Aktuella disputationer

En disputation är ett slags slutprov på forskarutbildningen där den forskarstuderande försvarar sin doktorsavhandling offentligt. Vid Umeå universitet läggs ungefär 200 doktorsavhandlingar fram varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Senast tre veckor före disputationen "spikar" doktoranden sin avhandling – elektroniskt eller på universitetets officiella anslagstavla. I och med detta blir avhandlingen offentlig och tillgänglig för allmänheten. Avhandlingarna publiceras löpande på universitetsbiliotekets webb i det digitala vetenskapliga arkivet, DiVA.

 • oktober 2020
 • november 2020
  • 4

   onsdag 4 november

   Disputation

   Uppbyggnad av initial vård av trafikskadade i Tanzania - utvärdering av ett utbildningsprogram för trafikpoliser.

  • 6

   fredag 6 november

   Disputation

   Att överbrygga gapet mellan kliniska studier och klinisk praktik – Sacubitril-valsartan mot hjärtsvikt som exempel

  • 6

   fredag 6 november

   Disputation

   Sheltered Society: Civilian Air Raid Shelters in Sweden 1918-1940 and beyond

  • 6

   fredag 6 november

   Disputation

   Biverkningar av psykofarmaka hos gamla människor.

  • 13

   fredag 13 november

   Disputation

   Flykt till rymden eller retur till Venus: Jonflöden mätta av Venus Express.

  • 17

   tisdag 17 november

   Disputation

   Dengue prevention och kontroll i Indonesien - en fallstudie i staden Yogyakarta.

  • 20

   fredag 20 november

   Disputation

   Stereotaktisk mikrodialys för metabol bedömning och experimentell behandling av maligna gliom.

  • 20

   fredag 20 november

   Disputation

   Energieffektivisering, fjärrvärme och avfallshantering:Essäer om miljöekonomi

  • 20

   fredag 20 november

   Disputation

   Kemisk överkänslighet - Funktionshinder och hälsa ur ett biopsykosocialt perspektiv.

  • 27

   fredag 27 november

   Disputation

   Svensk titel: Sekundärprevention efter akut koronart syndrom – trombocythämmande behandling och riskfaktorkontroll.

  • 27

   fredag 27 november

   Disputation

   Utveckling av strategier för substitution av plasttillsatser – Studier baserat på beräkningsmodeller för att identifiera mer hållbara flamskyddsmedel.

  • 27

   fredag 27 november

   Disputation

   Essays on energy efficiency, environmental regulation and labor demand in Swedish industry)

  • 27

   fredag 27 november

   Disputation

   Ekologisk inbäddning

 • december 2020
  • 3

   torsdag 3 december

   Disputation

   Rening av högprioriterade organiska ämnen i komplexa vatten.

  • 4

   fredag 4 december

   Disputation

   När barnets hjärta är sjukt: Påverkan på näring, tillväxt

  • 4

   fredag 4 december

   Disputation

   Trösklar i rörelse: Kroppsnarrativ i närheten av gym och fitness

  • 10

   torsdag 10 december

   Disputation

   Nya regulatorer för xylem lignifiering i Arabidopsis.

  • 11

   fredag 11 december

   Disputation

   Små barn med förmaksseptumdefekt.

  • 11

   fredag 11 december

   Disputation

   Inflammation och risk för kroniska sjukdomar med fokus på kolorektalcancer och inverkan av kostmönster.

  • 11

   fredag 11 december

   Disputation

   Rättvisa prov – Användandet av antagningstest för invandrare och studenter med dyslexi

  • 11

   fredag 11 december

   Disputation

   Efter idealism och skillnad: Den gula känslans subjekt och sentimentala berättelser om migration

  • 11

   fredag 11 december

   Disputation

   Marcus Strömbäck Hjärne försvarar sin avhandling

  • 11

   fredag 11 december

   Disputation

   Rektalcancer – operationsteknikens inverkan på morbiditet, mortalitet och överlevnad.

  • 18

   fredag 18 december

   Disputation

   Bakteriell meningit hos barn - Kliniska aspekter och preventiva effekter av vaccinationer

  • 18

   fredag 18 december

   Disputation

   Sociala nätverks roll för äldres hälsa i Indonesien.

 • januari 2021
  • 8

   fredag 8 januari

   Disputation

   Tobias Forsell is defending his dissertation.

  • 29

   fredag 29 januari

   Disputation

   Den enskildes rättssäkerhet i individnära tillsyn

 • februari 2021
  • 5

   fredag 5 februari

   Disputation

   Feministiska fantasier

  • 19

   fredag 19 februari

   Disputation

   Blödningskomplikationer efter akut koronart syndrom med inriktning på intrakraniell blödning.

Presskontakt
2018-11-08