Total kalender för medarbetare

I denna lista ligger alla evenemang i kalendern som riktar sig till medarbetare vid Umeå universitet.

 • mars 2023
  • 27

   måndag 27 mars

   Kurs/Utbildning

   Fokus på denna kurs är hur digitala verktyg kan användas i ett pedagogiskt sammanhang för att på bästa sätt stödja studenternas lärande.

  • 27

   måndag 27 mars

   Övrigt

   Behöver du hjälp att planera dina framtida studier? Perioden 27 mars – 17 april erbjuder den allmänna studievägledningen utökade öppettider.

  • 27

   måndag 27 mars

   Kurs/Utbildning

   Genomgång av hur man ringer i Teams.

  • 27

   måndag 27 mars

   Seminarium

   Titel: Joint clustering of temporally-dependent misaligned functional data - an application to annually laminated lake sediments

  • 28

   tisdag 28 mars

   Övrigt

   Behöver du hjälp att planera dina framtida studier? Perioden 27 mars – 17 april erbjuder den allmänna studievägledningen utökade öppettider.

  • 28

   tisdag 28 mars

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 28

   tisdag 28 mars

   Kurs/Utbildning

   Välkommen att ansluta till ett drop-in där du som användare får komma och ställa frågor om Microsoft 365.

  • 28

   tisdag 28 mars

   Seminarium

   Titel: Towards the routine data collection from pico-gram crystals using MicroED

  • 28

   tisdag 28 mars

   Övrigt

   Frågestunden är inställd och vi hänvisar istället till frågestunden 30/3 kl. 13.00 på plats i Lendellhallen 3 då även jurist medverkar.

  • 28

   tisdag 28 mars

   Seminarium

   UTRI Transformation TALKS med Arne Müller och Johan Lundberg

  • 28

   tisdag 28 mars

   Seminarium

   Benjamin Lyngfeldt, Göteborgs universitet Från Svenskt konstruktikon till flerspråkig konstruktikografi

  • 28

   tisdag 28 mars

   Seminarium

   Titel: ”Inactivation of antibodies by bacterial proteins; some evolutionary, structural and clinical aspects”

  • 29

   onsdag 29 mars

   Övrigt

   Behöver du hjälp att planera dina framtida studier? Perioden 27 mars – 17 april erbjuder den allmänna studievägledningen utökade öppettider.

  • 29

   onsdag 29 mars

   Övrigt

   Frukost där InfraVis presenteras

  • 29

   onsdag 29 mars

   Disputation

   Insikt i aterosklerotisk sjukdom i koro-karotis hos patienter med akut koronarsyndrom

  • 29

   onsdag 29 mars

   Seminarium

   Funktionshinder och arbete under det tjugonde århundradet

  • 29

   onsdag 29 mars

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 29

   onsdag 29 mars

   Föreläsning

   Föreläsare: Michael Trotter är Postdoktor vid institutionen för Psykologi.

  • 29

   onsdag 29 mars

   Kurs/Utbildning

   Genomgång av hur man ringer i Teams.

  • 29

   onsdag 29 mars

   Seminarium

   Inclusive sport and education: an implicit comparison

  • 29

   onsdag 29 mars

   Seminarium

   Högre seminariet i filosofi bjuder in till seminarium med Petra Green, filosofi.

  • 29

   onsdag 29 mars

   Seminarium

   Does money matter? Impact of a redistributive school funding formula on school spending and student outcomes

  • 29

   onsdag 29 mars

   Seminarium

   Närläsare: Mark Klamberg, Stockholms universitet

  • 29

   onsdag 29 mars

   Kurs/Utbildning

   En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet Zotero.

  • 29

   onsdag 29 mars

   Seminarium

   Högre seminariet i litteraturvetenskap. Catharina Bergmans mittseminarium.

  • 29

   onsdag 29 mars

   Seminarium

   Seminarium av Jakob Hultgren, Umeå universitet

  • 29

   onsdag 29 mars

   Övrigt

   Upplev ett film -eller planetarieäventyr i domteatern, skapa i Makerspace, spela spel och utforska våra utställningar. Fri entré för dig under 20!

  • 30

   torsdag 30 mars

   Kurs/Utbildning

   Utveckla din kunskap om hållbar utveckling och att utbilda för hållbarhet.

  • 30

   torsdag 30 mars

   Kurs/Utbildning

   Casemetodik och problembaserat lärande är två former av studerandeaktiv undervisning som blivit allt vanligare inom högskolan.

  • 30

   torsdag 30 mars

   Övrigt

   Behöver du hjälp att planera dina framtida studier? Perioden 27 mars – 17 april erbjuder den allmänna studievägledningen utökade öppettider.

  • 30

   torsdag 30 mars

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 30

   torsdag 30 mars

   Seminarium

   Högre seminariet i etnologi. Seminarium med Matilda Marshall.

  • 30

   torsdag 30 mars

   Gruppträff

   Möte i rådet för forskning och forskarutbildning vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 30

   torsdag 30 mars

   Seminarium

   The Integrated Science Lab invites you to join the conversation, centered around fractals in living systems and aerospace engineering in ecology.

  • 30

   torsdag 30 mars

   Seminarium

   Högre seminariet i arkeologi och miljöarkeologi bjuder in till seminarium med Markus Fjellström, postdoktor vid  Lunds universitet.

  • 30

   torsdag 30 mars

   Övrigt

   Frågestund med samordnare vid Studentcentrum och universitetsjurist om handläggningsordningen för stöd till studenter med funktionsnedsättning.

  • 30

   torsdag 30 mars

   Disputation

   MRT bildtagning vid prostatacancer: implikationer för strålbehandlingsområdet?

  • 30

   torsdag 30 mars

   Seminarium

   Branding in the automotive industry: A systematic literature review and future research agenda

  • 30

   torsdag 30 mars

   Seminarium

   Uppfattningar av röster och könsbekräftande röstbehandling bland transpersoner med könsdysfori

  • 30

   torsdag 30 mars

   Seminarium

   Observational studies with very large databases.

  • 30

   torsdag 30 mars

   Gruppträff

   Välkommen till ett möte med OSC Umeå!

  • 30

   torsdag 30 mars

   Seminarium

   HESSD-seminariet, bjuder in till seminarium med Anders Persson, Högskolan i Dalarna.

  • 30

   torsdag 30 mars

   Seminarium

   Högre seminariet i religionsvetenskap och teologi, tillsammans med högre seminariet i arkeologi, bjuder in till seminarium med Wally Cirafesi (SCAS).

  • 31

   fredag 31 mars

   Kurs/Utbildning

   Utveckla din kunskap om hållbar utveckling och att utbilda för hållbarhet.

  • 31

   fredag 31 mars

   Övrigt

   Behöver du hjälp att planera dina framtida studier? Perioden 27 mars – 17 april erbjuder den allmänna studievägledningen utökade öppettider.

  • 31

   fredag 31 mars

   Gruppträff

   Välkommen på arbetsplatsträff för institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 31

   fredag 31 mars

   Disputation

   Markörer för risk och etiologi för kolorektal cancer - Studier i två stora Europeiska kohorter.

  • 31

   fredag 31 mars

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 31

   fredag 31 mars

   Seminarium

   Cultural processes of covid inequality: the case of immigrants in Sweden

  • 31

   fredag 31 mars

   Seminarium

   HESSD-seminariet, tillsammans med högre seminariet i historia och idéhistoria, bjuder in till seminarium med Simon Lundberg

  • 31

   fredag 31 mars

   Seminarium

   Klimatpolitiska rådets rapport presenteras Annika Nordlund, ledamot i Klimatpolitiska rådet och docent vid Institutionen för psykologi.

  • 31

   fredag 31 mars

   Föreläsning

   This talk will discuss the application of teleosemantics to representation in neural networks.

  • 31

   fredag 31 mars

   Disputation

   Att skapa rum för samisk språkanvändning: språkrevitalisering i utbildningssammanhang

  • 31

   fredag 31 mars

   Seminarium

   Elena Lindholm, presentation of article idea

  • 31

   fredag 31 mars

   Seminarium

   Titel: Optimal timing of taxation in a unionized economy

  • 31

   fredag 31 mars

   Seminarium

   The National and International Seminar Series (NISS) presents Javier Pizarro Cerdá.

 • april 2023
  • 1

   lördag 1 april

   Övrigt

   Utforska vetenskap och teknik på nya, roliga sätt med hela familjen. Ta del av vårens spännande experiment, filmer, shower och andra aktiviteter.

  • 2

   söndag 2 april

   Övrigt

   Utforska vetenskap och teknik på nya, roliga sätt med hela familjen. Ta del av vårens spännande experiment, filmer, shower och andra aktiviteter.

  • 3

   måndag 3 april

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

  • 3

   måndag 3 april

   Övrigt

   Behöver du hjälp att planera dina framtida studier? Perioden 27 mars – 17 april erbjuder den allmänna studievägledningen utökade öppettider.

  • 4

   tisdag 4 april

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

  • 4

   tisdag 4 april

   Övrigt

   Behöver du hjälp att planera dina framtida studier? Perioden 27 mars – 17 april erbjuder den allmänna studievägledningen utökade öppettider.

  • 4

   tisdag 4 april

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 4

   tisdag 4 april

   Seminarium

   På Umeå Arctic Seminar i april presenterar Hans Pettersson sitt senaste projekt inom arbetsmiljömedicin i Arktis.

  • 4

   tisdag 4 april

   Gruppträff

   TAIGAs fokusområde CELS-AI och Humlab bjuder in alla forskare med intresse för AI:s samhälleliga konsekvenser till en nätverksträff.

  • 4

   tisdag 4 april

   Seminarium

   Title: Federated Frank-Wolfe Algorithm

  • 4

   tisdag 4 april

   Seminarium

   Planeringsseminarium Lieuwe-Jan Hettema. Läsare Sari Pesonen, ISOF

  • 4

   tisdag 4 april

   Kurs/Utbildning

   Vill du komma igång med att söka i PubMed? Under denna kurs lär du dig grunderna i hur du använder PubMed så att du kan göra och spara bra sökningar.

  • 4

   tisdag 4 april

   Seminarium

   Titel: "Minimal structural components of the SARS-CoV-2 pore and assembling virions"

  • 5

   onsdag 5 april

   Övrigt

   Behöver du hjälp att planera dina framtida studier? Perioden 27 mars – 17 april erbjuder den allmänna studievägledningen utökade öppettider.

  • 5

   onsdag 5 april

   Gruppträff

   Workplace meeting in English for all employees at the Department for historical, philosopical and religious studies.

  • 5

   onsdag 5 april

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 5

   onsdag 5 april

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs ger dig en djupare inblick i databasen Pubmed och visar på möjligheter för att göra din sökning mer tidseffektiv och relevant.

  • 5

   onsdag 5 april

   Seminarium

   Närläsare: Robert Påhlsson, Göteborgs universitet

  • 5

   onsdag 5 april

   Seminarium

   Högre seminariet i filosofi bjuder in till seminarium med Greg Bognar, Stockholm.

  • 5

   onsdag 5 april

   Övrigt

   Upplev ett film -eller planetarieäventyr i domteatern, skapa i Makerspace, spela spel och utforska våra utställningar. Fri entré för dig under 20!

  • 6

   torsdag 6 april

   Övrigt

   Behöver du hjälp att planera dina framtida studier? Perioden 27 mars – 17 april erbjuder den allmänna studievägledningen utökade öppettider.

  • 6

   torsdag 6 april

   Övrigt

   Elin Jonsson spikar sin avhandling.

  • 11

   tisdag 11 april

   Övrigt

   Behöver du hjälp att planera dina framtida studier? Perioden 27 mars – 17 april erbjuder den allmänna studievägledningen utökade öppettider.

  • 11

   tisdag 11 april

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 11

   tisdag 11 april

   Övrigt

   Upplev spännande äggsperiment och andra äggande aktiviteter, filmer och planetarievisningar. Vi har öppet 11-16 april 10-17. Välkommen!

  • 12

   onsdag 12 april

   Övrigt

   Behöver du hjälp att planera dina framtida studier? Perioden 27 mars – 17 april erbjuder den allmänna studievägledningen utökade öppettider.

  • 12

   onsdag 12 april

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 12

   onsdag 12 april

   Övrigt

   Upplev spännande äggsperiment och andra äggande aktiviteter, filmer och planetarievisningar. Vi har öppet 11-16 april 10-17. Välkommen!

  • 13

   torsdag 13 april

   Övrigt

   Behöver du hjälp att planera dina framtida studier? Perioden 27 mars – 17 april erbjuder den allmänna studievägledningen utökade öppettider.

  • 13

   torsdag 13 april

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 13

   torsdag 13 april

   Övrigt

   Upplev spännande äggsperiment och andra äggande aktiviteter, filmer och planetarievisningar. Vi har öppet 11-16 april 10-17. Välkommen!

  • 13

   torsdag 13 april

   Kurs/Utbildning

   I TE Core grund går vi igenom grundkoncept, gränssnitt och basoperationer som bokning, ombokning, avbokning och att hitta bokningar.

  • 13

   torsdag 13 april

   Kurs/Utbildning

   Vi går igenom hur du beställer tentamensplatser i TE Exam.

  • 14

   fredag 14 april

   Övrigt

   Behöver du hjälp att planera dina framtida studier? Perioden 27 mars – 17 april erbjuder den allmänna studievägledningen utökade öppettider.

  • 14

   fredag 14 april

   Övrigt

   Upplev spännande äggsperiment och andra äggande aktiviteter, filmer och planetarievisningar. Vi har öppet 11-16 april 10-17. Välkommen!

  • 14

   fredag 14 april

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 14

   fredag 14 april

   Kurs/Utbildning

   I fortsättningsutbildningen bygger vi vidare från grundutbildningen och går igenom fler funktioner i TE Exam.

  • 14

   fredag 14 april

   Seminarium

   Inkludernade forskning och utbildning inom socio - miljömässig hållbarhet

  • 15

   lördag 15 april

   Övrigt

   Upplev spännande äggsperiment och andra äggande aktiviteter, filmer och planetarievisningar. Vi har öppet 11-16 april 10-17. Välkommen!

  • 15

   lördag 15 april

   Övrigt

   Vårens sista Fika efter en forskare: Om samers hälsa, barns matallergi och om klimatet - ju varmare, desto värre.

  • 16

   söndag 16 april

   Övrigt

   Upplev spännande äggsperiment och andra äggande aktiviteter, filmer och planetarievisningar. Vi har öppet 11-16 april 10-17. Välkommen!

  • 17

   måndag 17 april

   Kurs/Utbildning

   En kurs där vi tar ett helhetsgrepp om examination och utvärdering och du får spegla dina erfarenheter mot teorier, regler och olika exempel.

  • 17

   måndag 17 april

   Övrigt

   Behöver du hjälp att planera dina framtida studier? Perioden 27 mars – 17 april erbjuder den allmänna studievägledningen utökade öppettider.

  • 17

   måndag 17 april

   Kurs/Utbildning

   Fokus på denna kurs är hur digitala verktyg kan användas i ett pedagogiskt sammanhang för att på bästa sätt stödja studenternas lärande.

  • 17

   måndag 17 april

   Kurs/Utbildning

   Grundläggande kurs i det webbaserade referenshanteringssystemet Endnote Online.

  • 18

   tisdag 18 april

   Seminarium

   Vibrational spectroscopy series

  • 18

   tisdag 18 april

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 18

   tisdag 18 april

   Workshop

   Hur GIS fungerar och hur man kan använda inom humanistisk forskning.

  • 18

   tisdag 18 april

   Övrigt

   Är du forskare eller doktorand? Behöver du hjälp med dina forskningsdata? Är du sugen på kaffe?

  • 18

   tisdag 18 april

   Seminarium

   LE-nätverk

  • 18

   tisdag 18 april

   Kurs/Utbildning

   En grundläggande kurs i läkemedelsdatabasen Micromedex.

  • 18

   tisdag 18 april

   Seminarium

   Titel meddelas senare.

  • 19

   onsdag 19 april

   Konferens

   Ett halvdags arrangemang för att stimulera pedagogiska idéer och samarbeten. Arrangemanget sker på engelska.

  • 19

   onsdag 19 april

   Disputation

   Faktorer som påverkar omhändertagande och överlevnad vid icke-småcellig lungcancer.

  • 19

   onsdag 19 april

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 19

   onsdag 19 april

   Kurs/Utbildning

   Up To Date är ett evidensbaserat kunskapsstöd som anställda inom Region Västerbotten kan använda sig av i den kliniska praktiken.

  • 19

   onsdag 19 april

   Seminarium

   Välkommen till ett lärande seminarium där du får ta del av aktuell forskning om hybrid undervisning.

  • 19

   onsdag 19 april

   Seminarium

   Planeringsseminarium, Maria Eklund

  • 19

   onsdag 19 april

   Seminarium

   Högre seminariet i filosofi bjuder in till seminarium med Jesper Kallestrup, Aberdeen.

  • 19

   onsdag 19 april

   Övrigt

   Välkommen till en informationsträff om Teaching Sabbatical.

  • 19

   onsdag 19 april

   Föreläsning

   Informationsträff om Teaching Sabbatical, STINT-programmet som ger möjligheten för lärare och forskare att undervisa utomlands under en termin.

  • 19

   onsdag 19 april

   Övrigt

   Upplev ett film -eller planetarieäventyr i domteatern, skapa i Makerspace, spela spel och utforska våra utställningar. Fri entré för dig under 20!

  • 20

   torsdag 20 april

   Gruppträff

   Välkommen på en ämnesdag, "Problem Solving Day", för historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.

  • 20

   torsdag 20 april

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 20

   torsdag 20 april

   Gruppträff

   Kontaktpersonträff med tema kring Tentamensservice och Universitetsbibliotekets läs- och skrivstöds arbete med anpassat pedagogiskt stöd.

  • 20

   torsdag 20 april

   Seminarium

   Gästföreläsning av Elke D'hoker, Professor of English Literature, KU Leuven.

  • 20

   torsdag 20 april

   Seminarium

   Högre seminariet i museologi. Mikael Andersson presenterar ett avhandlingskapitel/utkast som diskuteras.

  • 20

   torsdag 20 april

   Seminarium

   Lara Rodríguez Sieweke, midpoint seminar. External reader: Elke D'hoker, Professor of English Literature, KU Leuven.

  • 20

   torsdag 20 april

   Övrigt

   Mötet riktar sig till dig som arbetar med VFU/praktik inom förskola, kommunal eller fristående skolverksamhet eller inom universitetet.

  • 20

   torsdag 20 april

   Seminarium

   Högre seminariet i religionsvetenskap och teologi bjuder in till seminarium med Francis Jonbäck (UU) och Carl-Johan Palmqvist (LU).

  • 20

   torsdag 20 april

   Seminarium

   Ylva Hagervall och Maria Boström pratar om Rekryteringsprocessen

  • 20

   torsdag 20 april

   Föreläsning

   Matti La Mela, Uppsala universitet

  • 21

   fredag 21 april

   Seminarium

   Välkommen till frukost – ett seminarium, där samtal kring mat, måltider och möjligheter till samarbeten står i centrum.

  • 21

   fredag 21 april

   Kurs/Utbildning

   En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote 20.

  • 21

   fredag 21 april

   Föreläsning

   Välkommen till den årliga Cancerforskningsdagen!

  • 21

   fredag 21 april

   Konferens

   Välkommen till den årliga Translationella Cancerforskningens dag. Dagen arrangeras av RCC Norr och Medicinska fakulteten.

  • 21

   fredag 21 april

   Kurs/Utbildning

   Casemetodik och problembaserat lärande är två former av studerandeaktiv undervisning som blivit allt vanligare inom högskolan.

  • 21

   fredag 21 april

   Disputation

   Laserbehandling vid glaukomsjukdom – effektivitet och säkerhet.

  • 21

   fredag 21 april

   Disputation

   Maskininlärningsbaserad diagnostik och observerbarhet i mobila nätverk.

  • 21

   fredag 21 april

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 21

   fredag 21 april

   Seminarium

   Högre seminariet i historia och idéhistoria bjuder in till seminarium med Erika Skilström.

  • 21

   fredag 21 april

   Seminarium

   AI Lunch seminar: Activities and learnings from the AIR-Lund project

  • 21

   fredag 21 april

   Föreläsning

   För att bekräfta utnämningar av nya docenter arrangerar Humanistiska fakulteten Docentdagen där de nya docenterna presenterar sin forskning.

  • 21

   fredag 21 april

   Seminarium

   The National and International Seminar Series (NISS) presents Sandra Blanco.

  • 22

   lördag 22 april

   Övrigt

   Utforska vetenskap och teknik på nya, roliga sätt med hela familjen. Ta del av vårens spännande experiment, filmer, shower och andra aktiviteter.

  • 23

   söndag 23 april

   Övrigt

   Utforska vetenskap och teknik på nya, roliga sätt med hela familjen. Ta del av vårens spännande experiment, filmer, shower och andra aktiviteter.

  • 24

   måndag 24 april

   Kurs/Utbildning

   Introduction to the use of FT-IR and Raman spectrometers and microscopes.

  • 24

   måndag 24 april

   Övrigt

   Paneldiskussion i rotundan följt av filmvisning i Aulua nordica.

  • 25

   tisdag 25 april

   Kurs/Utbildning

   Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig.

  • 25

   tisdag 25 april

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 25

   tisdag 25 april

   Seminarium

   Lunchseminarium med World Childhood Foundation & Stella Polaris i samarbete med TAIGA

  • 25

   tisdag 25 april

   Seminarium

   Take away – avimplementering av gamla arbetsmetoder när det finns nya bättre alternativ

  • 25

   tisdag 25 april

   Gruppträff

   Ämnesmöte för filosofi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 25

   tisdag 25 april

   Seminarium

   Sara Meidell, kulturredaktör och författare presenterar.

  • 25

   tisdag 25 april

   Kurs/Utbildning

   En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet Zotero.

  • 25

   tisdag 25 april

   Seminarium

   Titel meddelas senare

  • 26

   onsdag 26 april

   Kurs/Utbildning

   Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig.

  • 26

   onsdag 26 april

   Disputation

   Lösningsbaserad tillverkning av ljusemitterande elektrokemiska celler: utmaningar och möjligheter.

  • 26

   onsdag 26 april

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 26

   onsdag 26 april

   Gruppträff

   Ämnesmöte för idéhistoria vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 26

   onsdag 26 april

   Seminarium

   Titel: Using paleolimnology to track vulnerable seabird populations

  • 26

   onsdag 26 april

   Seminarium

   Högre seminariet i medie- och kommunikationsvetenskap. Kerstin Engström presenterar aktuell forskning.

  • 26

   onsdag 26 april

   Gruppträff

   Ämnesmöte för historia vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 26

   onsdag 26 april

   Seminarium

   Högre seminariet i filosofi bjuder in till seminarium med Kalle Grill.

  • 26

   onsdag 26 april

   Övrigt

   Upplev ett film -eller planetarieäventyr i domteatern, skapa i Makerspace, spela spel och utforska våra utställningar. Fri entré för dig under 20!

  • 27

   torsdag 27 april

   Kurs/Utbildning

   Vi går igenom hur du beställer tentamensplatser i TE Exam.

  • 27

   torsdag 27 april

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 27

   torsdag 27 april

   Seminarium

   Högre seminariet i etnologi. Seminarium med Ida Hughes Tidlund om etnografi och fo-etik.

  • 27

   torsdag 27 april

   Seminarium

   HESSD-seminariet, bjuder in till seminarium med Daniel Jakobsson.

  • 27

   torsdag 27 april

   Gruppträff

   Ämnesmöte för arkeologi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 27

   torsdag 27 april

   Seminarium

   Arktiskt centrum presenterar Jon Smol som pratar om vikten av urfolkets kunskap när det kommer till miljöfrågor. Få ny kunskap och gratis smörgås!

  • 27

   torsdag 27 april

   Seminarium

   Högre seminariet i arkeologi och miljöarkeologi bjuder in till seminarium med Mats Roslund, professor i historisk arkeologi vid Lunds universitet.

  • 27

   torsdag 27 april

   Gruppträff

   Ämnesmöte för religionsvetenskap och teologi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 27

   torsdag 27 april

   Gruppträff

   Välkommen till ett möte med OSC Umeå!

  • 28

   fredag 28 april

   Kurs/Utbildning

   En utbildning med både teoretiska och praktiska moment,

  • 28

   fredag 28 april

   Gruppträff

   Välkommen på arbetsplatsträff för institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 28

   fredag 28 april

   Disputation

   Att fånga känslan av gemenskap - uppfattningar av ensamhet och främjande av social delaktighet i hemtjänstkontext.

  • 28

   fredag 28 april

   Kurs/Utbildning

   I fortsättningsutbildningen bygger vi vidare från grundutbildningen och går igenom fler funktioner i TE Exam.

  • 28

   fredag 28 april

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 28

   fredag 28 april

   Disputation

   Konstruktioner av den sexuella familjen: Styrning av föräldrablivande i rättslig reglering av assisterad befruktning och juridiskt föräldraskap

  • 28

   fredag 28 april

   Seminarium

   Högre seminariet i historia och idéhistoria bjuder in till seminarium med Isak Törnqvist.

  • 28

   fredag 28 april

   Seminarium

   LE-nätverk: Jenny Bergström presenterar artikel om enspråkiga normer, andrafiering och makt.

  • 29

   lördag 29 april

   Övrigt

   Utforska vetenskap och teknik på nya, roliga sätt med hela familjen. Ta del av vårens spännande experiment, filmer, shower och andra aktiviteter.

  • 30

   söndag 30 april

   Övrigt

   Utforska vetenskap och teknik på nya, roliga sätt med hela familjen. Ta del av vårens spännande experiment, filmer, shower och andra aktiviteter.

 • maj 2023
  • 1

   måndag 1 maj

   Övrigt

   Utforska vetenskap och teknik på nya, roliga sätt med hela familjen. Ta del av vårens spännande experiment, filmer, shower och andra aktiviteter.

  • 2

   tisdag 2 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 2

   tisdag 2 maj

   Gruppträff

   Möte i rådet för forskning och forskarutbildning vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 2

   tisdag 2 maj

   Seminarium

   Louay Haji and Annika Norlund Shaswar present work in progress.

  • 2

   tisdag 2 maj

   Kurs/Utbildning

   En kort introduktion till databaser inom evidensbaserad medicin – Cochrane Library och Pubmed Clinical Queries.

  • 2

   tisdag 2 maj

   Gruppträff

   Möte i Grundutbildningsrådet vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 2

   tisdag 2 maj

   Seminarium

   Titel meddelas senare

  • 3

   onsdag 3 maj

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

  • 3

   onsdag 3 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 3

   onsdag 3 maj

   Kurs/Utbildning

   Vill du ha en praktisk utbildning i hur Microsoft Teams fungerar, är detta ett passande tillfälle att anmäla dig till.

  • 3

   onsdag 3 maj

   Seminarium

   Högre seminariet i filosofi bjuder in till seminarium med Victor Moberger.

  • 4

   torsdag 4 maj

   Workshop

   Välkommen till en workshop med metoder inspirerade från konsten, och seriösa lekar.

  • 4

   torsdag 4 maj

   Disputation

   Hälsofrämjande åtgärder för seniorer - bedömning av relevans, utfall och hälsoekonomi för beslutsfattande i en kommunal kontext.

  • 4

   torsdag 4 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 4

   torsdag 4 maj

   Seminarium

   HESSD-seminariet, bjuder in till seminarium med Emil Marklund.

  • 4

   torsdag 4 maj

   Konferens

   Personalvetarprogrammet firar 40-årsdagen i form av en jubileumskonferens, med intressanta föreläsningar och samtal.

  • 4

   torsdag 4 maj

   Workshop

   Välkommen till en workshop om att välja och utforma bra examinationsformer.

  • 4

   torsdag 4 maj

   Seminarium

   Felizitas Messinger planeringsseminarium. Läsare: Boglárka Straszer.

  • 4

   torsdag 4 maj

   Seminarium

   Högre seminariet i religionsvetenskap och teologi bjuder in till seminarium med Lina Sohlén.

  • 4

   torsdag 4 maj

   Seminarium

   Experiences of a Sabbatical

  • 5

   fredag 5 maj

   Workshop

   Är du (eller vill du bli) en geograf med intresse för hållbarhetsfrågor? Kan man kombinera lek och forskning?

  • 5

   fredag 5 maj

   Disputation

   Att brista och att läka, bäckenbotten efter förlossning.

  • 5

   fredag 5 maj

   Gruppträff

   Workplace meeting in English for all employees at the Department for historical, philosopical and religious studies.

  • 5

   fredag 5 maj

   Kurs/Utbildning

   Fokus på denna kurs är hur digitala verktyg kan användas i ett pedagogiskt sammanhang för att på bästa sätt stödja studenternas lärande.

  • 5

   fredag 5 maj

   Disputation

   Formativ bedömning och problemlösning i matematik.

  • 5

   fredag 5 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 5

   fredag 5 maj

   Disputation

   Dekoloniala begär och museala logiker: publik, samlingar och ett projekt på Etnografiska museet

  • 5

   fredag 5 maj

   Seminarium

   Högre seminariet i historia och idéhistoria bjuder in till seminarium med Tabea Hochstrasser.

  • 5

   fredag 5 maj

   Föreläsning

   Välkomna på polisforskningslunch! Professor Mehdi Ghazinour och PhD Mikael Emsing berättar om sina erfarenheter från en forskningsresa till Colombia.

  • 5

   fredag 5 maj

   Kurs/Utbildning

   I fortsättningsutbildningen bygger vi vidare från grundutbildningen och går igenom mer avancerad och kraftfull funktionalitet i TimeEdit Core .

  • 5

   fredag 5 maj

   Seminarium

   The National and International Seminar Series (NISS) presents Olivera Francetic.

  • 6

   lördag 6 maj

   Övrigt

   Utforska vetenskap och teknik på nya, roliga sätt med hela familjen. Ta del av vårens spännande experiment, filmer, shower och andra aktiviteter.

  • 7

   söndag 7 maj

   Övrigt

   Utforska vetenskap och teknik på nya, roliga sätt med hela familjen. Ta del av vårens spännande experiment, filmer, shower och andra aktiviteter.

  • 8

   måndag 8 maj

   Kurs/Utbildning

   Casemetodik och problembaserat lärande är två former av studerandeaktiv undervisning som blivit allt vanligare inom högskolan.

  • 8

   måndag 8 maj

   Workshop

   Tematisk verkstad i Canvas

  • 9

   tisdag 9 maj

   Kurs/Utbildning

   I TE Core grund går vi igenom grundkoncept, gränssnitt och basoperationer som bokning, ombokning, avbokning och att hitta bokningar.

  • 9

   tisdag 9 maj

   Konferens

   Välkommen till en konferens om utbildning för hållbar utveckling.

  • 9

   tisdag 9 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 10

   onsdag 10 maj

   Kurs/Utbildning

   En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet Endnote 20.

  • 10

   onsdag 10 maj

   Kurs/Utbildning

   En kurs där vi tar ett helhetsgrepp om examination och utvärdering och du får spegla dina erfarenheter mot teorier, regler och olika exempel.

  • 10

   onsdag 10 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 10

   onsdag 10 maj

   Övrigt

   Följ med på exkursion med Natur på campus för att utforska naturen på universitetsområdet. Dagens tema är mossor och lavar.

  • 10

   onsdag 10 maj

   Seminarium

   Högre seminariet i filosofi bjuder in till seminarium med Hugo Hellström.

  • 10

   onsdag 10 maj

   Övrigt

   Upplev ett film -eller planetarieäventyr i domteatern, skapa i Makerspace, spela spel och utforska våra utställningar. Fri entré för dig under 20!

  • 11

   torsdag 11 maj

   Kurs/Utbildning

   Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig.

  • 11

   torsdag 11 maj

   Kurs/Utbildning

   Utveckla din kunskap om hållbar utveckling och att utbilda för hållbarhet.

  • 11

   torsdag 11 maj

   Disputation

   Att undkomma "döden med GPS": Grunderna för adaptiv navigeringshjälp.

  • 11

   torsdag 11 maj

   Workshop

   Tematisk verkstad i Canvas

  • 11

   torsdag 11 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 11

   torsdag 11 maj

   Seminarium

   Högre seminariet i etnologi. Seminarium med AnnCristin Winroth.

  • 11

   torsdag 11 maj

   Seminarium

   Högre seminariet i arkeologi och miljöarkeologi bjuder in till seminarium med  seminarium med professor Mike Parker Pearson, UCL, London, UK.

  • 11

   torsdag 11 maj

   Seminarium

   Högre seminariet i religionsvetenskap och teologi bjuder in till seminarium med Mia Lövheim (UU).

  • 11

   torsdag 11 maj

   Seminarium

   Postdoc experiences

  • 11

   torsdag 11 maj

   Seminarium

   HESSD-seminariet, tillsammans med högre seminariet i historia och idéhistoria, bjuder in till seminarium med Roger Johansson, Malmö universitet.

  • 12

   fredag 12 maj

   Seminarium

   Tema: Schoolfood4change Gäst: Märta Streiffert och Erika Åberg

  • 12

   fredag 12 maj

   Kurs/Utbildning

   En utbildning med både teoretiska och praktiska moment,

  • 12

   fredag 12 maj

   Kurs/Utbildning

   Utveckla din kunskap om hållbar utveckling och att utbilda för hållbarhet.

  • 12

   fredag 12 maj

   Föreläsning

   Vårpromotionen startar med pristagarnas föredrag och pedagogiska samtal, som leds av moderatorerna Karin Danielsson och Lars-Daniel Öhman.

  • 12

   fredag 12 maj

   Kurs/Utbildning

   Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig.

  • 12

   fredag 12 maj

   Disputation

   Berättelser om 1700-talet: frihetstiden och Gustav III:s regeringstid i svensk historiekultur från 1870- tal till 1990-tal.

  • 12

   fredag 12 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 12

   fredag 12 maj

   Seminarium

   Högre seminariet i konst- och bildvetenskap. Anna Maria Hällgren lägger fram ett artikelutkast.

  • 12

   fredag 12 maj

   Seminarium

   Jasmin Belmar. Presentation av pågående forskning: Ursprungsbefolkningarnas litterära uttryck

  • 12

   fredag 12 maj

   Seminarium

   Eva Lindgren & Kristina Sehlin Macneil om deltagande forskning (“decolonising ethnography”): textseminarium och diskussion

  • 12

   fredag 12 maj

   Seminarium

   The National and International Seminar Series (NISS) presents Sandra Martínez Martín.

  • 13

   lördag 13 maj

   Övrigt

   Utforska vetenskap och teknik på nya, roliga sätt med hela familjen. Ta del av vårens spännande experiment, filmer, shower och andra aktiviteter.

  • 14

   söndag 14 maj

   Övrigt

   Utforska vetenskap och teknik på nya, roliga sätt med hela familjen. Ta del av vårens spännande experiment, filmer, shower och andra aktiviteter.

  • 15

   måndag 15 maj

   Disputation

   Kognitiv funktion, livskvalitet och funktionella nätverk: Före och efter gliomkirurgi

  • 15

   måndag 15 maj

   Kurs/Utbildning

   Ett webinarium där du får lära dig mer om hur du använder Bookings.

  • 15

   måndag 15 maj

   Seminarium

   Den ”civilianiserade” polismyndigheten: Genus, status och professionsgränser inom brottsutredning

  • 15

   måndag 15 maj

   Seminarium

   Den ”civilianiserade” polismyndigheten: Genus, status och professionsgränser inom brottsutredning

  • 15

   måndag 15 maj

   Seminarium

   Jenny Bergströms mittseminarium 15/5, 13.15-15.00 (Läsare Åsa Wedin)

  • 15

   måndag 15 maj

   Föreläsning

   Burmanföreläsningarna i filosofi 2023. Professor David Enoch, Hebrew University of Jerusalem.

  • 16

   tisdag 16 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 16

   tisdag 16 maj

   Seminarium

   UCFF arrangerar temaeftermiddag om utbildning och personer med funktionsnedsättningar

  • 16

   tisdag 16 maj

   Föreläsning

   Burmanföreläsningarna i filosofi 2023. Professor David Enoch, Hebrew University of Jerusalem.

  • 16

   tisdag 16 maj

   Kurs/Utbildning

   Grundläggande kurs i det webbaserade referenshanteringssystemet Endnote Online.

  • 16

   tisdag 16 maj

   Seminarium

   Högre seminariet i religionsvetenskap och teologi bjuder in till seminarium med Jacob Astudillo.

  • 16

   tisdag 16 maj

   Seminarium

   Titel: "Mechanisms of sigmaN/sigma54-dependent bacterial transcription initiation"

  • 16

   tisdag 16 maj

   Seminarium

   Jenny Sperens WIP. Contact Jenny for a copy of the text.

  • 17

   onsdag 17 maj

   Disputation

   Modellering av responsprocessdata från PISA: inferenser relaterade till motivation och problemlösning

  • 17

   onsdag 17 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 17

   onsdag 17 maj

   Föreläsning

   Burmanföreläsningarna i filosofi 2023. Professor David Enoch, Hebrew University of Jerusalem.

  • 17

   onsdag 17 maj

   Seminarium

   Högre seminariet i medie- och kommunikationsvetenskap i samarbete med Humlab och Institutionen för idé och samhällsstudier.

  • 17

   onsdag 17 maj

   Seminarium

   Närläsare Moa Bladini, Göteborgs universitet

  • 17

   onsdag 17 maj

   Seminarium

   Högre seminariet i litteraturvetenskap. Mittseminarium för Karl-Fredrik Olsson.

  • 17

   onsdag 17 maj

   Övrigt

   Upplev ett film -eller planetarieäventyr i domteatern, skapa i Makerspace, spela spel och utforska våra utställningar. Fri entré för dig under 20!

  • 18

   torsdag 18 maj

   Övrigt

   Utforska vetenskap och teknik på nya, roliga sätt med hela familjen. Ta del av vårens spännande experiment, filmer, shower och andra aktiviteter.

  • 19

   fredag 19 maj

   Övrigt

   Utforska vetenskap och teknik på nya, roliga sätt med hela familjen. Ta del av vårens spännande experiment, filmer, shower och andra aktiviteter.

  • 19

   fredag 19 maj

   Seminarium

   Carina King, Department of Global Public Health, KI: Estimating paediatric respiratory rates from videos – using AI in a clinical context.

  • 19

   fredag 19 maj

   Visningar

   Film Friday med fokus på Sune Jonsson

  • 20

   lördag 20 maj

   Övrigt

   Utforska vetenskap och teknik på nya, roliga sätt med hela familjen. Ta del av vårens spännande experiment, filmer, shower och andra aktiviteter.

  • 21

   söndag 21 maj

   Konferens

   LEPH2023 Umeå – The European conference on law enforcement and public health. Välkommen att anmäla dig!

  • 21

   söndag 21 maj

   Övrigt

   Utforska vetenskap och teknik på nya, roliga sätt med hela familjen. Ta del av vårens spännande experiment, filmer, shower och andra aktiviteter.

  • 22

   måndag 22 maj

   Kurs/Utbildning

   Casemetodik och problembaserat lärande är två former av studerandeaktiv undervisning som blivit allt vanligare inom högskolan.

  • 22

   måndag 22 maj

   Seminarium

   vid Avdelningen för hållbar hälsa

  • 23

   tisdag 23 maj

   Kurs/Utbildning

   Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig.

  • 23

   tisdag 23 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 23

   tisdag 23 maj

   Seminarium

   Anna Bergman, doktorand, enheten för ekonomisk historia presenterar.

  • 23

   tisdag 23 maj

   Seminarium

   Seminarium med Rick Sarre.

  • 23

   tisdag 23 maj

   Kurs/Utbildning

   En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet Zotero.

  • 23

   tisdag 23 maj

   Seminarium

   Titel meddelas senare

  • 24

   onsdag 24 maj

   Övrigt

   Följ med Natur på campus på exkursion på universitetsområdet. Dagens tema är vårfåglar.

  • 24

   onsdag 24 maj

   Kurs/Utbildning

   Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig.

  • 24

   onsdag 24 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 24

   onsdag 24 maj

   Föreläsning

   Föreläsare: Pernilla Eriksson, områdeschef Idrottshögskolan, samt Henrik Ragnvaldsson, rektor Umeås elitidrottsgymnasium .

  • 24

   onsdag 24 maj

   Kurs/Utbildning

   Ett webinarium där du får lära dig mer om lagring i Microsoft 365.

  • 24

   onsdag 24 maj

   Seminarium

   Högre seminariet i filosofi bjuder in till seminarium med Torfinn Huvenes, Bergen.

  • 24

   onsdag 24 maj

   Seminarium

   Högre seminariet i medie- och kommunikationsvetenskap. Gästprofessor Toby Miller presenterar aktuell forskning.

  • 24

   onsdag 24 maj

   Seminarium

   Högre seminariet i litteraturvetenskap. Slutseminarium för Louise Almqvist.

  • 24

   onsdag 24 maj

   Övrigt

   Upplev ett film -eller planetarieäventyr i domteatern, skapa i Makerspace, spela spel och utforska våra utställningar. Fri entré för dig under 20!

  • 25

   torsdag 25 maj

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

  • 25

   torsdag 25 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 25

   torsdag 25 maj

   Konferens

   En konferensen som ska hjälpa oss att tänka och tillsammans utveckla kunskap och konkreta strategier.

  • 25

   torsdag 25 maj

   Seminarium

   Högre seminariet i arkeologi och miljöarkeologi bjuder in till seminarium med  seminarium med Dr. Dragana Filipović, University of Kiel, Germany.

  • 25

   torsdag 25 maj

   Seminarium

   Etikprövningsmyndigheten Staffan Karp Mejla dina frågor till Staffan Karp till Annika Norlund Shaswar senast 10 dagar innan seminariet

  • 25

   torsdag 25 maj

   Seminarium

   The National and International Seminar Series (NISS) presents Sonja Best. 

  • 25

   torsdag 25 maj

   Seminarium

   Högre seminariet i religionsvetenskap och teologi bjuder in till seminarium med David Davage.

  • 25

   torsdag 25 maj

   Gruppträff

   Välkommen till ett möte med OSC Umeå!

  • 26

   fredag 26 maj

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

  • 26

   fredag 26 maj

   Disputation

   Mikrobiella samhällen — deskriptorer av miljöförändringar i nordliga kustsystem.

  • 26

   fredag 26 maj

   Gruppträff

   Välkommen på arbetsplatsträff för institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 26

   fredag 26 maj

   Disputation

   Den legitimerade sjuksköterskan som klinisk forskningssjuksköterska.

  • 26

   fredag 26 maj

   Disputation

   Bildningsideal och pedagogiska visioner i Emilia Fogelklous författarskap 1902-1931

  • 26

   fredag 26 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 26

   fredag 26 maj

   Seminarium

   Högre seminariet i museologi. Märit Simonsson, presentation och diskussion utifrån hennes nyligt publicerade artikel.

  • 26

   fredag 26 maj

   Disputation

   Värd-patogen-interaktioner vid fästingburen flavivirus-infektion; patogenes, tropism och verktyg.

  • 26

   fredag 26 maj

   Disputation

   Mot självkörande mikrotjänster.

  • 26

   fredag 26 maj

   Disputation

   Riskmarkörer och incidens av förmaksflimmer i norra Sverige

  • 26

   fredag 26 maj

   Vernissage

   Vi slår upp portarna för tre nya utställningar. Välkommen att fira Bildmuseets öppningsfest.

  • 27

   lördag 27 maj

   Övrigt

   Utforska vetenskap och teknik på nya, roliga sätt med hela familjen. Ta del av vårens spännande experiment, filmer, shower och andra aktiviteter.

  • 28

   söndag 28 maj

   Övrigt

   Utforska vetenskap och teknik på nya, roliga sätt med hela familjen. Ta del av vårens spännande experiment, filmer, shower och andra aktiviteter.

  • 29

   måndag 29 maj

   Seminarium

   Yeo-Ae Yoon – Planeringsseminarium. Läsare: BethAnne Paulsrud.

  • 29

   måndag 29 maj

   Seminarium

   Videoinspelning som metod för datainsamling

  • 30

   tisdag 30 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 30

   tisdag 30 maj

   Seminarium

   Katarina Gregersdotter WIP. Contact Katarina for a copy of the text.

  • 30

   tisdag 30 maj

   Seminarium

   Titel: "(Meta)genome mining approaches for novel secondary metabolite discovery"

  • 31

   onsdag 31 maj

   Gruppträff

   Möte i rådet för forskning och forskarutbildning vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 31

   onsdag 31 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 31

   onsdag 31 maj

   Seminarium

   Högre seminariet i filosofi bjuder in till seminarium med Mazviita Chirimuuta, Edinburgh.

  • 31

   onsdag 31 maj

   Seminarium

   Högre seminariet i medie- och kommunikationsvetenskap. Moa Krutrök Eriksson presenterar aktuell forskning.

 • juni 2023
  • 1

   torsdag 1 juni

   Kurs/Utbildning

   En kurs där vi tar ett helhetsgrepp om examination och utvärdering och du får spegla dina erfarenheter mot teorier, regler och olika exempel.

  • 1

   torsdag 1 juni

   Seminarium

   Högre seminariet i etnologi. Seminarium med Jenny Ingridsdotter och Anne Gustafsson.

  • 1

   torsdag 1 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 1

   torsdag 1 juni

   Seminarium

   HESSD-seminariet, bjuder in till seminarium med Matilde Kautsky, Arkitekturskolan, KTH.

  • 1

   torsdag 1 juni

   Seminarium

   Professor Herbert Waldmann gives a lecture on pseudo-natural products that can be regarded as the human-made equivalent of natural product evolution.

  • 1

   torsdag 1 juni

   Seminarium

   Högre seminariet i religionsvetenskap och teologi bjuder in till seminarium med Hannes Sonnen­schein.

  • 2

   fredag 2 juni

   Seminarium

   Välkommen till frukost – ett seminarium, där samtal kring mat, måltider och möjligheter till samarbeten står i centrum.

  • 2

   fredag 2 juni

   Gruppträff

   Workplace meeting in English for all employees at the Department for historical, philosopical and religious studies.

  • 2

   fredag 2 juni

   Disputation

   Betydelsen av tiolföreningar för Hg(II)-speciering, upptag och metylering av den järnreducerande mikroorganismen Geobacter sulfurreducens.

  • 2

   fredag 2 juni

   Disputation

   Fysisk aktivitet, visceralt fett och kardiovaskulär sjukdom hos äldre personer - samband och effekter.

  • 2

   fredag 2 juni

   Disputation

   Linda Eklund, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling

  • 2

   fredag 2 juni

   Disputation

   Ledarskap för lärares lärande – Förstelärare som lärarledare

  • 2

   fredag 2 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 2

   fredag 2 juni

   Disputation

   Data-driven kvalitetskontroll genom förklarlig maskininlärning och adaptiva styrgränser.

  • 2

   fredag 2 juni

   Disputation

   Bäckeninflammation och epiteliala ovarialtumörer

  • 2

   fredag 2 juni

   Disputation

   Livsstil, biomarkörer och risken att utveckla inflammatorisk tarmsjukdom

  • 2

   fredag 2 juni

   Seminarium

   Högre seminariet i konst- och bildvetenskap. Anna Ingemark, lektor i Konstvetenskap vid Linköpings universitet, presenterar en artikel.

  • 2

   fredag 2 juni

   Seminarium

   The National and International Seminar Series (NISS) presents Lisa Maier.

  • 3

   lördag 3 juni

   Övrigt

   Utforska vetenskap och teknik på nya, roliga sätt med hela familjen. Ta del av vårens spännande experiment, filmer, shower och andra aktiviteter.

  • 4

   söndag 4 juni

   Övrigt

   Utforska vetenskap och teknik på nya, roliga sätt med hela familjen. Ta del av vårens spännande experiment, filmer, shower och andra aktiviteter.

  • 5

   måndag 5 juni

   Övrigt

   Utforska vetenskap och teknik på nya, roliga sätt med hela familjen. Ta del av vårens spännande experiment, filmer, shower och andra aktiviteter.

  • 6

   tisdag 6 juni

   Övrigt

   Utforska vetenskap och teknik på nya, roliga sätt med hela familjen. Ta del av vårens spännande experiment, filmer, shower och andra aktiviteter.

  • 7

   onsdag 7 juni

   Kurs/Utbildning

   Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig.

  • 7

   onsdag 7 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 7

   onsdag 7 juni

   Gruppträff

   Ämnesmöte för idéhistoria vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 7

   onsdag 7 juni

   Seminarium

   Högre seminariet i historia och idéhistoria, tillsammans med HESSD-seminariet, bjuder in till seminarium med Badegül Eren Aydinlik.

  • 7

   onsdag 7 juni

   Workshop

   Sökverkstad om Teaching Sabbatical, STINT-programmet som ger möjligheten för lärare och forskare att undervisa utomlands under en termin.

  • 7

   onsdag 7 juni

   Gruppträff

   Ämnesmöte för historia vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 7

   onsdag 7 juni

   Seminarium

   Högre seminariet i filosofi bjuder in till seminarium med Katarina Felka, Graz.

  • 7

   onsdag 7 juni

   Workshop

   Sökverkstaden är för dig som är intresserad av att bli nominerad till Teaching Sabbatical.

  • 8

   torsdag 8 juni

   Kurs/Utbildning

   Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig.

  • 8

   torsdag 8 juni

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

  • 8

   torsdag 8 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 8

   torsdag 8 juni

   Gruppträff

   Ämnesmöte för arkeologi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 8

   torsdag 8 juni

   Workshop

   Workshop på plats där du kommer att få prova på olika sätt att lagra dina filer, gemensamma och dina egna filer.  

  • 8

   torsdag 8 juni

   Gruppträff

   Ämnesmöte för religionsvetenskap och teologi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 9

   fredag 9 juni

   Disputation

   Biokemisk diagnostik av hyper- och hypocortisolism med salivprover – Fallgropar och hur man undviker dem

  • 9

   fredag 9 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 9

   fredag 9 juni

   Seminarium

   Högre seminariet i historia och idéhistoria, tillsammans med HESSD-seminariet, bjuder in till seminarium med Martin Andersson.

  • 9

   fredag 9 juni

   Disputation

   Roller för utsöndrade bakteriella faktorer i modulering av värdcellsignalering

  • 9

   fredag 9 juni

   Disputation

   Familj, funktionsvariation och (im)mobilitet: Att resa med rullstolsburna barn med cerebral pares.

  • 12

   måndag 12 juni

   Disputation

   Akut respons vid syrebrist i C. elegans.

  • 12

   måndag 12 juni

   Gruppträff

   Ämnesmöte för filosofi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 13

   tisdag 13 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 13

   tisdag 13 juni

   Seminarium

   Yvonne Knospe: Projekt om undervisning I morfologisk medvetenhet

  • 13

   tisdag 13 juni

   Seminarium

   Masoud Vaezghasemi, förste forskningsassistent, Institutionen för epidemiologi och global hälsa presenterar.

  • 13

   tisdag 13 juni

   Seminarium

   Titel meddelas senare

  • 14

   onsdag 14 juni

   Konferens

   Välkomna till konferensen Svenska Historikermötet 2023! Det nionde svenska historikermötet hålls i Umeå 14-16 juni 2023.

  • 14

   onsdag 14 juni

   Konferens

   Konferenstema: Learning and Teaching Psychology in a Changing World

  • 14

   onsdag 14 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 15

   torsdag 15 juni

   Disputation

   Klinisk undersökning och användande av artificiell intelligens i diagnos och prognos av skivepitelcancer i huvud- hals området

  • 15

   torsdag 15 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 16

   fredag 16 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 20

   tisdag 20 juni

   Kurs/Utbildning

   En kurs där vi tar ett helhetsgrepp om examination och utvärdering och du får spegla dina erfarenheter mot teorier, regler och olika exempel.

  • 20

   tisdag 20 juni

   Seminarium

   Titel: “Cis-regulatory control of pluripotent stem cell fates”

 • augusti 2023
  • 16

   onsdag 16 augusti

   Övrigt

   Följ med Natur på campus på exkursion på universitetsområdet. Dagens tema är växter på campus.

  • 17

   torsdag 17 augusti

   Kurs/Utbildning

   Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig.

  • 18

   fredag 18 augusti

   Kurs/Utbildning

   Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig.

  • 23

   onsdag 23 augusti

   Konferens

   Lärardagen är öppen för alla som arbetar med utbildning knutet till något program vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

  • 24

   torsdag 24 augusti

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

  • 29

   tisdag 29 augusti

   Kurs/Utbildning

   I denna kurs får du möjlighet att sätta dig in i rollen som lärare genom att öva att planera och genomföra undervisning.

 • september 2023
  • 1

   fredag 1 september

   Disputation

   Hållbarhet för membranproduktion genom att använda grönare lösningsmedel.

  • 1

   fredag 1 september

   Disputation

   Polisers professionella utveckling-Från polisutbildning till 6 år i polisyrket

  • 4

   måndag 4 september

   Kurs/Utbildning

   Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig.

  • 6

   onsdag 6 september

   Seminarium

   Forskarseminarium med Kristian Gustafsson

  • 7

   torsdag 7 september

   Kurs/Utbildning

   Utveckla din kunskap om hållbar utveckling och att utbilda för hållbarhet.

  • 12

   tisdag 12 september

   Kurs/Utbildning

   Du kommer att få lära dig mer om hur verktygen i Microsoft 365 hänger ihop och hur du kan använda dem - både tillsammans och var för sig.

  • 18

   måndag 18 september

   Kurs/Utbildning

   Den här kursen anlägger ett pedagogiskt ledarskapsperspektiv på olika aspekter av utbildning och lärande.

  • 19

   tisdag 19 september

   Kurs/Utbildning

   I denna kurs får du möjlighet att sätta dig in i rollen som lärare genom att öva att planera och genomföra undervisning.

  • 20

   onsdag 20 september

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

  • 27

   onsdag 27 september

   Gruppträff

   vid Nationella forskarskolan i allmänmedicin

  • 28

   torsdag 28 september

   Kurs/Utbildning

   Den här kursen anlägger ett pedagogiskt ledarskapsperspektiv på olika aspekter av utbildning och lärande.

  • 29

   fredag 29 september

   Gruppträff

   Välkommen på arbetsplatsträff för institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 29

   fredag 29 september

   Disputation

   Kardiovaskulära komplikationer efter COVID-19 – registerbaserade studier.

 • oktober 2023
  • 3

   tisdag 3 oktober

   Kurs/Utbildning

   Under introduktionen kommer användbara och viktiga funktioner presenteras, som du i ditt arbete kan ha nytta av.

  • 5

   torsdag 5 oktober

   Kurs/Utbildning

   Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig.

  • 6

   fredag 6 oktober

   Gruppträff

   Workplace meeting in English for all employees at the Department for historical, philosopical and religious studies.

  • 17

   tisdag 17 oktober

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

  • 19

   torsdag 19 oktober

   Kurs/Utbildning

   Utveckla din kunskap om hållbar utveckling och att utbilda för hållbarhet.

  • 19

   torsdag 19 oktober

   Seminarium

   Martin Eklund, KI presenterar: Prediction models and artificial intelligence for improving prostate cancer diagnostics and treatment.

  • 24

   tisdag 24 oktober

   Kurs/Utbildning

   Den här kursen anlägger ett pedagogiskt ledarskapsperspektiv på olika aspekter av utbildning och lärande.

  • 27

   fredag 27 oktober

   Gruppträff

   Välkommen på arbetsplatsträff för institutionen för idé- och samhällsstudier.

 • november 2023
  • 6

   måndag 6 november

   Gruppträff

   Workplace meeting in English for all employees at the Department for historical, philosopical and religious studies.

  • 8

   onsdag 8 november

   Övrigt

   Kom på Öppet hus!

  • 8

   onsdag 8 november

   Konferens

   Den universitetspedagogiska konferensen (UPK) sker vartannat år vid Umeå universitet. Årets konferens är den 8-10 november.

  • 10

   fredag 10 november

   Disputation

   Tumorstromats och demografiska faktorers samband med den metastatiska aggressiviteten hos små differentierade papillära tyroidea cancrar i Sverige

  • 14

   tisdag 14 november

   Gruppträff

   Välkommen på personaldag för alla anställda vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 15

   onsdag 15 november

   Kurs/Utbildning

   Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig.

  • 17

   fredag 17 november

   Kurs/Utbildning

   Den här kursen anlägger ett pedagogiskt ledarskapsperspektiv på olika aspekter av utbildning och lärande.

  • 21

   tisdag 21 november

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

  • 23

   torsdag 23 november

   Kurs/Utbildning

   Utveckla din kunskap om hållbar utveckling och att utbilda för hållbarhet.

 • december 2023
  • 1

   fredag 1 december

   Gruppträff

   Välkommen på arbetsplatsträff för institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 8

   fredag 8 december

   Gruppträff

   Workplace meeting in English for all employees at the Department for historical, philosopical and religious studies.

  • 12

   tisdag 12 december

   Kurs/Utbildning

   Den här kursen anlägger ett pedagogiskt ledarskapsperspektiv på olika aspekter av utbildning och lärande.

Jonas Mattebo
2023-03-07