Aktuella disputationer

En disputation är ett slags slutprov på forskarutbildningen där den forskarstuderande försvarar sin doktorsavhandling offentligt. Vid Umeå universitet läggs ungefär 200 doktorsavhandlingar fram varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Senast tre veckor före disputationen "spikar" doktoranden sin avhandling – elektroniskt eller på universitetets officiella anslagstavla. I och med detta blir avhandlingen offentlig och tillgänglig för allmänheten. Avhandlingarna publiceras löpande på universitetsbiliotekets webb i det digitala vetenskapliga arkivet, DiVA.

 • augusti 2020
  • 20

   torsdag 20 augusti

   Disputation

   Uppleva en känsla av en plats i en virtuell miljö – verklighet i nuet?

  • 21

   fredag 21 augusti

   Disputation

   Jessica Gard Timmerfors, Technical Chemistry

 • september 2020
  • 1

   tisdag 1 september

   Disputation

   Ny RelA-SpoT homolog toxin-antitoxin systems som inhiberar bakteriell tillväxt genom produktion av toxiskt alarmone ppApp.

  • 4

   fredag 4 september

   Disputation

   Hälsa för framtiden. Självskattad hälsa och social status hos ungdomar

  • 4

   fredag 4 september

   Disputation

   Neoadjuvant kemoterapi vid muskelinvasiv urinblåsecancer: studier på behandlingsrespons, tumördränerande lymfknutor och blodtransfusion.

  • 4

   fredag 4 september

   Disputation

   Stratifiering av patienter och behandlingseffekter i sjukdomar med hjärtpåverkan

  • 4

   fredag 4 september

   Disputation

   Tjänsteresenärers måltidspraktiker som grund för värde

  • 8

   tisdag 8 september

   Disputation

   Molekylär studie av vatten och organiska ämnens interkalering i skikt mineraler.

  • 11

   fredag 11 september

   Disputation

   Koordinerad biogenes av typ III sekretionsystem i Yersinia pseudotuberculosis.

  • 11

   fredag 11 september

   Disputation

   Långvarig smärta - Från studier i studenters attityder och preferenser till utredningen av en ny behandlingsstrategi in vitro.

  • 11

   fredag 11 september

   Disputation

   Beteendeförändrande läkemedels öde och effekt i boreala vatten.

  • 11

   fredag 11 september

   Disputation

   Brukarengagemangets personifiering: Entreprenörer och medlemsorganisationer på området psykisk ohälsa

  • 11

   fredag 11 september

   Disputation

   Tidsupplöst strukturella och mekanistiska studier av vattenoxidation i PSII.

  • 17

   torsdag 17 september

   Disputation

   Att undervisa läsupplevelsen: Gymnasielärares perspektiv på litteraturundervisningens estetiska aspekt

  • 18

   fredag 18 september

   Disputation

   Hyperglykemi, nutrition och hälsoutfall hos för tidigt födda barn.

  • 18

   fredag 18 september

   Disputation

   Samverkan för att rädda liv - Utveckling av beredskap för allvarliga skadehändelser i underjordsgruvor.

  • 18

   fredag 18 september

   Disputation

   Designhistorier: Förändringsberättelser.

  • 25

   fredag 25 september

   Disputation

   Nya hämmare av Chlamydia trachomatis infektivitet.

  • 25

   fredag 25 september

   Disputation

   Betydelsen av demografi och naturlig selektion för fördelning av genetisk variation över genomet i gran.

  • 30

   onsdag 30 september

   Disputation

   Rening av högprioriterade organiska ämnen i komplexa vatten.

 • oktober 2020
  • 2

   fredag 2 oktober

   Disputation

   Fotspår efter en osynlig befolkning. Fritidshusturismens heterogena effekter på kommunal planering och bostadsmarknader i Sverige.

  • 9

   fredag 9 oktober

   Disputation

   Dekoloniseringskonst. Artivism i 2010-talets Sapmi

  • 9

   fredag 9 oktober

   Disputation

   Systematiska utvärderingars potential inom samhällsvetenskaplig miljöforskning

  • 16

   fredag 16 oktober

   Disputation

   Dolda betydelsefulla mönster. Statistiska metoder för analys av DNA och RNA data.

  • 16

   fredag 16 oktober

   Disputation

   Hantering av resursbrist i molnet.

  • 16

   fredag 16 oktober

   Disputation

   Att hantera osäkerhet mellan parter i interorganisatoriska interaktioner (

  • 28

   onsdag 28 oktober

   Disputation

   Patologier orsakade av dysfunktionell dNTP-reglering.

 • november 2020
  • 6

   fredag 6 november

   Disputation

   Sheltered Society: Civilian Air Raid Shelters in Sweden 1918-1940 and beyond

 • december 2020
  • 4

   fredag 4 december

   Disputation

   När barnets hjärta är sjukt: Påverkan på näring, tillväxt

  • 4

   fredag 4 december

   Disputation

   Emancipatoriska trösklar: kroppar inom gym och fitness

  • 11

   fredag 11 december

   Disputation

   Gula känslor. Makt, etnicitet och oavslutade kapitel i känslosamma migrationsberättelser

Presskontakt
2018-11-08