Aktuella disputationer

En disputation är ett slags slutprov på forskarutbildningen där den forskarstuderande försvarar sin doktorsavhandling offentligt. Vid Umeå universitet läggs ungefär 200 doktorsavhandlingar fram varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Senast tre veckor före disputationen "spikar" doktoranden sin avhandling – elektroniskt eller på universitetets officiella anslagstavla. I och med detta blir avhandlingen offentlig och tillgänglig för allmänheten. Avhandlingarna publiceras löpande på universitetsbibliotekets webb i det digitala vetenskapliga arkivet, DiVA.

 • mars 2023
  • 31

   fredag 31 mars

   Disputation

   Markörer för risk och etiologi för kolorektal cancer - Studier i två stora Europeiska kohorter.

  • 31

   fredag 31 mars

   Disputation

   Att skapa rum för samisk språkanvändning: språkrevitalisering i utbildningssammanhang

 • april 2023
  • 19

   onsdag 19 april

   Disputation

   Faktorer som påverkar omhändertagande och överlevnad vid icke-småcellig lungcancer.

  • 21

   fredag 21 april

   Disputation

   Laserbehandling vid glaukomsjukdom – effektivitet och säkerhet.

  • 21

   fredag 21 april

   Disputation

   Maskininlärningsbaserad diagnostik och observerbarhet i mobila nätverk.

  • 26

   onsdag 26 april

   Disputation

   Lösningsbaserad tillverkning av ljusemitterande elektrokemiska celler: utmaningar och möjligheter.

  • 28

   fredag 28 april

   Disputation

   Att fånga känslan av gemenskap - uppfattningar av ensamhet och främjande av social delaktighet i hemtjänstkontext.

  • 28

   fredag 28 april

   Disputation

   Konstruktioner av den sexuella familjen: Styrning av föräldrablivande i rättslig reglering av assisterad befruktning och juridiskt föräldraskap

 • maj 2023
 • juni 2023
  • 2

   fredag 2 juni

   Disputation

   Fysisk aktivitet, visceralt fett och kardiovaskulär sjukdom hos äldre personer - samband och effekter.

  • 2

   fredag 2 juni

   Disputation

   Linda Eklund, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling

  • 2

   fredag 2 juni

   Disputation

   Betydelsen av tiolföreningar för Hg(II)-speciering, upptag och metylering av den järnreducerande mikroorganismen Geobacter sulfurreducens.

  • 2

   fredag 2 juni

   Disputation

   Ledarskap för lärares lärande – Förstelärare som lärarledare

  • 2

   fredag 2 juni

   Disputation

   Data-driven kvalitetskontroll genom förklarlig maskininlärning och adaptiva styrgränser.

  • 2

   fredag 2 juni

   Disputation

   Bäckeninflammation och epiteliala ovarialtumörer

  • 2

   fredag 2 juni

   Disputation

   Livsstil, biomarkörer och risken att utveckla inflammatorisk tarmsjukdom

  • 8

   torsdag 8 juni

   Disputation

   Makromolekylär organisering av chikungunyavirusets replikationsorganell.

  • 9

   fredag 9 juni

   Disputation

   Biokemisk diagnostik av hyper- och hypocortisolism med salivprover – Fallgropar och hur man undviker dem

  • 9

   fredag 9 juni

   Disputation

   Vara väl och göra gott

  • 9

   fredag 9 juni

   Disputation

   Roller för utsöndrade bakteriella faktorer i modulering av värdcellsignalering

  • 9

   fredag 9 juni

   Disputation

   Familj, funktionsvariation och (im)mobilitet: Att resa med rullstolsburna barn med cerebral pares.

  • 12

   måndag 12 juni

   Disputation

   Akut respons vid syrebrist i C. elegans.

  • 15

   torsdag 15 juni

   Disputation

   Klinisk undersökning och användande av artificiell intelligens i diagnos och prognos av skivepitelcancer i huvud- hals området

  • 16

   fredag 16 juni

   Disputation

   Kristus Gröna Skugga: En receptions-exegetisk studie av Jesus och Pan i Markusevangeliet

 • september 2023
  • 1

   fredag 1 september

   Disputation

   Hållbarhet för membranproduktion genom att använda grönare lösningsmedel.

  • 1

   fredag 1 september

   Disputation

   Polisers professionella utveckling-Från polisutbildning till 6 år i polisyrket

  • 29

   fredag 29 september

   Disputation

   Kardiovaskulära komplikationer efter COVID-19 – registerbaserade studier.

 • november 2023
  • 10

   fredag 10 november

   Disputation

   Tumorstromats och demografiska faktorers samband med den metastatiska aggressiviteten hos små differentierade papillära tyroidea cancrar i Sverige

Erik Vesterberg
2021-12-22