Att mäta kunskaper och färdigheter i en pandemi

14 januari 2022

Pandemin släpper inte taget, men vårterminens start närmar sig och en intensiv tentaperiod är här. Det senaste beskedet vi har att förhålla oss till från regeringen och Folkhälsomyndigheten är att tentamina och examinationer bör genomföras på plats med lämpliga smittskyddsåtgärder.

Utbildning som håller hög kvalitet behöver mäta studenternas kunskap på ett rättssäkert, pedagogiskt och rättvist sätt. Olika typer av kunskaper och färdigheter kontrolleras på olika sätt. En form som används för faktabaserad kunskapskontroll är salstentamen.

Glädjande nog har inte den omställning som universitetet behövt göra till distans- och digital utbildningspedagogik påverkat studieresultaten negativt. Det är till och med så att en större andel av våra studenter har klarat sina kurser och fått ett högre snittbetyg. För mig säger det en hel del om hur väl studenter, lärare och forskare har klarat av att ta till sig nya digitala lärandemetoder.

Heidi Hansson, vicerektor vid Umeå universitet

Foto: Mattias Pettersson

Digital salstentamen har däremot ingenting direkt med pandemin att göra. För ett lärosäte som blickar framåt är utvecklingen av digitala format för undervisning och examination en naturlig följd av att samhället och verksamheten digitaliseras. Det gäller både för campusförlagd utbildning och utbildning på distans.

Redan under 2018 startade Umeå universitet ett projekt för att digitalisera processen för salstentamen och på sikt kunna erbjuda en tjänst med hjälp av ett IT-stöd. Arbetet tog avstamp i pilotstudier för att bygga upp och förstå verksamhetens behov. Tester och utvärderingar visade en stark vilja hos studenter och lärare att övergå till digital salstentamen.

Under höstterminen 2021 lanserades en ny och universitetsgemensam tjänst, i samarbete med en nationellt upphandlad leverantör. Vi ingår också i ett nationellt nätverk med regelbundna träffar och kunskapsutbyte med bland annat Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Luleå tekniska universitet. Under hösten genomfördes 58 digitala tentamenstillfällen, vilket gläder mig då jag ser flera tydliga fördelar med tjänsten.

Pappershanteringen minskar, studenter är vana att använda datorer under sin studietid och tjänsten sparar tid för medarbetare som ska bedöma inlämnade uppgifter. Att inte behöva frakta pappersluntor från skrivsalar gynnar både effektiviteten och rättssäkerheten. En bonus är dessutom att varken lärare eller studenter behöver ägna sig åt att tolka snirkliga handstilar.

Studenter vid ett av våra program riktade nyligen kritik mot en felkonstruerad digital salstentamen. Det är beklagligt att studenterna drabbades och vi behöver lära oss av misstagen. Felet hade orsakats av den mänskliga faktorn och inte av tekniken i sig, men det är klart att införandet av ny teknik innebär utmaningar. Universitetets medarbetare är nya användare av tjänsten och jag vill påminna om att det finns stöd och guidning att få för den som har behov av det.

Kritik har också riktats mot genomförandet av tentamina på plats när smittspridningen i regionen har ökat kraftigt på kort tid. Jag förstår och har respekt för om människor blir oroliga över den situation vi befinner oss i.

Jag och universitetsledningen lyssnar till kritiken och diskuterar hur vi kan genomföra ännu säkrare examinationer. Universitetet följer nationella rekommendationer, för dialog med Smittskyddsenheten vid Region Västerbotten och arbetar med en rad åtgärder för att det ska vara så tryggt och säkert som möjligt både för studenter och medarbetare i samband med examination.

Terminen närmar sig sitt slut och till helgen välkomnar vi internationella studenter till Umeå, om inte de nya covid-restriktionerna ställer till det. Jag vill fånga det här tillfället att önska dig en fin start på det nya året.

Redaktör: Heidi Hansson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.