Viktig satsning på forskning och utbildning

3 juni 2021

Universitetet satsar ytterligare 315 miljoner kronor för att ge verksamheten en möjlighet att genomföra välbehövliga insatser för att stärka kvaliteten i forskning och utbildning. När universitetet utvecklas bidrar det till att samhället utvecklas.

Utbildning och forskning har en central roll i regionen, Sverige och världen. Umeå universitet tar ansvar för såväl kompetensförsörjning som en hållbar samhällsutveckling. Det ingår i universitetets uppdrag att löpande arbeta med att utveckla kvaliteten inom verksamheten, liksom att knyta våra två kärnuppdrag närmare varandra. När vår egen verksamhet kliver framåt bidrar det också till att samhället utvecklas. I norra Sverige pågår stora investeringar och en grön, industriell omställning till hållbar produktion. Här har universitetet en viktig möjlighet att medverka till fortsatt utveckling i positiv riktning för regionen och universitetets samarbetspartner.

Nu genomför universitetet den största ekonomiska satsningen någonsin. Under perioden 2021—2025 fördelas 315 miljoner kronor till åtta olika områden som har prioriterats med utgångspunkt i visionen och i verksamhetens identifierade behov. Det ger oss goda förutsättningar att ta vara på möjligheter och göra välbehövliga, riktade insatser. Ambitionen är att öka kvaliteten för universitetets studenter liksom att bedriva ännu mer forskning av hög kvalitet.

Hans Adolfsson, Rektor

Foto: Mattias Pettersson

Den 18 maj fastställde jag ett första delbeslut om fördelningen av 176 miljoner kronor. Av dessa medel går 120 miljoner kronor direkt till fakulteterna respektive Lärarhögskolan. De har nu möjlighet att utarbeta idéer och ta initiativ för den närmare inriktningen av sina respektive medel. Jag planerar att besluta om fördelning av resterande 139 miljoner kronor i september, efter att strategiska råd och fakultetsledningar med flera har fått möjlighet att ge förslag inför universitetsledningens prioriteringar.

Satsningen finansieras från universitetets eget myndighetskapital, som har ökat de senaste åren. Fördelningen av medel vilar på samma grund som universitetet använder för sin årliga budgetfördelning.

Jag och mina kollegor i universitetsledningen är övertygade om att satsningen kommer att leda till positiva effekter för verksamheten. Låt oss ta vara på den här möjligheten tillsammans.

Redaktör: Hans Adolfsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.