Aktuella disputationer

En disputation är ett slags slutprov på forskarutbildningen där den forskarstuderande försvarar sin doktorsavhandling offentligt. Vid Umeå universitet läggs ungefär 200 doktorsavhandlingar fram varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Senast tre veckor före disputationen "spikar" doktoranden sin avhandling – elektroniskt eller på universitetets officiella anslagstavla. I och med detta blir avhandlingen offentlig och tillgänglig för allmänheten. Avhandlingarna publiceras löpande på universitetsbibliotekets webb i det digitala vetenskapliga arkivet, DiVA.

 • december 2022
  • 8

   torsdag 8 december

   Disputation

   Skurna isogeometriska metoder på trimmade multipatchytor.

  • 9

   fredag 9 december

   Disputation

   Aktivt och hälsosamt åldrande i Europa - betydelsen av sociala relationer.

  • 9

   fredag 9 december

   Disputation

   Immunosuppresiva och metastasfrämjande matrsomproteiner i pankreascancer -Effekten av galectin-4 och SERPINB5.

  • 13

   tisdag 13 december

   Disputation

   Kanoniska och icke-kanoniska funktioner av METTL3 vid bröstcancer.

  • 15

   torsdag 15 december

   Disputation

   En populationsbaserad studie om neuropsykologiska och morfologiska tecken på idiopatisk normaltryckshydrocefalus

  • 16

   fredag 16 december

   Disputation

   Populationsbaserade studier om högre ordningens gångstörningar och hydrocefalus.

  • 16

   fredag 16 december

   Disputation

   På jakt efter tidiga biomarkörer i bukspottkörtelcancer med hjälp av multi-omik och bioinformatik.

  • 16

   fredag 16 december

   Disputation

   Lighting candles before a headless Jesus. Sacred heritage, heritagized sacredness, and the many journeys between categories

  • 16

   fredag 16 december

   Disputation

   Kvinnor-till-kvinnor diplomati. Försök att bygga feministisk fred i Georgien och Myanmar.

  • 19

   måndag 19 december

   Disputation

   Kartläggning av inkomplett relationell data – nätverk inom ekologi & evolution.

 • januari 2023
  • 20

   fredag 20 januari

   Disputation

   Arbetsrelaterad stress och hälsa bland kommunanställda i glesbygd i norra Sverige.

  • 20

   fredag 20 januari

   Disputation

   Konflikthantering och mental hälsa bland svenska poliser och polisstudenter.

  • 26

   torsdag 26 januari

   Disputation

   Någon måste berätta för dem - om informationsspridning av ärftlig cancerrisk i Sverige

  • 27

   fredag 27 januari

   Disputation

   Omvärdering av de centrala molekylära aspekterna som styr interaktionen mellan små molekyler och G-quadruplex DNA.

  • 27

   fredag 27 januari

   Disputation

   Epigenetiska och immunologiska förändringar vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.

  • 27

   fredag 27 januari

   Disputation

   Molekylär mångsysslare: Komplexiteten kring H3K36 metylering.

 • februari 2023
  • 3

   fredag 3 februari

   Disputation

   Smärta och funktionsstörning i käksystemet: longitudinellt och kvalitativt perspektiv

  • 10

   fredag 10 februari

   Disputation

   Kemokiner och ben: lärdomar från in vitro och in vivo studier.

  • 10

   fredag 10 februari

   Disputation

   Higher Education and the Evolution of Prejudice

  • 17

   fredag 17 februari

   Disputation

   Sjöbatymetri bestämmer öring- och rödingpopulationers storleksstruktur och biomassa.

  • 24

   fredag 24 februari

   Disputation

   Flerspråkighetens gränser: Språkdidaktik på (o)jämlik grund i migrationernas tid

  • 28

   tisdag 28 februari

   Disputation

   Akut respons vid syrebrist i C. elegans.

 • mars 2023
  • 3

   fredag 3 mars

   Disputation

   Beräkningsmetoder för att bedöma kemikalierisker – med fokus på toxikokinetiska processer i zebrafisk (Danio rerio).

  • 3

   fredag 3 mars

   Disputation

   Översättning och skapande: tre colombianska översättande poeter under 1900-talet (Jaime Tel10, Jose Manuel Arango y Harold Alvarado Tenorio)

  • 3

   fredag 3 mars

   Disputation

   Affektiva sjukdomar och deras behandling – implikationer sköldkörtelns funktion.

  • 17

   fredag 17 mars

   Disputation

   Kliniska effekter vid minskat järninnehåll och tillägg av bovint laktoferrin i modersmjölksersättning.

  • 24

   fredag 24 mars

   Disputation

   Bedömning och behandling av övre extremitet hos patienter med cerebral pares.

  • 31

   fredag 31 mars

   Disputation

   Dekoloniseringens begär: omförhandlingar av publik, rum och afrikanska samlingar på Etnografiska museet

 • maj 2023
 • juni 2023
  • 2

   fredag 2 juni

   Disputation

   Fysisk aktivitet, visceralt fett och kardiovaskulär sjukdom hos äldre personer - samband och effekter.

Erik Vesterberg
2021-12-22