Aktuella disputationer

En disputation är ett slags slutprov på forskarutbildningen där den forskarstuderande försvarar sin doktorsavhandling offentligt. Vid Umeå universitet läggs ungefär 200 doktorsavhandlingar fram varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Senast tre veckor före disputationen "spikar" doktoranden sin avhandling – elektroniskt eller på universitetets officiella anslagstavla. I och med detta blir avhandlingen offentlig och tillgänglig för allmänheten. Avhandlingarna publiceras löpande på universitetsbiliotekets webb i det digitala vetenskapliga arkivet, DiVA.

 • april 2019
  • 26

   fredag 26 april

   Disputation

   Nya cellväggskemikalier i gramnegativa bakterier: från utveckling av dedikerade peptidoglykankemometriska verktyg till funktionell genomik.

  • 26

   fredag 26 april

   Disputation

   Teambaserad diabetesvård i primärvården i Muscat, Oman: utmaningar och möjligheter

 • maj 2019
  • 3

   fredag 3 maj

   Disputation

   It’s who you know and what you know: Exploring the relationship between education and adolescence

  • 10

   fredag 10 maj

   Disputation

   Aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom vid reumatoid artrit. Aspekter på patogenes och risk.

  • 17

   fredag 17 maj

   Disputation

   Om multivariat integration och visualisering av multiblockdata i kemiska och biologiska applikationer.

  • 17

   fredag 17 maj

   Disputation

   Mat, jordbruk och hälsa i medelstora städer i Uganda

  • 17

   fredag 17 maj

   Disputation

   Lösa problem - Om elevers möjligheter att lära sig matematik genom problemlösning och hur lärare kan stödja processen.

  • 17

   fredag 17 maj

   Disputation

   Ballongkompression av trigeminusroten för behandling av trigeminusneuralgi.

  • 24

   fredag 24 maj

   Disputation

   Om designade kolmaterial från restströmmar för avskiljning av föroreningar i avloppsvatten – Adsorption och ytegenskaper.

  • 24

   fredag 24 maj

   Disputation

   Humant papillomvirus i respiratoriska papillom, inverterade näspapillom och vid godartad sjukdom i halsmandlarna.

  • 24

   fredag 24 maj

   Disputation

   Sekundärprevention efter hjärtinfarkt – vad, när och vem?

  • 24

   fredag 24 maj

   Disputation

   Tjejers våld. Våldets tjejer. En diskursanalytisk studie om våld, kön och femininitet.

  • 24

   fredag 24 maj

   Disputation

   Synne Myreböe försvarar sin avhandling med svensk titel: Kultiveringens politik: Martha Nussbaum, antiken och filosofins praktik.

  • 24

   fredag 24 maj

   Disputation

   Om att undvika och komplettera färgningar.

  • 24

   fredag 24 maj

   Disputation

   Venös tromboembolism – epidemiologi med fokus på riskmarkörer

  • 28

   tisdag 28 maj

   Disputation

   Om utveckling av Nanomaterial för Polymerelektrolytbränsleceller.

  • 29

   onsdag 29 maj

   Disputation

   Sol Morén försvarar sin avhandling med svensk titel: "Relationell kreativitet: vad kan medverkandekonst göra för högskoleutbildning?

  • 31

   fredag 31 maj

   Disputation

   Vägen mot implementering av familjecentrerad omvårdnad

 • juni 2019
  • 3

   måndag 3 juni

   Disputation

   Hälsoundersökningar av asylsökande inom den svenska hälso- och sjukvårdssystemet.

  • 5

   onsdag 5 juni

   Disputation

   Risk och överlevnad för kolorektal cancer i norra Sverige - sociodemografiska faktorer och övervakningsprogram

  • 5

   onsdag 5 juni

   Disputation

   Socialarbetares konstruktion av familj och insatser i familjerelaterad komplexitet

  • 5

   onsdag 5 juni

   Disputation

   Hjärtats hemodynamik vid pulmonell hypertension i vila och under stress.

  • 5

   onsdag 5 juni

   Disputation

   Cerebralt blodflöde med fokus på blodflödesfördelning, kollateraler och artärpulsationer. En tillämpning med magnetisk resonanstomografi.

  • 7

   fredag 7 juni

   Disputation

   Söka en gemensam grund – En pilotimplementering av digitalt egenvårdsupport i svensk primärvård

  • 13

   torsdag 13 juni

   Disputation

   Sociala bestämningsfaktorer och astma. Populationsbaserade studier av luftvägssymtom i relation till yrke, exponering och socioekonomisk status.

  • 13

   torsdag 13 juni

   Disputation

   Om robusta hp finita elementberäkningar av spridningsresonanser i nanooptik.

  • 14

   fredag 14 juni

   Disputation

   Om biofysiska kontroller av koldioxidutsläpp från arktiska sötvatten.

  • 14

   fredag 14 juni

   Disputation

   Rörelsestrategier och dynamisk knäkontroll efter främre korsbandsskada: en tredimensionell biomekanisk analys.

  • 14

   fredag 14 juni

   Disputation

   Om detektion och igenkänning av objekt i ostrukturerade utomhusmiljöer.

  • 14

   fredag 14 juni

   Disputation

   Studera utomlands - förväntningar och erfarenheter bland mobila studenter

  • 14

   fredag 14 juni

   Disputation

   Metabola riskmarkörer och relative överlevnad för patienter med aortastenos som genomgått klaffkirurgi.

 • januari 2020
  • 10

   fredag 10 januari

   Disputation

   Technological humans and human-like technology: Producing, reproducing and challenging what it means to be human in human-technology relationships

Presskontakt
2018-11-08