Aktuella disputationer

En disputation är ett slags slutprov på forskarutbildningen där den forskarstuderande försvarar sin doktorsavhandling offentligt. Vid Umeå universitet läggs ungefär 200 doktorsavhandlingar fram varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Senast tre veckor före disputationen "spikar" doktoranden sin avhandling – elektroniskt eller på universitetets officiella anslagstavla. I och med detta blir avhandlingen offentlig och tillgänglig för allmänheten. Avhandlingarna publiceras löpande på universitetsbibliotekets webb i det digitala vetenskapliga arkivet, DiVA.

 • augusti 2022
  • 29

   måndag 29 augusti

   Disputation

   Funktionell hjärnavbildning av sensorimotorisk dysfunktion och behandling.

 • september 2022
  • 12

   måndag 12 september

   Disputation

   Engagemang, motivationsströmmar och svenska som andraspråk hos vuxna nyanlända

  • 16

   fredag 16 september

   Disputation

   Mellanöremekanik – Förbättring av kliniska metoder genom temporalbensexperiment.

  • 16

   fredag 16 september

   Disputation

   Uttrycka och känna igen avsikter.

  • 21

   onsdag 21 september

   Disputation

   Rörande dekolonialt inom design for hållbarhet: utrymmen, rytmer, ritualer, firanden, konflikter.

  • 23

   fredag 23 september

   Disputation

   Hälsokonsekvensberäkning av hållbart resande i urbana miljöer.

  • 23

   fredag 23 september

   Disputation

   Avstämbara ytor: Användning av polyoxoniobater och -tantalater som molekylära byggstenar.

  • 26

   måndag 26 september

   Disputation

   Kontextbaserade Förklaringar för Maskininlärningsförutsägelser.

  • 30

   fredag 30 september

   Disputation

   Reglande faktorer av ursprung och mängd av koldioxidutsläpp i sjöar på höga breddgrader.

  • 30

   fredag 30 september

   Disputation

   Fritidshemmets läroplan under förhandling. Formulering, tolkning och realisering av del fyra i Lgr 11

  • 30

   fredag 30 september

   Disputation

   Bred screening för att finna och identifiera nya biomagnifierande organiska föroreningar i toppkonsumenter i Östersjön.

  • 30

   fredag 30 september

   Disputation

   Mer än människo-centrerad design i stadsodling – att relatera till naturen genom teknik.

 • oktober 2022
  • 7

   fredag 7 oktober

   Disputation

   Livet efter huvud- och halscancer.

  • 7

   fredag 7 oktober

   Disputation

   Giltig kausalinferens med högdimensionella

  • 7

   fredag 7 oktober

   Disputation

   Konstruktioner av den sexuella familjen: Styrning av föräldrablivande i rättslig reglering av assisterad befruktning och juridiskt föräldraskap

  • 7

   fredag 7 oktober

   Disputation

   Teoretiska och metodologiska överväganden i utveckling och validering av självskattningsskalor.

  • 7

   fredag 7 oktober

   Disputation

   Genomisk adaption och gendosreglering i bananflugeceller och utveckling av long-read-programvara.

  • 10

   måndag 10 oktober

   Disputation

   Nyckeltal för kommunikation av livscykelanalysresultat.

  • 21

   fredag 21 oktober

   Disputation

   Nätverksklustring, nätverkscentralitet och länkprediktion ur ett kodningsperspektiv.

  • 28

   fredag 28 oktober

   Disputation

   Geometriska distorsioner i MRI-baserad radioterapi och PET/MR.

 • november 2022
  • 4

   fredag 4 november

   Disputation

   Magnetresonanstomografi och diffusionstensoravbildning efter skador på armens nervfläta och kirurgisk behandling: Experimentella och kliniska studier.

  • 25

   fredag 25 november

   Disputation

   Kartläggning av virus i godartade halsmandlar, näspolyper och inverterat papillom i näsa-bihålor samt cancer i struphuvudet.

Erik Vesterberg
2021-12-22