Aktuella disputationer

En disputation är ett slags slutprov på forskarutbildningen där den forskarstuderande försvarar sin doktorsavhandling offentligt. Vid Umeå universitet läggs ungefär 200 doktorsavhandlingar fram varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Senast tre veckor före disputationen "spikar" doktoranden sin avhandling – elektroniskt eller på universitetets officiella anslagstavla. I och med detta blir avhandlingen offentlig och tillgänglig för allmänheten. Avhandlingarna publiceras löpande på universitetsbibliotekets webb i det digitala vetenskapliga arkivet, DiVA.

 • januari 2022
  • 27

   torsdag 27 januari

   Disputation

   Kvaliteten på kliniska laboratorietjänster i Rwanda.

  • 28

   fredag 28 januari

   Disputation

   RsbX och stressrespons i Listeria monocytogenes.

  • 28

   fredag 28 januari

   Disputation

   Studier av fotledsfrakturer hos vuxna - klassificering, epidemiologi, komplikationer och utfall.

 • februari 2022
  • 9

   onsdag 9 februari

   Disputation

   Studier om lipidtransport och extracellulära vesiklars produktion i C. elegans cilierade nervceller

  • 11

   fredag 11 februari

   Disputation

   Barnfetma – tidig intervention och webbaserad behandling.

  • 24

   torsdag 24 februari

   Disputation

   Två språk, två skriftsystem: tvåspråkiga barn med och utan lässvårigheter läser och skriver på persiska och svenska.

 • mars 2022
  • 3

   torsdag 3 mars

   Disputation

   Radikalhögern Online: En analys av diskurs, plattformar och inflytelserika användare i ett digitalt mainstream

  • 4

   fredag 4 mars

   Disputation

   Kunskap, kontrovers och kvicksilver. Debatten om amalgamförgiftning i det sena 1900-talets Sverige

  • 4

   fredag 4 mars

   Disputation

   Ohälsa och barns utbildningsresultat

  • 9

   onsdag 9 mars

   Disputation

   En jämförelse av utbildningspolitiska intentioner, uppfattningar och praktiker rörande undervisningsspråk, exempel Seychellerna.

  • 11

   fredag 11 mars

   Disputation

   Karakterisering av patogena biomaterial med laserpincett.

  • 18

   fredag 18 mars

   Disputation

   Kontinuerlig-filtrering Vernier spektroskopi.

  • 25

   fredag 25 mars

   Disputation

   Bioinformatik, evolution och revolution för vår förståelse av toxin-antitoxinsystem.

 • maj 2022
  • 20

   fredag 20 maj

   Disputation

   Skrivande i skolans alla ämnen i den svenska grundskolan

  • 25

   onsdag 25 maj

   Disputation

   Ett gemensamt styrelserum: Rättsliga förutsättningar för att åstadkomma en jämn könsfördelning genom kvotering

 • juni 2022
  • 3

   fredag 3 juni

   Disputation

   André Baltz, MKV, försvarar sin avhandling ”Digital och dialogisk kommunikation i svenska kommuner”. Opponent: Magnus Fredriksson, JMG.

  • 3

   fredag 3 juni

   Disputation

   Positiva och negativa effekter av bisfosfonater - en observationsstudie.

Erik Vesterberg
2021-12-22