Total kalender för medarbetare

I denna lista ligger alla evenemang i kalendern som riktar sig till medarbetare vid Umeå universitet.

 • december 2023
  • 2

   lördag 2 december

   Övrigt

   Utforska vetenskap och teknik på nya, roliga sätt med hela familjen. Ta del av vårens spännande experiment, filmer, shower och andra aktiviteter.

  • 3

   söndag 3 december

   Övrigt

   Utforska vetenskap och teknik på nya, roliga sätt med hela familjen. Ta del av vårens spännande experiment, filmer, shower och andra aktiviteter.

  • 4

   måndag 4 december

   Kurs/Utbildning

   Lärarhögskolan har uppdragit till UPL att genomföra en kurs för universitetslärare i VFU-handledning, trepartssamtal, bedömning och examination.

  • 4

   måndag 4 december

   Workshop

   Join BMCU and Peter Gimeson from Malvern Panalytical on a 2-day workshop for the automated ITC200 system.

  • 4

   måndag 4 december

   Symposium

   Feministiska humorforskare (FemHum) arrangerar det tredje symposiet om humor, den här gången med temat Humor på allvar.

  • 5

   tisdag 5 december

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 5

   tisdag 5 december

   Gruppträff

   UPL och ITS förvaltar flera olika system som exempelvis Canvas, Zoom och Inspera.

  • 5

   tisdag 5 december

   Kurs/Utbildning

   I den här introduktionen till referenshanteringsprogrammet EndNote Desktop får du lära dig hur du kommer igång med programmet.

  • 5

   tisdag 5 december

   Seminarium

   Forskningsseminarium om dataskydd, AI och demokrati, med anledning av utredningen om Säkerhetspolisens informationshantering.

  • 5

   tisdag 5 december

   Seminarium

   Titel: Meddelas senare

  • 5

   tisdag 5 december

   Kurs/Utbildning

   Vi bygger vidare från grundutbildningen och går igenom mer avancerad och kraftfull funktionalitet i TimeEdit Core.

  • 5

   tisdag 5 december

   Seminarium

   Titel: Early fate decision for mitochondrially encoded proteins by a molecular triage

  • 5

   tisdag 5 december

   Seminarium

   Jenny Sperens: dissertation WIP. Contact Jenny for a copy of the text.

  • 5

   tisdag 5 december

   Övrigt

   Curiosum har öppnat upp för rymden tisdagar kl 17-21. Med rymdresor med olika teman i domteatern och spännande rymdaktiviteter. För alla åldrar!

  • 6

   onsdag 6 december

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 6

   onsdag 6 december

   Seminarium

   Carina King, senior forskare på KI presenterar; AI for respiratory rate counts: The AIRR Project

  • 6

   onsdag 6 december

   Seminarium

   Titel: Återinförande av översvämningspulser för att återställa strandnära ekosystem längs reglerade floder

  • 6

   onsdag 6 december

   Kurs/Utbildning

   Lär dig avancerade sökningar i databaserna PubMed och CINAHL. Vi visar hur du gör ett NCBI-konto för att spara sökningar och skapa alerts aviseringar.

  • 6

   onsdag 6 december

   Föreläsning

   Alf Arvidsson, professor i etnologi vid Umeå universitet, föreläser om antologin Från Pehr Stenbergs värld.

  • 6

   onsdag 6 december

   Symposium

   "Pehr Stenbergs levernesbeskrivning", 1758 till 1824, följs nu upp med antologin "Från Pehr Stenbergs värld".

  • 6

   onsdag 6 december

   Workshop

   Välkommen till den årliga julworkshopen i Matematisk modellering och analys

  • 6

   onsdag 6 december

   Seminarium

   Högre seminariet i medie- och kommunikationsvetenskap. Mikaela Wikström presenterar avhandlingstext / artikelutkast.

  • 6

   onsdag 6 december

   Seminarium

   Högre seminariet i filosofi bjuder in till seminarium med Lars Lindblom, Linköping.

  • 6

   onsdag 6 december

   Seminarium

   Presentationer av artikelmanus till Special Issue om Scaffolding Writing Ordförande: Erika Sturk

  • 6

   onsdag 6 december

   Seminarium

   Mittseminarium - Närsjukvård av god kvalitet på den norrländska landsbygden: Policy, praktik och samhällsstrategi

  • 6

   onsdag 6 december

   Seminarium

   Högre seminariet i litteraturvetenskap. Sarah Nordgren presenterar en text ur sitt pågående avhandlingsarbete.

  • 6

   onsdag 6 december

   Övrigt

   Skapa i Makerspace, upplev filmäventyr i domteatern, spela spel och utforska våra utställningar. Fri entré för dig under 20!

  • 7

   torsdag 7 december

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

  • 7

   torsdag 7 december

   Kurs/Utbildning

   The courses on the graduate level offered by NanoLab.

  • 7

   torsdag 7 december

   Disputation

   Molekylär precisionsspektroskopi i det när- och mellaninfraröda med frekvenskamsbaserade Fouriertransformspektrometrar.

  • 7

   torsdag 7 december

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 7

   torsdag 7 december

   Seminarium

   Arktiska forskarskolans seminarieserie "Changing Arctic" med ett fokus på hållbarhet och grön omställning.

  • 7

   torsdag 7 december

   Seminarium

   Nätverksmöte och Diskussion om att hantera komplexitet vid utvärdering

  • 7

   torsdag 7 december

   Symposium

   EcoChange-programmet bjuder in dig till ett mini-symposium om Mikrobiell ekologi från land till hav .

  • 7

   torsdag 7 december

   Workshop

   Humlab och bibliotekets arbetsgrupp för forskningsdata erbjuder en workshop i att skriva datahanteringsplaner.

  • 7

   torsdag 7 december

   Konferens

   Konferens med inspirationsföreläsningar i kognitionsvetenskap, för studenter, alumner, universitetsanställda och alla andra som är intresserade.

  • 7

   torsdag 7 december

   Seminarium

   Titel: Robust sublinear expanders

  • 8

   fredag 8 december

   Disputation

   Undersökning av den molekylära mekanismen för fotoprotektion qH hos Arabidopsis thaliana.

  • 8

   fredag 8 december

   Disputation

   Djup hjärnstimulering omkring zona incerta som behandling av skakningar vid Parkinsons sjukdom och Essentiell tremor

  • 8

   fredag 8 december

   Gruppträff

   Workplace meeting in English for all employees at the Department for historical, philosopical and religious studies.

  • 8

   fredag 8 december

   Disputation

   Bakterier som undkommer predation: Vattenlevande patogener och deras släktingar.

  • 8

   fredag 8 december

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 8

   fredag 8 december

   Föreläsning

   Titel: Replication strategies of positive-sense RNA viruses - what we know, and what we need to know

  • 8

   fredag 8 december

   Seminarium

   Three Lions or three scapegoats: racial hate crimes triggered by the missed penalties at the Euro 2020 final

  • 8

   fredag 8 december

   Seminarium

   Högre seminariet i historia och idéhistoria bjuder in till seminarium med Isak Törnqvist.

  • 8

   fredag 8 december

   Föreläsning

   Om den mänskliga användarens roll i AI:s tidsålder.

  • 8

   fredag 8 december

   Seminarium

   Placing responsibility on the privileged

  • 8

   fredag 8 december

   Övrigt

   THE GEEK AS GATEKEEPER? Changing relations between gender, race and technology!

  • 8

   fredag 8 december

   Övrigt

   Välkommen att fira finska och meänkieli – 50 år vid Umeå universitet!

  • 8

   fredag 8 december

   Seminarium

   Therese Hallberg Bernblads mittseminarium "Skriftbruksundervisning i gymnasieskolans yrkeskurser"

  • 9

   lördag 9 december

   Övrigt

   Utforska vetenskap och teknik på nya, roliga sätt med hela familjen. Ta del av vårens spännande experiment, filmer, shower och andra aktiviteter.

  • 10

   söndag 10 december

   Övrigt

   Utforska vetenskap och teknik på nya, roliga sätt med hela familjen. Ta del av vårens spännande experiment, filmer, shower och andra aktiviteter.

  • 11

   måndag 11 december

   Konferens

   Välkommen till en konferens om humanioras roll i forskningskommunikation!

  • 11

   måndag 11 december

   Föreläsning

   Mark Carrigan: Vilken roll spelar sociala medier inom högre utbildning?

  • 12

   tisdag 12 december

   Workshop

   Tematisk verkstad i Canvas

  • 12

   tisdag 12 december

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 12

   tisdag 12 december

   Seminarium

   Högre seminariet i etnologi. Seminarium med Christian Liliequist.

  • 12

   tisdag 12 december

   Kurs/Utbildning

   Den här kursen vänder sig till dig som redan använder referenshanteringsprogrammet EndNote Desktop.

  • 12

   tisdag 12 december

   Seminarium

   Planeringsseminarium för VT24

  • 12

   tisdag 12 december

   Seminarium

   Genusseminariet bjuder in till seminarium med Sofia Lundberg, Handelshögskolan, Umeå universitet

  • 12

   tisdag 12 december

   Föreläsning

   Katja Valaskivi: Vilka blir konsekvenserna av att kommunicera forskning på sociala medier i tider av desinformation, och hur påverkas forskarna?

  • 12

   tisdag 12 december

   Seminarium

   Titel: Probing conformational landscapes of single and multi domain proteins

  • 12

   tisdag 12 december

   Övrigt

   Curiosum har öppnat upp för rymden tisdagar kl 17-21. Med rymdresor med olika teman i domteatern och spännande rymdaktiviteter. För alla åldrar!

  • 13

   onsdag 13 december

   Övrigt

   Ett Luciatåg besöker Universitetsbiblioteket.

  • 13

   onsdag 13 december

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 13

   onsdag 13 december

   Övrigt

   Vad vill humanister åstadkomma i samhällsdebatten och vad vill egentligen samhällsdebatten med humanisterna själva?

  • 13

   onsdag 13 december

   Övrigt

   Lucia på campus med Umeå studentkör

  • 13

   onsdag 13 december

   Visningar

   Film Friday med dokumentärfilmaren och journalisten Gunilla Bresky.

  • 13

   onsdag 13 december

   Seminarium

   Forskningsprogrammet ”Strategier för ett hållbart arbetsliv”. Bakgrund, design och några centrala resultat.

  • 13

   onsdag 13 december

   Seminarium

   Sara Willermark, Anders D. Olofsson och J. Ola Lindberg är redaktörer för boken: Digitalization and Digital Competence in Educational Contexts

  • 13

   onsdag 13 december

   Disputation

   Molekylära mekanismer för interaktioner mellan nerver och tumörer: kopplingar mellan cancer och neuroutveckling

  • 13

   onsdag 13 december

   Seminarium

   Högre seminariet i filosofi bjuder in till seminarium med Karin Enflo.

  • 13

   onsdag 13 december

   Seminarium

   Titel meddelas senare.

  • 13

   onsdag 13 december

   Seminarium

   Högre seminariet i etnologi. Kalle Ström diskuterar och visa delar från sin film ”Rörelsen”.

  • 13

   onsdag 13 december

   Seminarium

   Högre seminariet i litteraturvetenskap. Annelie Bränström-Öhman presenterar sin bok I rött, svart och vitt. Sara Lidmans språkdräkter.

  • 13

   onsdag 13 december

   Övrigt

   Skapa i Makerspace, upplev filmäventyr i domteatern, spela spel och utforska våra utställningar. Fri entré för dig under 20!

  • 14

   torsdag 14 december

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 14

   torsdag 14 december

   Seminarium

   HESSD-seminariet, bjuder in till seminarium på temat forskningsidéer och forskningsansökningar.

  • 14

   torsdag 14 december

   Seminarium

   Högre seminariet i etnologi. Seminarium med Robert Nilsson, doktorand i kulturgeografi.

  • 14

   torsdag 14 december

   Disputation

   Situationer av sammanbrott i dialoger mellan människor och socialt intelligenta agenter.

  • 14

   torsdag 14 december

   Disputation

   Utvärdering av biobaserade bränsleaskors effekter på magnesiumoxidbaserade refraktorer i brännugnar för kalkproduktion.

  • 14

   torsdag 14 december

   Seminarium

   Högre seminariet i religionsvetenskap och teologi bjuder in till seminarium med Jacob Astudillo.

  • 14

   torsdag 14 december

   Föreläsning

   Vi välkomnar årets Nobelpristagare i fysik, Ferenc Krausz, till Umeå universitet. Missa inte tillfället att lyssna till hans öppna föreläsning.

  • 14

   torsdag 14 december

   Seminarium

   Titel: Rainbow Turán problems

  • 14

   torsdag 14 december

   Seminarium

   Så kallade 'Övergivna' platser har blivit förbisedda i regionalpolitiken under en lång tid - kan vi omdefiniera vad utveckling betyder för dem?

  • 14

   torsdag 14 december

   Övrigt

   Välkommen på julmiddag för alla anställda vid institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 15

   fredag 15 december

   Seminarium

   Välkommen till frukost – ett seminarium, där samtal kring mat, måltider och möjligheter till samarbeten står i centrum.

  • 15

   fredag 15 december

   Kurs/Utbildning

   En utbildning för universitetets anställda i första hjälpen och hjärtlungräddning.

  • 15

   fredag 15 december

   Disputation

   Utveckling och optimering av en 3D in vitro-modell för utvärdering av osteogena biomaterial

  • 15

   fredag 15 december

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 15

   fredag 15 december

   Kurs/Utbildning

   I det här webinariet kommer Elin och Sanna att tävla om vem som har de bästa Teams-tipsen.

  • 15

   fredag 15 december

   Seminarium

   Högre seminariet i historia och idéhistoria bjuder in till seminarium med Jacob Isaksson.

  • 15

   fredag 15 december

   Seminarium

   Planeringsseminarium för VT24 (+ fika!)

  • 15

   fredag 15 december

   Seminarium

   Institutionen för geografi håller seminarium med Jonathan Friderich från Tyskland.

  • 15

   fredag 15 december

   Seminarium

   Fiction Potluck OBS 15.15

  • 16

   lördag 16 december

   Övrigt

   Utforska vetenskap och teknik på nya, roliga sätt med hela familjen. Ta del av vårens spännande experiment, filmer, shower och andra aktiviteter.

  • 17

   söndag 17 december

   Övrigt

   Utforska vetenskap och teknik på nya, roliga sätt med hela familjen. Ta del av vårens spännande experiment, filmer, shower och andra aktiviteter.

  • 19

   tisdag 19 december

   Symposium

   Presentationer på svenska eller engelska med anknytning till temat.

  • 19

   tisdag 19 december

   Seminarium

   HESSD-seminariet, bjuder in till symposium.

  • 19

   tisdag 19 december

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 19

   tisdag 19 december

   Övrigt

   Fakultetsledningen bjuder in till julavslutning med dekanerna plus en gäst.

  • 19

   tisdag 19 december

   Seminarium

   Titel: "How proteins navigate the crowded cellular interior: a new view on phylogeny and functional evolution"

  • 19

   tisdag 19 december

   Övrigt

   Curiosum har öppnat upp för rymden tisdagar kl 17-21. Med rymdresor med olika teman i domteatern och spännande rymdaktiviteter. För alla åldrar!

  • 20

   onsdag 20 december

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 20

   onsdag 20 december

   Övrigt

   Skapa i Makerspace, upplev filmäventyr i domteatern, spela spel och utforska våra utställningar. Fri entré för dig under 20!

  • 21

   torsdag 21 december

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

 • januari 2024
  • 10

   onsdag 10 januari

   Seminarium

   Högre seminariet i medie- och kommunikationsvetenskap. Magisterstudenter som presenterar resultat från kursmodulen ”Branschens utmaningar”.

  • 11

   torsdag 11 januari

   Kurs/Utbildning

   Lärarhögskolan har uppdragit till UPL att genomföra en kurs för universitetslärare i VFU-handledning, trepartssamtal, bedömning och examination.

  • 11

   torsdag 11 januari

   Konferens

   Mingel-event i Ljusgården med studenter som presenterar sin uppsats i posterform. 

  • 11

   torsdag 11 januari

   Föreläsning

   Åsa Nilsonne, professor em. vid Karolinska Institutet, föreläser om Professionell utveckling – professionellt ansvar.

  • 12

   fredag 12 januari

   Disputation

   eHälsolitteracitet samt Internetanvändning för hälsoinformation – en studie inom svensk primärvård

  • 12

   fredag 12 januari

   Disputation

   "Att nästan inte få existera” Före detta sektmedlemmars erfarenheter - med fokus på psykisk hälsa och mötet med sjukvården.

  • 16

   tisdag 16 januari

   Seminarium

   Norm-critique as revitalizer of gender equality? Local policy actors’ norm-critical understandings of Swedish preschool’s gender-equality mission

  • 18

   torsdag 18 januari

   Disputation

   Mer än yrket – polisers livsstil och hälsa

  • 18

   torsdag 18 januari

   Seminarium

   Högre seminariet i religionsvetenskap och teologi bjuder in till seminarium med Johan Eriksson.

  • 18

   torsdag 18 januari

   Kurs/Utbildning

   Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig.

  • 19

   fredag 19 januari

   Disputation

   En molekylär utforskning av sensoriska svar i C. elegans

  • 19

   fredag 19 januari

   Disputation

   Kardiovaskulär prevention i Cochabamba, Bolivia

  • 22

   måndag 22 januari

   Övrigt

   Lärarhögskolans Karriärprogram: Skrivardagar 22-24 januari. Innehållet planeras tillsammans i samband med workshopdagen den 6 november.

  • 22

   måndag 22 januari

   Kurs/Utbildning

   I denna kurs får du möjlighet att sätta dig in i rollen som lärare genom att öva att planera och genomföra undervisning.

  • 23

   tisdag 23 januari

   Gruppträff

   vid Nationella forskarskolan i allmänmedicin

  • 24

   onsdag 24 januari

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

  • 24

   onsdag 24 januari

   Föreläsning

   Föreläsare: Runa Westerlund, doktorand vid Pedagogiska institutionen

  • 24

   onsdag 24 januari

   Disputation

   Bidrag till djupinlärning för bildbehandling inom strålbehandling.

  • 26

   fredag 26 januari

   Gruppträff

   Välkommen på arbetsplatsträff för institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 26

   fredag 26 januari

   Seminarium

   UCMR-seminarium med Dominique Soldati-Favre och Thierry Soldati, University of Geneva.

  • 26

   fredag 26 januari

   Disputation

   Genomförbarhet och tillämplighet av Hälsorelaterad livskvalitetsmätning för sjukvården i Vietnam.

  • 26

   fredag 26 januari

   Disputation

   Genetiska studier av zebhistolrafiskarnas muskler – ledtrådar om skydd mot muskeldystrofier

  • 27

   lördag 27 januari

   Föreläsning

   Välkommen till Fika efter en forskare - om hur vi kan göra barnen smartare, om smak och om en rubbning som saliv kan avslöja.

  • 30

   tisdag 30 januari

   Kurs/Utbildning

   I denna kurs får du möjlighet att sätta dig in i rollen som lärare genom att öva att planera och genomföra undervisning.

  • 30

   tisdag 30 januari

   Konferens

   Konferens om de senaste framstegen inom NMR- och MS-baserad metabolikforskning i Sverige och övriga nordiska länder.

  • 31

   onsdag 31 januari

   Kurs/Utbildning

   Vi går igenom grunden i TimeEdit Core och aktiviteter som bokning, ombokning, avbokning och att hitta bokningar.

  • 31

   onsdag 31 januari

   Kurs/Utbildning

   Du kommer att få lära dig mer om hur verktygen i Microsoft 365 hänger ihop och hur du kan använda dem - både tillsammans och var för sig

  • 31

   onsdag 31 januari

   Disputation

   Uppsatser om Hälsa, Arbetsmarknaden beteende och Ekonomiska Incitament

 • februari 2024
  • 2

   fredag 2 februari

   Disputation

   Nanoskopiska äventyr: Utforska makromolekylära komplex i infektionssjukdomar genom integrativ strukturbiologi

  • 2

   fredag 2 februari

   Gruppträff

   Workplace meeting in English for all employees at the Department for historical, philosopical and religious studies.

  • 2

   fredag 2 februari

   Disputation

   Lindra barns preoperativa oro – Förebyggande interventioner

  • 2

   fredag 2 februari

   Disputation

   Skattning av hasardkvoter från observationsdata med tillämpningar relaterade till stroke

  • 2

   fredag 2 februari

   Konferens

   60 år av matematik och matematisk statistik på Umeå universitet - Välkomna till festlig eftermiddag med tårta, utställningar och föreläsningar

  • 6

   tisdag 6 februari

   Kurs/Utbildning

   Under introduktionen kommer användbara och viktiga funktioner presenteras, som du i ditt arbete kan ha nytta av.

  • 7

   onsdag 7 februari

   Övrigt

   Kunskapsnoden 2024 fokuserar på universitetets tre prioriterade forskningsområden.

  • 9

   fredag 9 februari

   Kurs/Utbildning

   I denna kurs får du möjlighet att sätta dig in i rollen som lärare genom att öva att planera och genomföra undervisning.

  • 10

   lördag 10 februari

   Föreläsning

   SFO-V (Strategisk Forskning - Vård) vill synliggöra för allmänheten den forskning SFO-V givit stöd till under de senaste 15 åren.

  • 13

   tisdag 13 februari

   Övrigt

   Välkommen till en inspirerande och spännande dag i hälsans tecken med något för alla.

  • 13

   tisdag 13 februari

   Kurs/Utbildning

   Lärarhögskolan har uppdragit till UPL att genomföra en kurs för universitetslärare i VFU-handledning, trepartssamtal, bedömning och examination.

  • 15

   torsdag 15 februari

   Kurs/Utbildning

   Du kommer att få lära dig mer om hur verktygen i Microsoft 365 hänger ihop och hur du kan använda dem - både tillsammans och var för sig.

  • 19

   måndag 19 februari

   Kurs/Utbildning

   Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig.

  • 20

   tisdag 20 februari

   Kurs/Utbildning

   Grundläggande teori, operativa principer och provberedningstekniker för SEM och TEM.

  • 20

   tisdag 20 februari

   Kurs/Utbildning

   Under introduktionen kommer användbara och viktiga funktioner presenteras, som du i ditt arbete kan ha nytta av.

  • 20

   tisdag 20 februari

   Gruppträff

   Ämnesmöte för filosofi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 21

   onsdag 21 februari

   Gruppträff

   Ämnesmöte för alla anställda inom idéhistoria vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 21

   onsdag 21 februari

   Gruppträff

   Ämnesmöte för historia vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 22

   torsdag 22 februari

   Gruppträff

   Ämnesmöte för arkeologi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 22

   torsdag 22 februari

   Gruppträff

   Ämnesmöte för religionsvetenskap och teologi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 23

   fredag 23 februari

   Seminarium

   Den 23 februari är det dags för frukostseminarium där vi får träffa tre företag som berättar hur de framgångsrikt har byggt och vårdat varumärke.

  • 23

   fredag 23 februari

   Gruppträff

   Välkommen på arbetsplatsträff för institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 24

   lördag 24 februari

   Föreläsning

   Välkommen till Fika efter en forskare - om ambulanssjukvård, tidig upptäckt av lungcancer och skam och skuld vid sjukdom.

  • 28

   onsdag 28 februari

   Seminarium

   Doktorandseminarium med Alexander Krüger, närläsare Antoine Duval.

  • 29

   torsdag 29 februari

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

 • mars 2024
  • 1

   fredag 1 mars

   Gruppträff

   Workplace meeting in English for all employees at the Department for historical, philosopical and religious studies.

  • 11

   måndag 11 mars

   Kurs/Utbildning

   Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig.

  • 12

   tisdag 12 mars

   Kurs/Utbildning

   Ett webinarium där du får lära dig mer om lagring i Microsoft 365.

  • 13

   onsdag 13 mars

   Övrigt

   För och med Lärarhögskolans medarbetare

  • 13

   onsdag 13 mars

   Seminarium

   Doktorandseminarium med Thomasine Francke Rydén

  • 16

   lördag 16 mars

   Föreläsning

   Välkommen till Fika efter en forskare - om 3D-modell av munslemhinna, ny terapi för tarmfloran och om miljö, hälsa och gränsvärden.

  • 18

   måndag 18 mars

   Kurs/Utbildning

   Lärarhögskolan har uppdragit till UPL att genomföra en kurs för universitetslärare i VFU-handledning, trepartssamtal, bedömning och examination.

  • 19

   tisdag 19 mars

   Gruppträff

   Ämnesmöte för filosofi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 20

   onsdag 20 mars

   Gruppträff

   Ämnesmöte för alla anställda inom idéhistoria vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 20

   onsdag 20 mars

   Gruppträff

   Ämnesmöte för historia vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 21

   torsdag 21 mars

   Gruppträff

   Ämnesmöte för arkeologi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 21

   torsdag 21 mars

   Gruppträff

   Ämnesmöte för religionsvetenskap och teologi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 21

   torsdag 21 mars

   Seminarium

   Doktorandseminarium med Victoria Lindgren, närläsare Robert Påhlsson, Göteborgs universitet.

  • 22

   fredag 22 mars

   Disputation

   Allergisk sensibilisering bland skolbarn – förändring i förekomst över tid, riskfaktorer samt samband med astma, allergisk rinit och lungfunktion

  • 22

   fredag 22 mars

   Gruppträff

   Välkommen på arbetsplatsträff för institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 22

   fredag 22 mars

   Disputation

   Skolans Digitalisering i Sverige - styrning möter policytolkningar i kommunal kontext

  • 25

   måndag 25 mars

   Gruppträff

   Workplace meeting in English for all employees at the Department for historical, philosopical and religious studies.

  • 27

   onsdag 27 mars

   Kurs/Utbildning

   Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig.

  • 27

   onsdag 27 mars

   Seminarium

   Doktorandseminarium med Isak Nilsson. Närläsare Anna Wallerman Ghavanini.

 • april 2024
  • 4

   torsdag 4 april

   Workshop

   Du kommer att få prova på olika sätt att lagra, dela och hantera filer, gemensamma och dina egna filer.

  • 9

   tisdag 9 april

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

  • 18

   torsdag 18 april

   Workshop

   Vill du ha en praktisk utbildning i hur Microsoft Teams fungerar, är detta ett passande tillfälle att anmäla dig till.

  • 20

   lördag 20 april

   Föreläsning

   Välkommen till vårens sista Fika efter en forskare, som bjuder på ett brett och spännande program.

  • 23

   tisdag 23 april

   Gruppträff

   Ämnesmöte för filosofi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 24

   onsdag 24 april

   Gruppträff

   Ämnesmöte för alla anställda inom idéhistoria vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 24

   onsdag 24 april

   Gruppträff

   Ämnesmöte för historia vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 25

   torsdag 25 april

   Gruppträff

   Ämnesmöte för arkeologi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 25

   torsdag 25 april

   Gruppträff

   Ämnesmöte för religionsvetenskap och teologi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 26

   fredag 26 april

   Gruppträff

   Välkommen på arbetsplatsträff för institutionen för idé- och samhällsstudier.

 • maj 2024
  • 3

   fredag 3 maj

   Gruppträff

   Workplace meeting in English for all employees at the Department for historical, philosopical and religious studies.

  • 8

   onsdag 8 maj

   Disputation

   Distala radiusfrakturer – Radiologiska mätningar och kliniskt utfall

  • 16

   torsdag 16 maj

   Konferens

   Konferensen välkomnar alla med intresse för idrott, personal och studenter vid Umeå universitet likväl som externa åhörare.

  • 18

   lördag 18 maj

   Övrigt

   Varmt välkommen till Vårpromotionens ceremoni då universitetets jubeldoktorer, nya doktorer samt vetenskapliga och pedagogiska pristagare hyllas.

  • 22

   onsdag 22 maj

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

  • 24

   fredag 24 maj

   Disputation

   Hälsa och välbefinnande hos äldre vuxna som lever med demenssjukdom

  • 31

   fredag 31 maj

   Gruppträff

   Välkommen på arbetsplatsträff för institutionen för idé- och samhällsstudier.

 • juni 2024
  • 3

   måndag 3 juni

   Gruppträff

   Workplace meeting in English for all employees at the Department for historical, philosopical and religious studies.

  • 4

   tisdag 4 juni

   Gruppträff

   Ämnesmöte för arkeologi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 5

   onsdag 5 juni

   Gruppträff

   Ämnesmöte för alla anställda inom idéhistoria vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 10

   måndag 10 juni

   Konferens

   Konferens i filosofi om nya förhållningssätt till utvärderande diskurs.

  • 10

   måndag 10 juni

   Gruppträff

   Ämnesmöte för filosofi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 11

   tisdag 11 juni

   Gruppträff

   Ämnesmöte för religionsvetenskap och teologi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 12

   onsdag 12 juni

   Gruppträff

   Ämnesmöte för historia vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 17

   måndag 17 juni

   Konferens

   Välkommen till NU2024 den 17-19 juni! NU är SUHF:s nationella högskolepedagogiska konferens och denna gång arrangeras den i Umeå.

 • augusti 2024
  • 21

   onsdag 21 augusti

   Gruppträff

   Välkommen på arbetsplatsträff för institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 22

   torsdag 22 augusti

   Gruppträff

   Workplace meeting in English for all employees at the Department for historical, philosopical and religious studies.

 • september 2024
Jonas Mattebo
2023-03-07