Aktuella disputationer

En disputation är ett slags slutprov på forskarutbildningen där den forskarstuderande försvarar sin doktorsavhandling offentligt. Vid Umeå universitet läggs ungefär 200 doktorsavhandlingar fram varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Senast tre veckor före disputationen "spikar" doktoranden sin avhandling – elektroniskt eller på universitetets officiella anslagstavla. I och med detta blir avhandlingen offentlig och tillgänglig för allmänheten. Avhandlingarna publiceras löpande på universitetsbibliotekets webb i det digitala vetenskapliga arkivet, DiVA.

 • december 2023
  • 1

   fredag 1 december

   Disputation

   Blodförtunnande vid njursjukdom

  • 1

   fredag 1 december

   Disputation

   Olika aspekter av Parastomala bråck

  • 1

   fredag 1 december

   Disputation

   ”Idrottslärare i blivande – meningsskapande, kontinuitet och förändring i övergångar mellan utbildning och yrkespraktik”

  • 1

   fredag 1 december

   Disputation

   Hjärt- och lungfunktion vid hälsa och sjukdom

  • 7

   torsdag 7 december

   Disputation

   Molekylär precisionsspektroskopi i det när- och mellaninfraröda med frekvenskamsbaserade Fouriertransformspektrometrar.

  • 8

   fredag 8 december

   Disputation

   Undersökning av den molekylära mekanismen för fotoprotektion qH hos Arabidopsis thaliana.

  • 8

   fredag 8 december

   Disputation

   Djup hjärnstimulering omkring zona incerta som behandling av skakningar vid Parkinsons sjukdom och Essentiell tremor

  • 8

   fredag 8 december

   Disputation

   Bakterier som undkommer predation: Vattenlevande patogener och deras släktingar.

  • 13

   onsdag 13 december

   Disputation

   Molekylära mekanismer för interaktioner mellan nerver och tumörer: kopplingar mellan cancer och neuroutveckling

  • 14

   torsdag 14 december

   Disputation

   Situationer av sammanbrott i dialoger mellan människor och socialt intelligenta agenter.

  • 14

   torsdag 14 december

   Disputation

   Utvärdering av biobaserade bränsleaskors effekter på magnesiumoxidbaserade refraktorer i brännugnar för kalkproduktion.

  • 15

   fredag 15 december

   Disputation

   Utveckling och optimering av en 3D in vitro-modell för utvärdering av osteogena biomaterial

 • januari 2024
  • 12

   fredag 12 januari

   Disputation

   eHälsolitteracitet samt Internetanvändning för hälsoinformation – en studie inom svensk primärvård

  • 12

   fredag 12 januari

   Disputation

   "Att nästan inte få existera” Före detta sektmedlemmars erfarenheter - med fokus på psykisk hälsa och mötet med sjukvården.

  • 18

   torsdag 18 januari

   Disputation

   Mer än yrket – polisers livsstil och hälsa

  • 19

   fredag 19 januari

   Disputation

   En molekylär utforskning av sensoriska svar i C. elegans

  • 19

   fredag 19 januari

   Disputation

   Kardiovaskulär prevention i Cochabamba, Bolivia

  • 24

   onsdag 24 januari

   Disputation

   Bidrag till djupinlärning för bildbehandling inom strålbehandling.

  • 26

   fredag 26 januari

   Disputation

   Genomförbarhet och tillämplighet av Hälsorelaterad livskvalitetsmätning för sjukvården i Vietnam.

  • 26

   fredag 26 januari

   Disputation

   Genetiska studier av zebhistolrafiskarnas muskler – ledtrådar om skydd mot muskeldystrofier

  • 26

   fredag 26 januari

   Disputation

   Balansakter – kroppar, sexualiteter och det oväntade. Kritiska och didaktiska perspektiv på biologiämnets sexualundervisning..

  • 31

   onsdag 31 januari

   Disputation

   Uppsatser om Hälsa, Arbetsmarknaden beteende och Ekonomiska Incitament

 • februari 2024
  • 2

   fredag 2 februari

   Disputation

   Nanoskopiska äventyr: Utforska makromolekylära komplex i infektionssjukdomar genom integrativ strukturbiologi

  • 2

   fredag 2 februari

   Disputation

   Lindra barns preoperativa oro – Förebyggande interventioner

  • 2

   fredag 2 februari

   Disputation

   Skattning av hasardkvoter från observationsdata med tillämpningar relaterade till stroke

 • mars 2024
  • 22

   fredag 22 mars

   Disputation

   Skolans Digitalisering i Sverige - styrning möter policytolkningar i kommunal kontext

 • maj 2024
  • 24

   fredag 24 maj

   Disputation

   Hälsa och välbefinnande hos äldre vuxna som lever med demenssjukdom

 • september 2024
Erik Vesterberg
2021-12-22