Total kalender för medarbetare

I denna lista ligger alla evenemang i kalendern som riktar sig till medarbetare vid Umeå universitet.

 • april 2024
  • 15

   måndag 15 april

   Övrigt

   Behöver du hjälp att planera dina framtida studier? Perioden 25 mars – 15 april erbjuder den allmänna studievägledningen utökade öppettider.

  • 15

   måndag 15 april

   Workshop

   Möjlighet att prova på Humlabs MoCap-utrustning.

  • 15

   måndag 15 april

   Föreläsning

   Elle Merete Omma från Samerådet talar om kopplingen mellan EU och samernas situation och hur de arbetar med olika frågor.

  • 16

   tisdag 16 april

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 16

   tisdag 16 april

   Seminarium

   SciLifeLab Site Umeå / KBC Infrastructure Seminar Series

  • 16

   tisdag 16 april

   Seminarium

   Besök av Caroline Graeske, professor i Svenska med didaktisk inriktning och Ulrika Bergmark professor inom pedagogik vid Luleå tekniska universitet.

  • 16

   tisdag 16 april

   Disputation

   Djup maskininlärning för identifiering av nyhetsämnen i inlärningssituationer med begränsad eller ingen övervakning.

  • 16

   tisdag 16 april

   Seminarium

   Anna Bark Persson. Text seminar. “Lesbian Mars: On the Untimeliness of Queer, Feminist Mars Science Fiction.” Contact Anna for a copy of the text.

  • 16

   tisdag 16 april

   Föreläsning

   Humlab Talk med Paul Graham Raven

  • 16

   tisdag 16 april

   Övrigt

   För lärare som undervisar på något av grundlärarprogrammen.

  • 16

   tisdag 16 april

   Seminarium

   Titel: "Re-wiring of RNA methylation by oncometabolites in kidney cancer"

  • 17

   onsdag 17 april

   Konferens

   RCC Norr anordnar tillsammans med Medicinska fakulteten den årliga ”Cancerforskningens dag".

  • 17

   onsdag 17 april

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 17

   onsdag 17 april

   Seminarium

   ”One size” passar ingen - utv av en anpassningsbar mobilhälsolösning för fysisk aktivitet o välmående efter stroke eller transitorisk ischemisk attack

  • 17

   onsdag 17 april

   Seminarium

   Titel: Kartläggning av näringsväven i den smältande centrala Arktiska oceanen

  • 17

   onsdag 17 april

   Seminarium

   Högre seminariet i medie- och kommunikationsvetenskap. Mikaela, Annika och Moa presenterar ett paper om mediediskurer och samhällsomvandlingen i norr

  • 17

   onsdag 17 april

   Seminarium

   Högre seminariet i filosofi bjuder in till seminarium med Michael Klenk, Delft.

  • 18

   torsdag 18 april

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 18

   torsdag 18 april

   Seminarium

   HESSD-seminariet, bjuder in till seminarium med Helge Christian Pedersen, Universitetet i Tromsö.

  • 18

   torsdag 18 april

   Föreläsning

   Slöjd – från traditionell till digital undervisning

  • 18

   torsdag 18 april

   Workshop

   Vill du ha en praktisk utbildning i hur Microsoft Teams fungerar, är detta ett passande tillfälle att anmäla dig till.

  • 18

   torsdag 18 april

   Seminarium

   Humlab Share med Mike Lukaszuk, konstnär och forskare med intresse för experimentell musik och teknologi.

  • 18

   torsdag 18 april

   Disputation

   Genus och representation: Studier av socialt bias i språkteknologi.

  • 18

   torsdag 18 april

   Seminarium

   Högre seminariet i religionsvetenskap och teologi bjuder in till seminarium med Johan Eriksson.

  • 18

   torsdag 18 april

   Seminarium

   Gender, industrialisation and waged handspinning in 18th century Sweden.

  • 18

   torsdag 18 april

   Övrigt

   För dig som arbetar med VFU/praktik inom förskola, kommunal eller fristående skolverksamhet eller inom universitetet

  • 18

   torsdag 18 april

   Seminarium

   Högre seminariet i arkeologi och miljöarkeologi bjuder in till seminarium med Jan Storå, Stockholms universitet.

  • 18

   torsdag 18 april

   Seminarium

   Välkommen till ett seminarium där IVA Nord och Umeå universitet belyser både möjligheter och utmaningar kopplade till den gröna omställningen.

  • 18

   torsdag 18 april

   Seminarium

   Professor Jean-Francois Collet från Université Catholique de Louvain i Belgien ger ett seminarium.

  • 19

   fredag 19 april

   Workshop

   Välkommen till en workshop som diskuterar forskningens bidrag i Umeås klimatomställning för att nå målet om klimatneutralitet till 2030!

  • 19

   fredag 19 april

   Disputation

   Tillämpning av in silico verktyg för att informera vid riskbedömning av kemikalier och kemikalieblandningar.

  • 19

   fredag 19 april

   Disputation

   Studier om cellväggsåtervinning och modifiering i gramnegativa bakterier.

  • 19

   fredag 19 april

   Disputation

   Biomarkörer för diagnos och prognos vid amyotrofisk lateralskleros

  • 19

   fredag 19 april

   Seminarium

   Välkommen till en workshop på temat artificiell intelligens, mänsklig autonomi och manipulation.

  • 19

   fredag 19 april

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 19

   fredag 19 april

   Disputation

   SKOLKURATORNS SAMTALSPRAKTIK – en studie om individuella samtal med barn i den svenska grundskolan

  • 19

   fredag 19 april

   Seminarium

   Högre seminariet i historia och idéhistoria bjuder in till seminarium med Helge Christian Pedersen, Tromsö Universitet.

  • 19

   fredag 19 april

   Föreläsning

   Utmaningar i EU:s förordning om moderering online

  • 20

   lördag 20 april

   Föreläsning

   Välkommen till vårens sista Fika efter en forskare, som bjuder på ett brett och spännande program.

  • 22

   måndag 22 april

   Kurs/Utbildning

   Course organised by the Umeå Centre for Electron Microscopy (UCEM)

  • 22

   måndag 22 april

   Kurs/Utbildning

   Introduction to the use of FT-IR and Raman spectrometers and microscopes.

  • 22

   måndag 22 april

   Kurs/Utbildning

   På den här kursen får du en genomgång av vilka elektroniska resurser som tillhandahålls av Region Västerbotten.

  • 22

   måndag 22 april

   Gruppträff

   Välkommen till en informationsträff om Teaching Sabbatical – En möjlighet till internationell erfarenhet i din lärarroll!

  • 23

   tisdag 23 april

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

  • 23

   tisdag 23 april

   Kurs/Utbildning

   En kurs där vi tar ett helhetsgrepp om examination och utvärdering och du får spegla dina erfarenheter mot teorier, regler och olika exempel.

  • 23

   tisdag 23 april

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 23

   tisdag 23 april

   Kurs/Utbildning

   En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet Zotero.

  • 23

   tisdag 23 april

   Workshop

   AI-workshop med fokus på forskning.

  • 23

   tisdag 23 april

   Gruppträff

   Ämnesmöte för filosofi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 23

   tisdag 23 april

   Seminarium

   GÄST: Dr. Xiao Lan Curdt-Christiansen (University of Bath) - The Role of Parental Beliefs and Practices for Raising Bilingual children.

  • 24

   onsdag 24 april

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 24

   onsdag 24 april

   Gruppträff

   Ämnesmöte för alla anställda inom idéhistoria vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 24

   onsdag 24 april

   Kurs/Utbildning

   Vi går igenom grunden i TimeEdit Core och aktiviteter som bokning, ombokning, avbokning och att hitta bokningar.

  • 24

   onsdag 24 april

   Seminarium

   IceLab inbjuder dig att diskutera boreala skogar, kvalitetskontroll av mitokondriella proteiner och djupinlärning för kamerafällor.

  • 24

   onsdag 24 april

   Workshop

   I denna nybörjarworkshop får du möjlighet att prova elektronik och programmering.

  • 24

   onsdag 24 april

   Seminarium

   Titel: Honeybees’ roles in their environment – their choices and impacts of external factors

  • 24

   onsdag 24 april

   Kurs/Utbildning

   Här får du som kommer i kontakt med forskningsdata en överskådlig genomgång av olika rättsområden som styr hur den ska hanteras.

  • 24

   onsdag 24 april

   Seminarium

   Titel meddelas senare.

  • 24

   onsdag 24 april

   Seminarium

   Högre seminariet i filosofi bjuder in till seminarium med Christian Löw.

  • 24

   onsdag 24 april

   Seminarium

   Doktorandseminarium med Alexander Krüger. Närläsare Antoine Duval.

  • 24

   onsdag 24 april

   Gruppträff

   Ämnesmöte för historia vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 24

   onsdag 24 april

   Kurs/Utbildning

   Hur söker du efter vetenskapliga artiklar inom medicin och omvårdnad? Denna kurs går igenom databaserna PubMed och CINAHL och hur du söker i dem.

  • 24

   onsdag 24 april

   Seminarium

   Discussion concerning the concept in the different Nordic countries

  • 25

   torsdag 25 april

   Kurs/Utbildning

   Utveckla din kunskap om hållbar utveckling och att utbilda för hållbarhet.

  • 25

   torsdag 25 april

   Föreläsning

   Institutionen för datavetenskap fyller 30 år. Detta uppmärksammar vi bland annat med en serie frukostföreläsningar. Först ut är Paolo Bientinesi.

  • 25

   torsdag 25 april

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 25

   torsdag 25 april

   Seminarium

   HESSD-seminariet, bjuder in till seminarium med Martin Andersson.

  • 25

   torsdag 25 april

   Gruppträff

   Ämnesmöte för arkeologi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 25

   torsdag 25 april

   Seminarium

   The National E-infrastructure for Aging Research (NEAR).

  • 25

   torsdag 25 april

   Gruppträff

   Ämnesmöte för religionsvetenskap och teologi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 25

   torsdag 25 april

   Seminarium

   Välkommen till ett minisymposium om plötslig oväntad hjärtdöd hos yngre.

  • 25

   torsdag 25 april

   Kurs/Utbildning

   Lär dig avancerade sökningar i databaserna PubMed och CINAHL. Vi visar hur du gör ett NCBI-konto för att spara sökningar och skapa alerts aviseringar.

  • 25

   torsdag 25 april

   Seminarium

   Varmt välkommen till ett dubbelt seminarium arrangerat av UCMR PI Yaowen Wu, Inst för kemi, och sponsrat av Umeå Center for Microbial Research, UCMR.

  • 25

   torsdag 25 april

   Seminarium

   Future Forests bjuder in intresserade forskare att delta i detta seminarium anordnat av UmArts.

  • 25

   torsdag 25 april

   Övrigt

   Gemensamt socialt event på Curiosum för nyanställda medarbetare och stipendiater

  • 25

   torsdag 25 april

   Föreläsning

   Ett rundabordssamtal om hur man bygger klimatanpassade sätt att omfamna det som blir över.

  • 26

   fredag 26 april

   Seminarium

   Välkommen till frukost – ett seminarium, där samtal kring mat, måltider och möjligheter till samarbeten står i centrum.

  • 26

   fredag 26 april

   Gruppträff

   Välkommen på arbetsplatsträff för institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 26

   fredag 26 april

   Disputation

   Depression bland tonåringar och unga vuxna.

  • 26

   fredag 26 april

   Disputation

   Stress, sömnstörning och relaterad ohälsa: Från förekomst och riskfaktorer till indikerade interventioner

  • 26

   fredag 26 april

   Disputation

   Okonventionell ATG8-konjugering i ESCRT-drivna membranombyggnadsprocesser.

  • 26

   fredag 26 april

   Disputation

   Reumatisk hjärtsjukdom i Namibia: utvärdering av bördan och kostnadseffektiviteten av en förebyggande strategi

  • 26

   fredag 26 april

   Disputation

   Autonom kardiell kontroll vid Lång QT syndrom – Kliniska studier av arytmogena faktorer

  • 26

   fredag 26 april

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 26

   fredag 26 april

   Föreläsning

   Docentföreläsning: The Evolution of Cloud Computing.

  • 26

   fredag 26 april

   Seminarium

   Högre seminariet i historia och idéhistoria bjuder in till seminarium med Andreas Westerberg.

  • 26

   fredag 26 april

   Disputation

   Mot en förståelse av epigenetisk genreglering

  • 26

   fredag 26 april

   Disputation

   Tarmfloran hos patienter med kolorektalcancer – betydelsen av Parvimonas micra

  • 26

   fredag 26 april

   Seminarium

   Högre seminariet i museologi. Johan Hegardt & Marcia Sá Cavalcante Schuback presenterar boken Kulturarv: en begreppspolitik.

  • 26

   fredag 26 april

   Disputation

   Mot en beredskap för kriser och krig? Svenska kommuners prioriteringar och handlingsutrymme under hot i förändring.

  • 26

   fredag 26 april

   Seminarium

   Doktorandseminarium  Ansvariga doktorander: Therese Hallberg Bernblad, Yeo-Ae Yoon 

  • 29

   måndag 29 april

   Gruppträff

   Möte i grundutbildningsrådet vid institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 29

   måndag 29 april

   Disputation

   Orkestrering av distribuerade resurser för latenskänsliga applikationer.

  • 29

   måndag 29 april

   Seminarium

   IceLab inbjuder dig att delta i ett informationsmöte om IceLabs tvärvetenskapliga postdoktorala projektutlysning den 29 april i KBC Glasburen

  • 30

   tisdag 30 april

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 30

   tisdag 30 april

   Övrigt

   Valborg på campus - med en över 100 röster stark vårkör, dans, vårtal och sprakande eldar

  • 30

   tisdag 30 april

   Övrigt

   Valborg på campus med en vårkör över 100 röster stark, sprakande eldar, dans och vårtal

 • maj 2024
  • 2

   torsdag 2 maj

   Kurs/Utbildning

   I den här introduktionen till referenshanteringsprogrammet EndNote Desktop får du lära dig hur du kommer igång med programmet.

  • 2

   torsdag 2 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 2

   torsdag 2 maj

   Seminarium

   HESSD-seminariet, bjuder in till seminarium med Professor Filiz Meşeci Giorgetti, Istanbul University.

  • 2

   torsdag 2 maj

   Föreläsning

   Välkommen på en lunchföreläsning där konceptet naturhus och framtida möjligheter för urban odling diskuteras genom projektet Designing cycles at 64°.

  • 2

   torsdag 2 maj

   Seminarium

   Högre seminariet i arkeologi och miljöarkeologi bjuder in till seminarium med Dr. Sara Saeidi, Tyskland.

  • 3

   fredag 3 maj

   Gruppträff

   Workplace meeting in English for all employees at the Department for historical, philosopical and religious studies.

  • 3

   fredag 3 maj

   Disputation

   RNA-medierad genuttrycksreglering.

  • 3

   fredag 3 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 3

   fredag 3 maj

   Seminarium

   Just Emotions – emotional processes of legal decision-making in court

  • 3

   fredag 3 maj

   Övrigt

   Erfarenheter från ett projekt om närvarofrämjande insatser på grundskolan i Vännäs kommun

  • 3

   fredag 3 maj

   Föreläsning

   Att förändra vården av prostatacancer: AI för precisionsdiagnos och behandlingsbeslut

  • 3

   fredag 3 maj

   Disputation

   Skepp, Moln, och Vågor: Att förstå ekosystem i traditionella industrier

  • 3

   fredag 3 maj

   Disputation

   En fråga om tro? Kampen mot människohandel i Thailand & Kambodja

  • 6

   måndag 6 maj

   Kurs/Utbildning

   En kurs där vi tar ett helhetsgrepp om examination och utvärdering och du får spegla dina erfarenheter mot teorier, regler och olika exempel.

  • 6

   måndag 6 maj

   Seminarium

   Är du intresserad av forskning om kollektivtrafik? Välkommen på en digital träff om forskningscentret K2:s möjligheter för forskningssamarbeten.

  • 7

   tisdag 7 maj

   Kurs/Utbildning

   Den här kursen anlägger ett pedagogiskt ledarskapsperspektiv på olika aspekter av utbildning och lärande.

  • 7

   tisdag 7 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 7

   tisdag 7 maj

   Kurs/Utbildning

   Ett webinarium där du får lära dig mer om lagring i Microsoft 365.

  • 7

   tisdag 7 maj

   Föreläsning

   Forest Social-föreläsning med Klara Härgestam, doktorand i retorik vid Örebro universitet.

  • 7

   tisdag 7 maj

   Seminarium

   GÄST: Sofia Orrbén (Uppsala Universitet) - språkbruk i sexualbrottsdomar Seminarium på svenska

  • 7

   tisdag 7 maj

   Seminarium

   "Material-discursive entanglements of heteronormative places"

  • 7

   tisdag 7 maj

   Övrigt

   Case-workshop - utmaningar och lösningar för kontaktpersoner.

  • 8

   onsdag 8 maj

   Disputation

   Distala radiusfrakturer – Radiologiska mätningar och kliniskt utfall

  • 8

   onsdag 8 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 8

   onsdag 8 maj

   Seminarium

   Titel meddelas senare.

  • 8

   onsdag 8 maj

   Seminarium

   Högre seminariet i filosofi bjuder in till seminarium med Jessica Pepp, Uppsala.

  • 14

   tisdag 14 maj

   Kurs/Utbildning

   Vi går igenom grunden i TimeEdit Core och aktiviteter som bokning, ombokning, avbokning och att hitta bokningar.

  • 14

   tisdag 14 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 14

   tisdag 14 maj

   Seminarium

   Kätlin Koik. Text seminar. “Trauma, confession, and obesity in Roxane Gay’s Hunger.” Contact Kätlin for a copy of the text.

  • 15

   onsdag 15 maj

   Konferens

   Vetenskapsrådet och UmArts öppen utlysning för deltagande i Stormar & ställningar - Symposium om konstnärlig forskning 2024.

  • 15

   onsdag 15 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 15

   onsdag 15 maj

   Kurs/Utbildning

   Den här kursen vänder sig till dig som redan använder referenshanteringsprogrammet EndNote Desktop 21.

  • 15

   onsdag 15 maj

   Föreläsning

   Säkerhet i norr

  • 15

   onsdag 15 maj

   Workshop

   AI-workshop med fokus på administration.

  • 15

   onsdag 15 maj

   Seminarium

   Högre seminariet i filosofi bjuder in till seminarium med Kalle Grill.

  • 16

   torsdag 16 maj

   Konferens

   Konferensen välkomnar alla med intresse för idrott, personal och studenter vid Umeå universitet likväl som externa åhörare.

  • 16

   torsdag 16 maj

   Disputation

   MELLAN SYMBOLER OCH ORD: Om strukturella kopplingar i matematiktexter och hur dessa kan påverka läsningen.

  • 16

   torsdag 16 maj

   Disputation

   Hälsorelaterad livskvalitet och subkliniska tecken på kardiovaskulär sjukdom vid radiografisk axial spondylartrit

  • 16

   torsdag 16 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 16

   torsdag 16 maj

   Seminarium

   HESSD-seminariet, bjuder in till seminarium med Sophie Winkler, Örebro universitet.

  • 16

   torsdag 16 maj

   Workshop

   AI-workshop med fokus på forskning.

  • 16

   torsdag 16 maj

   Seminarium

   Högre seminariet i religionsvetenskap och teologi bjuder in till seminarium med Oliveira de Maraldi, Sao Paolo.

  • 16

   torsdag 16 maj

   Seminarium

   Välkommen till ett UCMR Distinguished Guest Seminar med Kim Orth: BlackSpot, Black Death, Black Pearl: Tales of Bacterial Effectors

  • 16

   torsdag 16 maj

   Seminarium

   Under detta seminarium presenterar Daniel Andersson, professor i nordiska språk, sin bok om natur och språkligt platsskapande.

  • 17

   fredag 17 maj

   Disputation

   Astmaepidemiologi: prognos av astma som debuterar i barndom respektive vuxen ålder

  • 17

   fredag 17 maj

   Disputation

   Rollen av klass A penicillin-bindande proteiner i bakteriell cellvägg

  • 17

   fredag 17 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 17

   fredag 17 maj

   Disputation

   Fröken är lik sin fröken. Om vad som påverkar lärares didaktiska vägval och formar NO-undervisningen på mellanstadiet.

  • 17

   fredag 17 maj

   Seminarium

   Högre seminariet i historia och idéhistoria bjuder in till seminarium med Daniel Jakobsson.

  • 17

   fredag 17 maj

   Föreläsning

   Ett socio-ekologiskt tillvägagångssätt för att förstå hur vi kan relatera till AI

  • 17

   fredag 17 maj

   Seminarium

   Jonas Carlquist – om (utvecklingen av) sommarkursen “Svenska ord” Seminarium på svenska

  • 18

   lördag 18 maj

   Övrigt

   Varmt välkommen till Vårpromotionens ceremoni då universitetets jubeldoktorer och nya doktorer hyllas.

  • 19

   söndag 19 maj

   Övrigt

   Event av Future Forests: invigning av ett skogskonstverk, och en vetenskaplig presentation om död ved och dess roll i skogens ekosystem.

  • 20

   måndag 20 maj

   Kurs/Utbildning

   Introduction to the NMR phenomena, use of spectrometers and interpretation of the data

  • 21

   tisdag 21 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 21

   tisdag 21 maj

   Seminarium

   " The education of women and girls in the late Ottoman Empire and early Republic of Turkey"

  • 21

   tisdag 21 maj

   Seminarium

   Qiujun Zhang – the usage and the grammaticalization of the progressive hålla på construction Seminar in English

  • 22

   onsdag 22 maj

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

  • 22

   onsdag 22 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 22

   onsdag 22 maj

   Konferens

   Juridiska institutionen hälsar välkommen till den nationella konferensen i offentlig rätt som denna gång går av stapeln i Umeå den 22-23 maj 2024.

  • 22

   onsdag 22 maj

   Övrigt

   Följ med på exkursion på campusområdet och lär dig mer om mossor och lavar! Mötesplats: utanför KBC-husets stora entré.

  • 22

   onsdag 22 maj

   Workshop

   AI-workshop med fokus på undervisning.

  • 22

   onsdag 22 maj

   Föreläsning

   Institutionens nya docenter föreläser

  • 22

   onsdag 22 maj

   Seminarium

   Titel meddelas senare.

  • 22

   onsdag 22 maj

   Seminarium

   Högre seminariet i filosofi bjuder in till seminarium på temat forskningsutvärdering.

  • 23

   torsdag 23 maj

   Kurs/Utbildning

   Ett webinarium där du får lära dig mer om lagring i Microsoft 365.

  • 23

   torsdag 23 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 23

   torsdag 23 maj

   Symposium

   Välkommen på ett symposium om olika former av symtomreaktioner kopplade till miljölexponeringar.

  • 23

   torsdag 23 maj

   Seminarium

   Modeling the 1918 Flu in Schools for Children with Disabilities

  • 23

   torsdag 23 maj

   Seminarium

   Vetenskaplig seminarium arrangerad av Umeå Plant Science Centre

  • 23

   torsdag 23 maj

   Seminarium

   Högre seminariet i religionsvetenskap och teologi bjuder in till seminarium med Mikael Lundmark.

  • 23

   torsdag 23 maj

   Gruppträff

   Beslutsmöte för Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 23

   torsdag 23 maj

   Övrigt

   Rankedagen är en helt ny, påhittad högtid för att fira historieämnet vid Umeå universitet. Alla studenter och lärare inom historia är varmt välkomna!

  • 24

   fredag 24 maj

   Seminarium

   Välkommen till frukost – ett seminarium, där samtal kring mat, måltider och möjligheter till samarbeten står i centrum.

  • 24

   fredag 24 maj

   Disputation

   Patienters upplevelser av förmaksflimmer samt utvärdering av en sjuksköterskeledd personcentrerad mottagning

  • 24

   fredag 24 maj

   Konferens

   Välkommen på heldagskonferensen OLFACTUS med fokus på människans kemiska sinnen – lukt, smak och kemestetik.

  • 24

   fredag 24 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 24

   fredag 24 maj

   Disputation

   Ett skolämne under tryck: att förstå förändringar i medel och mål för svensk idrott och hälsa

  • 24

   fredag 24 maj

   Seminarium

   Högre seminariet i historia och idéhistoria bjuder in till seminarium med Åsa Karlsson Sjögren.

  • 24

   fredag 24 maj

   Föreläsning

   Användning av SRL-teori med AI-kapacitet för att stödja framtida elever

  • 24

   fredag 24 maj

   Disputation

   Påverkan av det inflammatoriska svaret efter kolorektal cancerkirurgi: till nytta eller skada?

  • 24

   fredag 24 maj

   Disputation

   Ärftliga arytmogena jonkanalsjukdomar och behandling med implanterbar defibrillator: nationella och åldersrelaterade perspektiv

  • 24

   fredag 24 maj

   Seminarium

   Högre seminariet i museologi. Mikael Andersson, Umeå universitet, presenterar avhandlingskapitlet ”Bodies and movement in (museum) space”.

  • 24

   fredag 24 maj

   Seminarium

   Doktorandseminarium med Lisa Claar

  • 24

   fredag 24 maj

   Disputation

   Detektering av känslomässiga reaktioner med förklarande AI för tidsserier.

  • 27

   måndag 27 maj

   Seminarium

   Arktiskt centrum och Várdduo bjuder in till seminarium om "Land, arv och klimatförändringar"

  • 28

   tisdag 28 maj

   Kurs/Utbildning

   En kurs där vi tar ett helhetsgrepp om examination och utvärdering och du får spegla dina erfarenheter mot teorier, regler och olika exempel.

  • 28

   tisdag 28 maj

   Seminarium

   Naming the Moment and Our Intervention: Four Lenses for Norm-Critical and Anti-Oppressive Education

  • 28

   tisdag 28 maj

   Disputation

   Identifiera, karaktärisera och påverka klamydias virulensfaktorer för att väcka värdcellens autonoma immunitet

  • 28

   tisdag 28 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 28

   tisdag 28 maj

   Konferens

   Studentkonferens för idrottsutbildningar vid Umeå universitet. Interna såväl som externa åhörare hälsas välkomna!

  • 28

   tisdag 28 maj

   Seminarium

   Paulette och Gabriella Mejer, Tian Yan presenterar sin artikel “Research Ethics in a multilingual world – a guide to reflect in all disciplines.

  • 29

   onsdag 29 maj

   Övrigt

   Häng med på exkursion på campusområdet och möt vårens flyttfåglar. Mötesplats: KBC-huset, utanför stora entrén.

  • 29

   onsdag 29 maj

   Seminarium

   Forskarmöte Medicinska fakulteten: Vad är kvalitet i forskning och hur förbättrar vi den?

  • 29

   onsdag 29 maj

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

  • 29

   onsdag 29 maj

   Disputation

   Insikter från insidan: Mental hälsa och välbefinnande hos unga personer i Kambodjanska fängelser

  • 29

   onsdag 29 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 29

   onsdag 29 maj

   Kurs/Utbildning

   Här får du som kommer i kontakt med forskningsdata en överskådlig genomgång av olika rättsområden som styr hur den ska hanteras.

  • 29

   onsdag 29 maj

   Seminarium

   Högre seminariet i medie- och kommunikationsvetenskap. André Jansson om "Rethinking Communication Geographies", i samarbete med Digsum.

  • 29

   onsdag 29 maj

   Seminarium

   Högre seminariet i filosofi bjuder in till seminarium med Hugo Hellström.

  • 29

   onsdag 29 maj

   Seminarium

   Välkommen till ett UCMR Distinguished Guest Seminar med professor Emma Thomson: AAV2 and immune dysregulation in children with unexplained hepatitis

  • 30

   torsdag 30 maj

   Disputation

   Väktare av Grönt guld – Utforskning av Mikroalgers Cellväggar och Deras Betydelse i Industriell Bearbetning.

  • 30

   torsdag 30 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 30

   torsdag 30 maj

   Seminarium

   Högre seminariet i religionsvetenskap och teologi bjuder in till seminarium med Virginia Langum.

  • 30

   torsdag 30 maj

   Konferens

   Mingel-event i Ljusgården med studenter som presenterar sin uppsats i posterform. 

  • 31

   fredag 31 maj

   Disputation

   Uppgradering av biprodukter från vattenreningsverk genom hydrotermal karbonisering.

  • 31

   fredag 31 maj

   Disputation

   Cerebral hemodynamik vid stroke, cerebral småkärlssjukdom och farmakologiska interventioner - En 4D flow MRI-studie

  • 31

   fredag 31 maj

   Disputation

   Cerebral hemodynamik vid stroke, cerebral småkärlssjukdom och farmakologiska interventioner - En 4D flow MRI-studie

  • 31

   fredag 31 maj

   Workshop

   Syftet med verkstaden är att ge deltagaren möjlighet att utveckla och få återkoppling på den egna pedagogiska portföljen.

  • 31

   fredag 31 maj

   Gruppträff

   Välkommen på arbetsplatsträff för institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 31

   fredag 31 maj

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 31

   fredag 31 maj

   Seminarium

   Högre seminariet i historia och idéhistoria bjuder in till seminarium med Jacob Isaksson.

  • 31

   fredag 31 maj

   Seminarium

   About (the development of) the summer course “Linguistics and the Eurovision Song Contest” Seminar in English

 • juni 2024
  • 3

   måndag 3 juni

   Gruppträff

   Workplace meeting in English for all employees at the Department for historical, philosopical and religious studies.

  • 3

   måndag 3 juni

   Disputation

   Navigera i epidemier genom att utnyttja datavetenskap och datadriven modellering

  • 3

   måndag 3 juni

   Övrigt

   Häng med på exkursion på campusområdet och lär dig mer om de träd som växer där. Mötesplats: KBC-huset, utanför stora entrén

  • 3

   måndag 3 juni

   Gruppträff

   Ämnesmöte för religionsvetenskap och teologi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 4

   tisdag 4 juni

   Seminarium

   Vetenskaplig seminarium arrangerad av Umeå Plant Science Centre

  • 4

   tisdag 4 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 4

   tisdag 4 juni

   Gruppträff

   Ämnesmöte för arkeologi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 4

   tisdag 4 juni

   Övrigt

   Lärarhögskolans karriärprogram: Utbildningsvetenskap och utbildningspolitik, några reflektioner. Talare: Björn Åstrand och Lisbeth Lundahl.

  • 4

   tisdag 4 juni

   Disputation

   Politisering av automatisering: idéer om arbete, teknik och aktörskap i den svenska politiska debatten

  • 4

   tisdag 4 juni

   Seminarium

   Mariann Skog-Södersved och Anita Malmqvist: Att sticka ut hakan – Om en introduktion i svensk fraseologi Därefter: Sommaravslutning

  • 5

   onsdag 5 juni

   Kurs/Utbildning

   Att kommunicera för lärande (KOM) är en flexibel, 80-timmarskurs i UPLs regi.

  • 5

   onsdag 5 juni

   Disputation

   Samiska barns rätt att lära sig sitt språk: Urfolks upplevelser och lag i rysk skolkontext

  • 5

   onsdag 5 juni

   Disputation

   Smärta eller inte smärta? Det är frågan – en utvärdering av observationssmärtskattningsskalan Abbey Pain Scale vid användning hos patienter med cancer

  • 5

   onsdag 5 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 5

   onsdag 5 juni

   Gruppträff

   Ämnesmöte för alla anställda inom idéhistoria vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 5

   onsdag 5 juni

   Seminarium

   Titel meddelas senare.

  • 5

   onsdag 5 juni

   Seminarium

   Högre seminariet i filosofi bjuder in till seminarium med Andy Peet.

  • 7

   fredag 7 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 7

   fredag 7 juni

   Disputation

   Migrationsregimer på Landsbygd - långsiktiga trender i norra Sverige 1850-2019

  • 10

   måndag 10 juni

   Konferens

   Konferens i filosofi om nya förhållningssätt till utvärderande diskurs.

  • 10

   måndag 10 juni

   Konferens

   Spara datumet: IceLab Stress Response Kick-off-konferensen, 10-11 juni

  • 10

   måndag 10 juni

   Gruppträff

   Möte i grundutbildningsrådet vid institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 10

   måndag 10 juni

   Gruppträff

   Ämnesmöte för filosofi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 11

   tisdag 11 juni

   Workshop

   Under dagen möts forskare och externa aktörer kring frågor av gemensamt intresse för att tillsammans utforska nya perspektiv.

  • 11

   tisdag 11 juni

   Workshop

   Alla doktorander, postdoktorer och handledare vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet  är välkomna att delta

  • 11

   tisdag 11 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 11

   tisdag 11 juni

   Seminarium

   Planeringsseminarium HT24

  • 12

   onsdag 12 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 12

   onsdag 12 juni

   Gruppträff

   Ämnesmöte för historia vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 12

   onsdag 12 juni

   Workshop

   Välkommen till en sökverkstad om Teaching Sabbatical - för dig som är intresserad av att bli nominerad till programmet.

  • 13

   torsdag 13 juni

   Kurs/Utbildning

   En kurs där vi tar ett helhetsgrepp om examination och utvärdering och du får spegla dina erfarenheter mot teorier, regler och olika exempel.

  • 13

   torsdag 13 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 14

   fredag 14 juni

   Seminarium

   Välkommen till frukost – ett seminarium, där samtal kring mat, måltider och möjligheter till samarbeten står i centrum.

  • 14

   fredag 14 juni

   Disputation

   Immunnosuppressiva mekanismer och deras roll i patogenesen vid endometrios

  • 14

   fredag 14 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 14

   fredag 14 juni

   Disputation

   Att ta hand om undervisning – en aktörnätverksstudie av digital teknik i pandemins skolvardag

  • 14

   fredag 14 juni

   Disputation

   Exponeringar associerade med multipel skleros – presymptomatiska fall-kontrollstudier.

  • 14

   fredag 14 juni

   Seminarium

   Högre seminariet i religionsvetenskap och teologi bjuder in till seminarium med Hannes Sonnenschein.

  • 17

   måndag 17 juni

   Konferens

   Välkommen till NU2024 den 17-19 juni! NU är SUHF:s nationella högskolepedagogiska konferens och denna gång arrangeras den i Umeå.

  • 18

   tisdag 18 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 19

   onsdag 19 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

  • 20

   torsdag 20 juni

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

 • augusti 2024
  • 20

   tisdag 20 augusti

   Kurs/Utbildning

   Casemetodik och problembaserat lärande är två former av studerandeaktiv undervisning som blivit allt vanligare inom högskolan.

  • 21

   onsdag 21 augusti

   Gruppträff

   Välkommen på arbetsplatsträff för institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 21

   onsdag 21 augusti

   Övrigt

   Häng med på en exkursion på campusområdet och lär dig mer om de växter som finns där. Mötesplats: KBC-huset, utanför stora entrén.

  • 22

   torsdag 22 augusti

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

  • 22

   torsdag 22 augusti

   Gruppträff

   Workplace meeting in English for all employees at the Department for historical, philosopical and religious studies.

  • 26

   måndag 26 augusti

   Kurs/Utbildning

   med möjlighet att bli EBM-handledare på läkarprogrammet termin 6.

  • 28

   onsdag 28 augusti

   Övrigt

   Häng med på exkursion på campusområdet och lär dig mer om insekter som är aktiva på natten. Mötesplats: KBC-huset, utanför stora entrén.

 • september 2024
  • 6

   fredag 6 september

   Disputation

   Lärares språkbedömningspraktiker i förskoleklass: att kartlägga språkliga resurser och behov av stöd för elevers fortsatta lärande

  • 12

   torsdag 12 september

   Övrigt

   Ny student hos oss i höst? Kul! Besök Välkomstmässan 12 september och upptäck vad universitetet och Umeå erbjuder för att du ska trivas och lyckas.

  • 12

   torsdag 12 september

   Gruppträff

   Ämnesmöte för religionsvetenskap och teologi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 13

   fredag 13 september

   Disputation

   Organisatoriskt lärande och särskiljande (special) pedagogiska verksamheter

  • 17

   tisdag 17 september

   Gruppträff

   Ämnesmöte för filosofi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 18

   onsdag 18 september

   Övrigt

   Studenter och medarbetare vid Umeå universitet hälsas välkomna till en dag i hälsans tecken.

  • 18

   onsdag 18 september

   Gruppträff

   Ämnesmöte för alla anställda inom idéhistoria vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 18

   onsdag 18 september

   Övrigt

   Häng med på exkursion på campusområdet och utforska landskapets historia. Mötesplats: KBC-huset, utanför stora entrén.

  • 18

   onsdag 18 september

   Gruppträff

   Ämnesmöte för historia vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 19

   torsdag 19 september

   Gruppträff

   Beslutsmöte för Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 20

   fredag 20 september

   Seminarium

   Välkommen till frukost – ett seminarium, där samtal kring mat, måltider och möjligheter till samarbeten står i centrum.

  • 20

   fredag 20 september

   Disputation

   Från riskkommunikation till levnadsvaneförändring. Vikten av att reagera för att agera.

  • 25

   onsdag 25 september

   Gruppträff

   Ämnesmöte för arkeologi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 26

   torsdag 26 september

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

  • 26

   torsdag 26 september

   Gruppträff

   Personaldag för Institutionen för idé- och samhällsstudier. Staff day for the Department of historical, philosophical and religious studies.

  • 27

   fredag 27 september

   Disputation

   CBCT och Datortomografi vid diagnostik av sjukdomar i temporalben och sinus

 • oktober 2024
  • 2

   onsdag 2 oktober

   Konferens

   Welcome to 2024 SWEPSA conference. This year hosted by the Department of Political Science at Umeå University.

  • 8

   tisdag 8 oktober

   Konferens

   Insikt och utblick - konferens om Sábmierelaterad forskning.

  • 8

   tisdag 8 oktober

   Kurs/Utbildning

   Casemetodik och problembaserat lärande är två former av studerandeaktiv undervisning som blivit allt vanligare inom högskolan.

  • 9

   onsdag 9 oktober

   Övrigt

   Fälj med på en exkursion på campusområdet och utforska insekter i campusbäcken. Mötesplats: KBC-huset, utanför stora entrén.

  • 10

   torsdag 10 oktober

   Gruppträff

   Ämnesmöte för religionsvetenskap och teologi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 14

   måndag 14 oktober

   Föreläsning

   Burmanföreläsningarna i filosofi 2024. Professor C. Thi Nguyen, University of Utah, ger tre öppna föreläsningar på tre dagar. Föreläsning 1.

  • 15

   tisdag 15 oktober

   Föreläsning

   Burmanföreläsningarna i filosofi 2024. Professor C. Thi Nguyen, University of Utah, ger tre öppna föreläsningar på tre dagar. Föreläsning 2.

  • 16

   onsdag 16 oktober

   Kurs/Utbildning

   Casemetodik och problembaserat lärande är två former av studerandeaktiv undervisning som blivit allt vanligare inom högskolan.

  • 16

   onsdag 16 oktober

   Gruppträff

   Ämnesmöte för alla anställda inom idéhistoria vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 16

   onsdag 16 oktober

   Föreläsning

   Burmanföreläsningarna i filosofi 2024. Professor C. Thi Nguyen, University of Utah, ger tre öppna föreläsningar på tre dagar. Föreläsning 3.

  • 16

   onsdag 16 oktober

   Gruppträff

   Ämnesmöte för historia vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 17

   torsdag 17 oktober

   Gruppträff

   Ämnesmöte för arkeologi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 17

   torsdag 17 oktober

   Seminarium

   Detta seminarium samlar forskare för att diskutera hur skogs- och säkerhetsfrågor hänger ihop, och för att lägga grund för framtida samarbeten.

  • 18

   fredag 18 oktober

   Seminarium

   Välkommen till frukost – ett seminarium, där samtal kring mat, måltider och möjligheter till samarbeten står i centrum.

  • 19

   lördag 19 oktober

   Övrigt

   Vid Årshögtidens ceremoni promoveras hedersdoktorer och professorer installeras.

  • 22

   tisdag 22 oktober

   Konferens

   Är du doktorand vid Umeå universitet? Välkommen att delta på en dag med forskarutbildningen i fokus och få möta doktorander från andra fakulteter.

  • 22

   tisdag 22 oktober

   Gruppträff

   Ämnesmöte för filosofi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 23

   onsdag 23 oktober

   Övrigt

   För Lärarhögskolans medarbetare

  • 25

   fredag 25 oktober

   Gruppträff

   Välkommen på arbetsplatsträff för institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 29

   tisdag 29 oktober

   Konferens

   En nationell mötesplats för geografi som utbildningsämne.

  • 30

   onsdag 30 oktober

   Konferens

   En nationell mötesplats för geografi som utbildningsämne.

 • november 2024
  • 4

   måndag 4 november

   Kurs/Utbildning

   Casemetodik och problembaserat lärande är två former av studerandeaktiv undervisning som blivit allt vanligare inom högskolan.

  • 4

   måndag 4 november

   Gruppträff

   Workplace meeting in English for all employees at the Department for historical, philosopical and religious studies.

  • 5

   tisdag 5 november

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

  • 5

   tisdag 5 november

   Konferens

   En årlig tvärvetenskaplig konferens på Kemiskt Biologiskt centrum, KBC.

  • 20

   onsdag 20 november

   Gruppträff

   Ämnesmöte för alla anställda inom idéhistoria vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 21

   torsdag 21 november

   Kurs/Utbildning

   Casemetodik och problembaserat lärande är två former av studerandeaktiv undervisning som blivit allt vanligare inom högskolan.

  • 21

   torsdag 21 november

   Gruppträff

   Ämnesmöte för arkeologi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 21

   torsdag 21 november

   Gruppträff

   Ämnesmöte för religionsvetenskap och teologi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 22

   fredag 22 november

   Seminarium

   Välkommen till frukost – ett seminarium, där samtal kring mat, måltider och möjligheter till samarbeten står i centrum.

  • 26

   tisdag 26 november

   Gruppträff

   Ämnesmöte för filosofi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 27

   onsdag 27 november

   Kurs/Utbildning

   Casemetodik och problembaserat lärande är två former av studerandeaktiv undervisning som blivit allt vanligare inom högskolan.

  • 27

   onsdag 27 november

   Gruppträff

   Ämnesmöte för historia vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  • 29

   fredag 29 november

   Gruppträff

   Välkommen på arbetsplatsträff för institutionen för idé- och samhällsstudier.

 • december 2024
  • 6

   fredag 6 december

   Seminarium

   Välkommen till frukost – ett seminarium, där samtal kring mat, måltider och möjligheter till samarbeten står i centrum.

  • 6

   fredag 6 december

   Gruppträff

   Workplace meeting in English for all employees at the Department for historical, philosopical and religious studies.

  • 19

   torsdag 19 december

   Gruppträff

   Welcome to a joint Workplace meeting / Arbetsplatsträff for the Department of historical, philosophical and religious studies.

Jonas Mattebo
2023-03-07