Den nya migrationslagen driver forskartalanger till andra länder

20 september 2021

Den 20 juli infördes förändringar i Sveriges migrationslagstiftning. De nya reglerna innebär bland annat att det ställs högre krav på alla som ansöker om permanent uppehållstillstånd, och att försörjningskravet för anhöriga har skärpts.

Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet

Foto: Malin Grönborg

Jag är bekymrad över hur uppfattningen om Sverige som ett attraktivt land att forska och utbilda sig i kommer att påverkas när det internationella forskarsamhället får kännedom om lagändringen. Den här typen av åtstramade regler skapar stora utmaningar för svenska universitet och akademiker från andra länder. Villkoren inom akademin bygger ofta på tidsbegränsade anställningar och projekt. Vad innebär det för en ung doktorand eller postdoc, som kanske har eller planerar familj? Kommer Sverige och Umeå universitet överhuvudtaget att vara ett attraktivt alternativ?

Att människor studerar och arbetar världen över bidrar till viktiga perspektiv och fördjupad kunskapsutveckling. För universitet och högskolor är nationell och internationell rörlighet en lika delar central som naturlig fråga. När svenska universitet arbetar för att locka till sig internationellt eftertraktad kompetens sker det i global konkurrens.

Jag är orolig för de internationella studenter och forskare som idag är verksamma i Sverige och som ser en framtid här, men också för att universitetet kommer att få det betydligt tuffare att attrahera och behålla forskartalanger från andra länder. Risken är att universitetets kompetensförsörjning påverkas negativt, vilket får följder för både forskning, utbildning och kunskapsutvecklingen i samhället.

Umeå universitet är med i det europeiska nätverket Euraxess Sweden tillsammans med flera andra svenska lärosäten. Genom det samarbetet görs nu ansträngningar för att i dialog med Migrationsverket tydliggöra och ge stöd till chefer och anställda kring vad lagändringen innebär i praktiken. Jag har också gett Personalenheten här på universitetet i uppdrag att ordna med mer detaljerad information om vad som gäller för våra internationella medarbetare, för allt det här är förstås oroande för oss alla.

Förändringarna i utlänningslagen går i motsatt riktning från vad som skrivs fram som intention i forskningspropositionen. Där lyfts ett ökat fokus på internationalisering genom att den internationella verksamheten vid varje högskola är ett bidrag till att öka kvaliteten i högskolans utbildning och forskning.

Jag kommer att se till att Umeå universitet följer frågan noga, för att jag ser en risk för att lagen drabbar svenska universitets internationella rekrytering till utbildning och forskning.

Redaktör: Hans Adolfsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.