Vad är din bild av en forskare?

26 maj 2021

Är det en man i labbrock med glasögon och en allvarlig min? En manlig ensamvarg med yvigt hår och vild blick? Eller en kvinna? 

Frågan är utgångspunkten i den amerikanska dokumentären Picture a scientist, regisserad av Sharon Shattuck och Ian Cheney. Filmen innehåller många historier om både systematisk och tanklös diskriminering av kvinnor, några av dem chockerande och andra rent idiotiska. Ett särskilt tankeväckande exempel är när en ung kvinnlig forskare konstaterar att du som kvinna i akademin blir van vid att underskattas.

Heidi Hansson, vicerektor för internationalisering samt lika villkorsfrågor. Professor vid institutionen för Språkstudier.

Foto: Mattias Pettersson

Följden blir att kvinnor behöver arbeta hårdare och producera mer för att uppväga de låga förväntningarna. Detta kan få allvarliga konsekvenser för enskilda kvinnors prestationer och arbetsmiljö. En ännu allvarligare konsekvens är den långsiktiga effekten på kunskapsutvecklingen. Som universitet har vi inte råd att ignorera eller underskatta den kunskap och de perspektiv som kvinnliga akademiker bidrar med. Utbildning och forskning måste vara relevant inte bara för hälften av oss utan för alla.

Den svenska högskolelagen säger att "jämställdhet mellan kvinnor och män alltid ska beaktas och främjas i verksamheten vid högre utbildningsinstitutioner". Jämställdhet är med andra ord en lagfråga. Umeå universitets värdegrund uttrycker en nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkningar. Värdegrunden klargör att vi arbetar aktivt för att främja lika möjligheter och mångfald och att vi är öppna och inkluderande i interaktionen med varandra och med studenter. Det är kärnvärden som förtydligar vilken arbetsmiljö vi strävar efter och ger oss ett stöd i att arbetet med att identifiera skadliga strukturer och situationer. Jag är övertygad om att studenter och medarbetare instämmer med universitetets värdegrund. I vardagen är det däremot inte alltid som den efterlevs, särskilt i fråga om mer subtila fall som att bortse från andras ansträngningar och insatser. Jämställdhet är självklart en fråga om rättvisa, men för universitetets verksamhet och framgång är det också en central aspekt av kvalitet. Om kvinnors upplevelser, perspektiv och förmågor ignoreras eller undervärderas kommer forskning och utbildning att drabbas och i värsta fall bli undermålig eller irrelevant.

Trots att majoriteten av våra studenter är kvinnor idag är akademin som helhet långtifrån jämställd. Områden där en majoritet av forskarna är kvinnor tenderar att vara underfinansierade och undervärderade. Inom andra områden är kvinnor främst närvarande som assistenter eller i andra stödjande roller och har därmed få möjligheter att forma forskningens inriktning. Det är dessutom ytterst oroväckande och upprörande att kvinnor inte alltid känner sig trygga eller bekväma på jobbet. Sådana missförhållanden måste upphöra och en av de viktigaste sakerna vi kan göra för att uppnå förändring är att dela berättelser om kvinnors upplevelser och belysa oacceptabelt och problematiskt beteende.

Ett steg i rätt riktning är den paneldiskussion som arrangeras vid Umeå universitet den 27 maj. Fokus för diskussionen är lika villkor och jämställdhet i akademin och samtalet tar avstamp i filmen Picture a scientist. Jag ser fram emot att inleda den paneldiskussionen. För att tillsammans kunna identifiera lösningar behövs både forskning, diskussioner och en fördjupad analys. Vi har ett viktigt lagarbete framför oss.

PS. Filmen Picture a scientist finns tillgänglig för Umeå universitet via Academic Video Online under hela året. Här kan du som har UmU-inlogg streama filmen.

Redaktör: Heidi Hansson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.