavla. I och med detta blir avhandlingen offentlig och tillgänglig för allmänheten. Avhandlingarna publiceras löpande på universitetsbibliotekets webb i det digitala vetenskapliga arkivet, DiVA.

 • september 2023
  • 25

   måndag 25 september

   Disputation

   Numerisk analys och simulering av stokastiska partiella differentialekvationer med dispersion av vitt brus.

  • 28

   torsdag 28 september

   Disputation

   Engagemang, motivationsströmmar och svenska som andraspråk hos vuxna nyanlända

  • 29

   fredag 29 september

   Disputation

   Kardiovaskulära komplikationer efter covid-19 – Populations-baserade registerstudier.

  • 29

   fredag 29 september

   Disputation

   Vattenfilmer på nanomineraler: egenskaper, reaktioner och transformationer.

  • 29

   fredag 29 september

   Disputation

   Beräkningsbaserad analys och optimering för akustiska komponenter.

  • 29

   fredag 29 september

   Disputation

   Utbildning för samer: Ambitioner och praktiker i nomad- och sameskolan från 1950-tal till 2010-tal.

  • 29

   fredag 29 september

   Disputation

   Att Dekonstruera Digital Transformation: Förändringsmekanismer inom Institutionella Logiker

  • 29

   fredag 29 september

   Disputation

   Egenskaper och tillämpningar av material baserade på grafitoxid.

 • oktober 2023
  • 2

   måndag 2 oktober

   Disputation

   Fabry-Pérot-baserad refraktometri – Utveckling av en transporterbar refraktometer för mätning av gastryck.

  • 9

   måndag 9 oktober

   Disputation

   Mot säker och effektiv tillämpning av djupa neurala nätverk i resursbegränsade realtidsinbäddade system.

  • 20

   fredag 20 oktober

   Disputation

   Läkemedelsrelaterade problem och användning av psykofarmaka i populationer av sårbara äldre personer

  • 27

   fredag 27 oktober

   Disputation

   TESTBASERAT LÄRANDE OCH INDIVIDUELLA SKILLNADER – utforskande av relationer kring fördelar och användning av testbaserat lärande

 • november 2023
  • 3

   fredag 3 november

   Disputation

   LRIG-proteinerna: möjliga prognostiska markörer i vulvarcancer, endometiecancer och orofarynxcancer.

  • 3

   fredag 3 november

   Disputation

   Barnhälsovårdens förändrade roller och behov av digital utveckling.

  • 10

   fredag 10 november

   Disputation

   Tumorstromats och demografiska faktorers samband med den metastatiska aggressiviteten hos små differentierade papillära tyroidea cancrar i Sverige

  • 10

   fredag 10 november

   Disputation

   Särskild begåvning i en förskola och skola för alla

  • 17

   fredag 17 november

   Disputation

   Leda lärande genom digitalisering i svenska skolor – bortom skolledare?

  • 17

   fredag 17 november

   Disputation

   Att skapa gränser genom genetik: DNA-testning, familjeåterförening och svensk migrationskontroll

  • 17

   fredag 17 november

   Disputation

   Expressionsprofiler av microRNA i benmetastaser från prostatacancer

  • 17

   fredag 17 november

   Disputation

   Förhandlingar på dansgolvet. En etnologisk studie av lindy hop och polska - två svenska dansscener

  • 22

   onsdag 22 november

   Disputation

   Studier av den kromatinbundna formen av Mediatorn samt funktionen för dess svansdomän.

  • 24

   fredag 24 november

   Disputation

   Intensiv och uppgiftsspecifik behandling med CI-terapi för nedre extremitet hos personer med stroke

 • december 2023
  • 1

   fredag 1 december

   Disputation

   Blodförtunnande vid njursjukdom

  • 1

   fredag 1 december

   Disputation

   ”Idrottslärare i blivande – meningsskapande, kontinuitet och förändring i övergångar mellan utbildning och yrkespraktik”

  • 1

   fredag 1 december

   Disputation

   Olika aspekter av Parastomala bråck

  • 1

   fredag 1 december

   Disputation

   Hjärt- och lungfunktion vid sjukdom och hälsa

  • 7

   torsdag 7 december

   Disputation

   Molekylär precisionsspektroskopi i det när- och mellaninfraröda med frekvenskamsbaserade Fouriertransformspektrometrar.

  • 8

   fredag 8 december

   Disputation

   Djup hjärnstimulering omkring zona incerta som behandling av skakningar vid Parkinsons sjukdom och Essentiell tremor

Erik Vesterberg
2021-12-22