Aktuella disputationer

En disputation är ett slags slutprov på forskarutbildningen där den forskarstuderande försvarar sin doktorsavhandling offentligt. Vid Umeå universitet läggs ungefär 200 doktorsavhandlingar fram varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Senast tre veckor före disputationen "spikar" doktoranden sin avhandling – elektroniskt eller på universitetets officiella anslagstavla. I och med detta blir avhandlingen offentlig och tillgänglig för allmänheten. Avhandlingarna publiceras löpande på universitetsbiliotekets webb i det digitala vetenskapliga arkivet, DiVA.

 • januari 2019
  • 23

   onsdag 23 januari

   Disputation

   Intramolekylär isotopanalys avslöjar växtekofysiologiska signaler som täcker multipla tidsskalor

  • 25

   fredag 25 januari

   Disputation

   Ubikvitinsystemets roll och funktion i regleringen av det medfödda immunsystemet

  • 25

   fredag 25 januari

   Disputation

   Villkor för insatser mot sandloppesjuka och urogenital snäckfeber

  • 25

   fredag 25 januari

   Disputation

   Carved mountains and moving stones. Applications of Near Infrared Spectroscopy for mineral characterization in provenance studies.

  • 25

   fredag 25 januari

   Disputation

   Vetenskapen om att Föreställa Sig Lösningar: Design Som Blir Medveten Om Sig Själv Genom Design.

  • 31

   torsdag 31 januari

   Disputation

   Rehabilitering för förbättrad kognition hos patienter med utmattningssyndrom: Kognitiva, neurala och kliniska perspektiv

 • februari 2019
  • 1

   fredag 1 februari

   Disputation

   Om evolution av ekologiska samhällen i rumsligt heterogena miljöer.

  • 1

   fredag 1 februari

   Disputation

   Multipla funktioner hos YopN i Yersinia pseudotuberculosis typ III sekretionssystem, från reglering till in vivo infektion

  • 1

   fredag 1 februari

   Disputation

   Kommunikation i förskolan. Förskollärares och barnskötares kommunikation med föräldrar i ett digitaliserat medielandskap.

  • 4

   måndag 4 februari

   Disputation

   Om ordnade grafgrammatiker.

  • 8

   fredag 8 februari

   Disputation

   Trötthet efter Traumatisk Skallskada - Utforskande av nya metoder för diagnostik och behandling.

  • 8

   fredag 8 februari

   Disputation

   Dechiffrerar kontrollen av Mekano-Transkription Aktivatorer av σ54-RNA polymeras.

  • 8

   fredag 8 februari

   Disputation

   Dynamiken i Digital Transformation: Digital Innovation, Ekosystem och Logiker i Fundamental Organisationsförändring

  • 15

   fredag 15 februari

   Disputation

   Interaktioner mellan bakterie och värd under Campylobacter och Yersinia infektioner.

  • 15

   fredag 15 februari

   Disputation

   Fel i tjänst: om felbedömning och påföljdsbestämning vid avtal tjänster i oreglerade fall

  • 15

   fredag 15 februari

   Disputation

   Neurobiologiska riskfaktorer för kognitiv nedsättning och förkortad överlevnad i Parkinsons sjukdom.

  • 15

   fredag 15 februari

   Disputation

   Biokemisk analys av Pfh1, det essentiella Pif1-familjehelikaset i Schizosaccharomyces pombe.

  • 22

   fredag 22 februari

   Disputation

   Ländryggssmärta hos unga idrottare.

  • 22

   fredag 22 februari

   Disputation

   Metoder för longitudinella hjärnavbildningsstudier med bortfall

  • 28

   torsdag 28 februari

   Disputation

   Francisella tularensis - persistens, smittspridning och smittspårning

 • mars 2019
  • 1

   fredag 1 mars

   Disputation

   Sofia Pulls försvarar sin avhandling: Skrivande och blivande – konstruktioner av skönlitterärt skrivande i handböcker och läromedel 1979-2015.

  • 14

   torsdag 14 mars

   Disputation

   Att använda systemgenetik för att utforska komplexiteten hos bladformvariationen i Populus tremula.

  • 15

   fredag 15 mars

   Disputation

   DNA-metyleringsprofiler i lymfoida prekursor-neoplasier - med fokus på klinisk relevans och biologin bakom.

  • 15

   fredag 15 mars

   Disputation

   Om avloppsrening och biomassproduktion av nordiska mikroalger. Tillväxt i subarktiskt klimat och mikrobiella interaktioner.

  • 15

   fredag 15 mars

   Disputation

   Kärlremodellering och cirkulerande basalmembransfragment vid bukaortaaneurysm.

  • 22

   fredag 22 mars

   Disputation

   Hjärtfrekvensvariabilitet och pacemakerbehandling hos barn och ungdomar med enkammarhjärta.

  • 22

   fredag 22 mars

   Disputation

   Molekylär epidemiologi: Fall-kontroll studier för gliom och lymfoida maligniteter

  • 22

   fredag 22 mars

   Disputation

   Skolmusikalen. Om möten makt och musik i två skolmusikalprojekt i årskurs nio.

  • 29

   fredag 29 mars

   Disputation

   Peter Fransson - beräkningsvetenskap

  • 29

   fredag 29 mars

   Disputation

   Hammarfraktur. Etiologi, diagnos och behandling.

 • april 2019
  • 5

   fredag 5 april

   Disputation

   Samma lärare – olika praktiker? En studie av literacy och meningsskapande i grundskolans tidiga ämnesundervisning.

  • 13

   lördag 13 april

   Disputation

   Nationell utvärderingspolicy: Utformning och förändring på grundskoleområdet 1988-2014.

 • maj 2019
  • 17

   fredag 17 maj

   Disputation

   Technological humans and human-like technology: Producing, reproducing and challenging what it means to be human in human-technology relationships

Presskontakt
2018-11-08