Aktuella disputationer

En disputation är ett slags slutprov på forskarutbildningen där den forskarstuderande försvarar sin doktorsavhandling offentligt. Vid Umeå universitet läggs ungefär 200 doktorsavhandlingar fram varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Senast tre veckor före disputationen "spikar" doktoranden sin avhandling – elektroniskt eller på universitetets officiella anslagstavla. I och med detta blir avhandlingen offentlig och tillgänglig för allmänheten. Avhandlingarna publiceras löpande på universitetsbiliotekets webb i det digitala vetenskapliga arkivet, DiVA.

 • november 2018
  • 23

   fredag 23 november

   Disputation

   Plasminogen: en pleotrop inflammatorisk regulator som styr strålningsinducerad sårbildning och sårläkning.

  • 23

   fredag 23 november

   Disputation

   “Det var som att jag skulle passa in i en kategori”

  • 23

   fredag 23 november

   Disputation

   Säkerhet och effektivitet i gråstarrskirurgiprocessen.

  • 23

   fredag 23 november

   Disputation

   Vägen tillbaka till arbete. Geografier av sysselsättning i turbulenta tider.

  • 30

   fredag 30 november

   Disputation

   Disputation inom ämnesområdet Patologi.

  • 30

   fredag 30 november

   Disputation

   Immuncellsinfiltration och prognos vid colorektalcancer.

  • 30

   fredag 30 november

   Disputation

   Tidstrender och riskfaktorer för terminal njursvikt orsakad av typ 1 diabetes.

  • 30

   fredag 30 november

   Disputation

   Aspekter av validitet - Studier av de Svenska nationella proven i matematik

  • 30

   fredag 30 november

   Disputation

   Om NICE-OHMS i det infraröda området – en teknik för ultrakänslig detektion av molekyler i gasfas.

  • 30

   fredag 30 november

   Disputation

   Smärta och dysfunktion i käk- och nackregionerna efter whiplashtrauma: Ett kort- och långtidsperspektiv.

  • 30

   fredag 30 november

   Disputation

   Om samvarons Estetik.

 • december 2018
  • 4

   tisdag 4 december

   Disputation

   Regleringen av felaktig splitsning av ISCU i Linderholms myopati.

  • 6

   torsdag 6 december

   Disputation

   RNase-medierad posttranskriptionell reglering i Streptococcus pyogenes.

  • 7

   fredag 7 december

   Disputation

   Periimplantit. Behandling och effekter av emalj matrix derivat.

  • 7

   fredag 7 december

   Disputation

   Dåtidens närvaro i nutid; en livsloppsstudie i norra Sverige om social determinanters betydelse för hälsa och ojämlikheter i hälsa.

  • 7

   fredag 7 december

   Disputation

   Om optisk frekvenskam Fouriertransformspektroskopi.

  • 7

   fredag 7 december

   Disputation

   Att vara fysiskt aktiv som vuxen med medfött hjärtfel.

  • 7

   fredag 7 december

   Disputation

   Reglering av genuttryck i bananflugor; Hur startar det och kommer det att kommas ihåg?

  • 13

   torsdag 13 december

   Disputation

   Allvarlig blödning samt sekundärprevention efter stroke och TIA.

  • 13

   torsdag 13 december

   Disputation

   Molekylär heterogenitet i benmetastaserad prostatacancer.

  • 13

   torsdag 13 december

   Disputation

   Avanc kiselfotoelektroder f vattenklyvningsanordningar: design, förb o funktkarakterisering m fotoelektrokemi och högenergi röntgenspektroskopi.

  • 14

   fredag 14 december

   Disputation

   Traumatiska ryggmärgsskador i Tanzania - förekomst, klinisk bild och livssituation för skadade personer i Kilimanjaroregionen.

  • 14

   fredag 14 december

   Disputation

   Om experimentiell studie om alkalinisering av cellulosa vid instriellt relevanta förhållanden.

  • 14

   fredag 14 december

   Disputation

   Om abiotisk stress och interaktioner mellan växter och mikroorganismer i gran.

  • 15

   lördag 15 december

   Disputation

   En teologi för det bildade borgerskapet: Ritschl i hans kontext

  • 18

   tisdag 18 december

   Disputation

   Metyltransferaset Ash1, histonmetylering, och deras betydelse för Polycomb-medierad repression.

  • 19

   onsdag 19 december

   Disputation

   Hälsoekonomisk utvärdering för evidensinformerat beslutsfattande i resursknappa miljöer. En studie av mödrahälsovård i Rwanda.

  • 19

   onsdag 19 december

   Disputation

   Att använda hälsoekonomiska utvärderingar för att underlätta evidens-informerat beslutsfattande i resursknappa miljöer.

 • januari 2019
  • 11

   fredag 11 januari

   Disputation

   Självbehandling av urininkontinens med hjälp av eHälsa - Kliniskt relevant förbättring, behandlingseffekt och framgångsfaktorer.

  • 18

   fredag 18 januari

   Disputation

   Anna-Karin Kuuse, försvarar sin avhandling "Liksom ett annat uppdrag": Iscensättning av social rättvisa i musikundervisningens retorik och praktik.

  • 23

   onsdag 23 januari

   Disputation

   Intramolekylär isotopanalys avslöjar växtekofysiologiska signaler som täcker multipla tidsskalor

  • 25

   fredag 25 januari

   Disputation

   Pata-Design: At prototypa vetenskapen om att föreställa sig lösningar.

 • februari 2019
  • 1

   fredag 1 februari

   Disputation

   Om evolution av ekologiska samhällen i rumsligt heterogena miljöer.

  • 1

   fredag 1 februari

   Disputation

   Kommunikationsarbete i Förskolan. En studie av förskolepersonalens kommunikation med föräldrar i ett digitaliserat medielandskap.

  • 4

   måndag 4 februari

   Disputation

   Om ordnade grafgrammatiker.

  • 8

   fredag 8 februari

   Disputation

   Fredrik Norén försvarar sin avhandling med svensk titel: "Framtiden tillhör informatörerna": samhällsinformationens formering i Sverige 1965-1975

 • mars 2019
 • maj 2019
  • 17

   fredag 17 maj

   Disputation

   Technological humans and human-like technology: Producing, reproducing and challenging what it means to be human in human-technology relationships

Presskontakt
2018-11-08