En kopp kaffe i höst?

23 juni 2021

Kära kollegor. I ett grönskande Umeå där campus fortfarande ekar tomt närmar vi oss nu semestertider. Det har varit ett minst sagt speciellt år.

Campusdammen

Foto: Erik Vesterberg

Den omfattande spridningen av covid-19 har påverkat oss alla på olika sätt, både privat och på jobbet. Förutsättningarna har ändrats löpande och samhället har präglats av oro och sorg. Olika rapporter från högskolesektorn liksom vår egen medarbetarundersökning visar en bild av en periodvis slitsam verklighet som samtidigt utvecklar oss och föder engagemang. Att arbeta under en pandemi innebär nya utmaningar.

Universitetets medarbetare och studenter har hanterat den omställning som krävts på ett imponerande sätt. Den anpassning som pandemin har inneburit för verksamheten har ställt stora krav. Vi som jobbar i universitetsledningen har dagligen fått ta del av olika exempel på flexibilitet, nytänkande och uthållighet. Trots förutsättningar som är långt ifrån ideala upplever vi en stabilitet i organisationen som ger fortsatt kvalitet inom utbildning och forskning. För det känner vi genuin tacksamhet och stolthet.

Upplevelsen av distansarbete varierar. Vissa trivs ypperligt. Andra har det tufft, fysiskt, psykiskt eller både och. Visst vet du att det finns stöd att få för medarbetare? Vänd dig direkt till företagshälsan eller din närmsta chef.

Alla kriser rymmer utveckling. Så även en pandemi. Distansarbete är ett område där universitetet tagit stora utvecklingskliv. Inom den kommande satsningen på digitalisering handlar en del just om att ta vara på de lärdomar som pandemin har medfört. Förhoppningsvis kan olika tekniska lösningar underlätta din vardag även när vi får mötas på campus igen.

Nu pågår vaccinationer för fullt över hela landet. Till hösten är förhoppningen att universitetet ska kunna öppna upp, försiktigt och gradvis. För att säkra din trygghet på campus kommer universitetet att fortsätta följa aktuella rekommendationer och föra dialog med Smiddskyddsenheten vid Region Västerbotten.

När vi i universitetsledningen pratade om vad vi längtar efter till hösten var svaret enigt: det sociala. Utanför en skärm ska tilläggas. Vi drömmer om yviga diskussioner i mötesrum på campus. Att få surra vid kaffeautomaten. Fånga varandra i korridoren. Ta en kaffe med en kollega. Kunna skratta spontant tillsammans, och framförallt att återigen se ett levande campus fyllt av liv och rörelse. Vad längtar du efter?

Vi önskar dig en härlig och avkopplande ledighet. Ta hand om dig i sommar!

Rektor Hans Adolfsson
Prorektor Katrine Riklund
Vicerektor Dieter Müller
Vicerektor Heidi Hansson
Universitetsdirektör Hans Wiklund
Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson

Redaktör: Hans Adolfsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.