Aktuella disputationer

En disputation är ett slags slutprov på forskarutbildningen där den forskarstuderande försvarar sin doktorsavhandling offentligt. Vid Umeå universitet läggs ungefär 200 doktorsavhandlingar fram varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Senast tre veckor före disputationen "spikar" doktoranden sin avhandling – elektroniskt eller på universitetets officiella anslagstavla. I och med detta blir avhandlingen offentlig och tillgänglig för allmänheten. Avhandlingarna publiceras löpande på universitetsbibliotekets webb i det digitala vetenskapliga arkivet, DiVA.

 • december 2023
  • 13

   onsdag 13 december

   Disputation

   Molekylära mekanismer för interaktioner mellan nerver och tumörer: kopplingar mellan cancer och neuroutveckling

  • 14

   torsdag 14 december

   Disputation

   Situationer av sammanbrott i dialoger mellan människor och socialt intelligenta agenter.

  • 14

   torsdag 14 december

   Disputation

   Utvärdering av biobaserade bränsleaskors effekter på magnesiumoxidbaserade refraktorer i brännugnar för kalkproduktion.

  • 15

   fredag 15 december

   Disputation

   Utveckling och optimering av en 3D in vitro-modell för utvärdering av osteogena biomaterial

 • januari 2024
  • 12

   fredag 12 januari

   Disputation

   "Att nästan inte få existera” Före detta sektmedlemmars erfarenheter - med fokus på psykisk hälsa och mötet med sjukvården.

  • 12

   fredag 12 januari

   Disputation

   eHälsolitteracitet samt Internetanvändning för hälsoinformation – en studie inom svensk primärvård

  • 18

   torsdag 18 januari

   Disputation

   Mer än yrket – polisers livsstil och hälsa

  • 19

   fredag 19 januari

   Disputation

   En molekylär utforskning av sensoriska svar i C. elegans

  • 19

   fredag 19 januari

   Disputation

   Kardiovaskulär prevention i Cochabamba, Bolivia

  • 26

   fredag 26 januari

   Disputation

   Genomförbarhet och tillämplighet av Hälsorelaterad livskvalitetsmätning för sjukvården i Vietnam.

  • 26

   fredag 26 januari

   Disputation

   Genetiska studier av zebhistolrafiskarnas muskler – ledtrådar om skydd mot muskeldystrofier

  • 26

   fredag 26 januari

   Disputation

   Bidrag till djupinlärning för bildbehandling inom strålbehandling.

  • 26

   fredag 26 januari

   Disputation

   Balansakter – kroppar, sexualiteter och det oväntade. Kritiska och didaktiska perspektiv på biologiämnets sexualundervisning..

  • 31

   onsdag 31 januari

   Disputation

   Uppsatser om Hälsa, Arbetsmarknaden beteende och Ekonomiska Incitament

 • februari 2024
  • 2

   fredag 2 februari

   Disputation

   Nanoskopiska äventyr: Utforska makromolekylära komplex i infektionssjukdomar genom integrativ strukturbiologi

  • 2

   fredag 2 februari

   Disputation

   Intervention för prevention: lindring av barns preoperativa oro

  • 2

   fredag 2 februari

   Disputation

   Skattning av hasardkvoter från observationsdata med tillämpningar relaterade till stroke

  • 16

   fredag 16 februari

   Disputation

   ”Pressad” - Interaktioner mellan läkemedel och bakterier i vattendrag.

  • 16

   fredag 16 februari

   Disputation

   Berättelser om omsorg – om omsorgsetikens kritiska potential i skolans värdeförmedlandeuppdrag

 • mars 2024
  • 22

   fredag 22 mars

   Disputation

   Allergisk sensibilisering bland skolbarn – förändring i förekomst över tid, riskfaktorer samt samband med astma, allergisk rinit och lungfunktion

  • 22

   fredag 22 mars

   Disputation

   Antibiotikaanvändning och tjock- och ändtarmscancer – risk, överlevnad och postoperativa komplikationer

  • 22

   fredag 22 mars

   Disputation

   Skolans Digitalisering i Sverige - styrning möter policytolkningar i kommunal kontext

 • maj 2024
  • 8

   onsdag 8 maj

   Disputation

   Distala radiusfrakturer – Radiologiska mätningar och kliniskt utfall

  • 24

   fredag 24 maj

   Disputation

   Hälsa och välbefinnande hos äldre vuxna som lever med demenssjukdom

 • september 2024
Erik Vesterberg
2021-12-22