Aktuella disputationer

En disputation är ett slags slutprov på forskarutbildningen där den forskarstuderande försvarar sin doktorsavhandling offentligt. Vid Umeå universitet läggs ungefär 200 doktorsavhandlingar fram varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Senast tre veckor före disputationen "spikar" doktoranden sin avhandling – elektroniskt eller på universitetets officiella anslagstavla. I och med detta blir avhandlingen offentlig och tillgänglig för allmänheten. Avhandlingarna publiceras löpande på universitetsbiliotekets webb i det digitala vetenskapliga arkivet, DiVA.

 • oktober 2019
  • 18

   fredag 18 oktober

   Disputation

   Hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenheter av och syn på obstetriskt ultraljud i Rwanda och Vietnam.

  • 18

   fredag 18 oktober

   Disputation

   Socialtjänsten och familjen Socialarbetares konstruktion av familj och insatser i familjerelaterad komplexitet

  • 18

   fredag 18 oktober

   Disputation

   Socialtjänsten och familjen – sociarbetarnas konstruktion av familj och insatser i familjerelaterat famuljerelaterad komplexitet.

  • 18

   fredag 18 oktober

   Disputation

   Turismutveckling i naturresursperiferier: Konfliktande och förenade rum i norra Sverige

  • 25

   fredag 25 oktober

   Disputation

   Analys av barriärer och möjliggörande faktorer för implementeringsforskning inom amerikansk folkhälsa genom ramverket CFIR.

 • november 2019
  • 1

   fredag 1 november

   Disputation

   Matematiklärares professionella utveckling: En studie om lärares lärande.

  • 7

   torsdag 7 november

   Disputation

   Strukturella studier av FilP, ett intermediärfilament-liknande protein från S. coelicolor.

  • 8

   fredag 8 november

   Disputation

   Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL): Klinisk fenotypning, mortalitet och dödsorsaker.

  • 8

   fredag 8 november

   Disputation

   Min första passage: Målsökning inom fysik och biologi.

  • 15

   fredag 15 november

   Disputation

   Aniridi relaterade keratopati: Strukturella förändringar, signalvägar och kliniska aspekter

  • 15

   fredag 15 november

   Disputation

   Underhåll till barn i Sverige och Kalifornien: En jämförelse över välfärdsmodeller

  • 15

   fredag 15 november

   Disputation

   Hur gör de det? Perspektiv på arbetsmarknadsdeltagande bland barn till migranter i Sverige.

  • 15

   fredag 15 november

   Disputation

   Unga mammors identitetsarbete - livsbana, risk och gott moderskap

  • 21

   torsdag 21 november

   Disputation

   Nya kunskaper inom kranskärlsektasi.

  • 22

   fredag 22 november

   Disputation

   Interventioner för ökad fysisk aktivitet bland kontorsarbetare.

  • 22

   fredag 22 november

   Disputation

   Linjer som berättar: att använda historisk dokumentation för att karakterisera arkeologisk anslutning

  • 22

   fredag 22 november

   Disputation

   Digital musikdistribution och det oförutsägbara i logistiska mjuk-varusystem

  • 22

   fredag 22 november

   Disputation

   Vaginal prolaps kirurgi - ett epidemiologiskt perspektiv.

  • 28

   torsdag 28 november

   Disputation

   Molekylär reglering av adventivrotbildning hos Arabidopsis thaliana.

  • 29

   fredag 29 november

   Disputation

   Nutritionens inverkan på tillväxt, biomarkörer och hälsoutfall hos för tidigt födda barn

  • 29

   fredag 29 november

   Disputation

   Kvalitetssäkring för magnetresonansbildtagning inom strålbehandling.

 • december 2019
  • 6

   fredag 6 december

   Disputation

   Permanent stomi efter främre resektion för rektalcancer: prevalens och mekanismer.

  • 12

   torsdag 12 december

   Disputation

   The Politics of Islam, Non-violence, and Peace: The Thought of Maulana Wahiduddin Khan in Context

  • 13

   fredag 13 december

   Disputation

   Utveckling av Elektrokemiska Biosensor- och sensorplattformar.

  • 13

   fredag 13 december

   Disputation

   När processer kolliderar: Ledarskap, legitimitet och frigörelse i Palestina

  • 17

   tisdag 17 december

   Disputation

   Förbättrad rekonstruktion av block-glesa signaler och Bayesianska hierarkiska modeller med tillämpningar.

  • 17

   tisdag 17 december

   Disputation

   Enhanced Block Sparse Signal Recovery and Bayesian Hierarchical Models with Applications

 • januari 2020
  • 10

   fredag 10 januari

   Disputation

   Technological humans and human-like technology: Producing, reproducing and challenging what it means to be human in human-technology relationships

  • 17

   fredag 17 januari

   Disputation

   Utveckling av kernelmetoden för ekvivalering av provpoäng

  • 17

   fredag 17 januari

   Disputation

   Bilder som berättar: Om kunskap, makt och traditioner i grundskolans bildundervisning

  • 31

   fredag 31 januari

   Disputation

   Effekterna av djup hjärnstimulering på tal och röst hos personer med essentiell tremor.

  • 31

   fredag 31 januari

   Disputation

   Studier av retentionsmekanismerna i hydrofil interaktionskromatografi.

Presskontakt
2018-11-08