Det är viktigt att vi pratar om oönskade beteenden

26 oktober 2021

De senaste dagarna har universitetet granskats av lokalmedia i en serie kritiska artiklar. Det har bland annat handlat om hur universitetet har agerat när medarbetare misskött sig ekonomiskt eller blivit anmälda för sexuella trakasserier. Det här är komplicerade ärenden som rör upp starka känslor och river upp gamla sår, särskilt bland de som blivit utsatta, och det är något som jag och hela universitetsledningen verkligen är ledsna för.

Vi förstår att många som läst artiklarna är upprörda och ställer sig frågan hur något sådant kan hända på vår arbetsplats. Den bild som målas upp är dyster, och långt ifrån hur vi vill ha det.

Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet

Foto: Mattias Pettersson

Att media granskar universitetets rutiner på olika områden är bra, det ingår i deras uppdrag och resultatet är ofta något som gör att vårt interna arbete kan bli bättre. Universitetets uttalade mål är att sådana händelser eller beteenden inte ska förekomma, men jag är medveten om att det ändå kan ske. Hur media sedan väljer att berätta om vad som hänt, är upp till var och en att tycka till om. Som myndighetschef och rektor kommenterar jag inte enskilda fall, och därför kan det vara svårt att förklara olika händelseförlopp eller bemöta olika påståenden.

Det är viktigt att understryka att artikelserien handlar om enstaka fall på en arbetsplats med tusentals medarbetare och studenter, där de allra flesta har goda samarbeten och uppför sig bra mot varandra. Det är ett fåtal som inte sköter sig. Det får vi inte glömma bort.

Klart är att vi tillsammans måste bli bättre på att prata mer och öppet om arbetsmiljöfrågor och vår värdegrund. Vi behöver bli bättre på att hantera oönskade saker när de sker i våra verksamheter. Vi måste lägga kraft på att arbeta proaktivt, och kommunicera vilka rutiner som gäller och vilka åtgärder som vidtas.

Du som medarbetare eller student ska veta vad som händer om du lyfter ett problem eller påtalar ett oönskat beteende på din arbetsplats. Du ska också veta hur dessa ärenden hanteras, och vilka lagar och regler som universitetet har att förhålla sig till. Vi har rutiner och information men det finns en klar förbättringspotential att göra dessa tydligare. Det är ett arbete som kommer att prioriteras.

Till dig som är chef vill jag påminna om hur viktigt det är att kontinuerligt och aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor på din institution eller enhet. Du är ansvarig för arbetsmiljön och för dina medarbetare. Mitt jobb är att se till att det finns stöd och förutsättningar för dig att ta detta ansvar. Genom att vi tillsammans vågar ifrågasätta beteenden som går över gränsen, tar vi aktiva steg mot en bättre arbetsmiljö.

Redaktör: Hans Adolfsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.