Vad händer för den student som fuskar?

24 mars 2022

Fusk i samband med examination är ett regelbrott som tyvärr förekommer vid lärosäten och som Umeå universitet ser allvarligt på. För att harmonisera arbetet mellan landets lärosäten har SUHF inrättat en arbetsgrupp som ser över behov av gemensamma deklarationer, rekommendationer eller ramverk vad gäller förebyggande av fusk, anmälan, bedömning och påföljd av disciplinärenden.

Fusk är ett regelbrott som Umeå universitet ser allvarligt på. I samband med pandemins omställning till distansundervisning och digitala examinationer ökade antalet disciplinärenden inom högskolan lavinartat. Det vanligaste fusket är plagiering, men otillåtet samarbete ökade också kraftigt. Det har helt klart varit en utmaning för lärosäten att examinera rättssäkert på distans. Orsakerna till denna ökning är troligen multifaktoriell.

Katrine Riklund, prorektor vid Umeå universitet.

Foto: Mattias Pettersson

Jag tror och hoppas att antalet ärenden kommer att sjunka när medarbetare och studenter nu successivt återgår till campus. Universitetet arbetar vidare med lärdomar för att säkerställa hög rättssäkerhet vid examinationer, oavsett om de sker på distans eller vid campus.

Som lärosäte ska vi vara tydliga med vad som är tillåtet vid examinerande moment och vad som är otillåtet samarbete och plagiat. Information om detta samt vad som händer om vi misstänker fusk ska ges till studenter tidigt under utbildningen. Varför händer det då att studenter fuskar? Frågan har givetvis inte bara ett svar. Det kan bero på stress och en pressad studiesituation. Det kan också bero på okunskap om hur akademiska texter skrivs och vilka krav som ställs vid självständigt eller vetenskapligt arbete. Enligt Högskoleförordningen får universitet vidta disciplinera åtgärder mot de studenter som försökt att fuska.

En rättvis bedömning av studieprestationer är en förutsättning för hög kvalitet inom högre utbildning. Inom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har en expertgrupp för etikfrågor inrättat en arbetsgrupp för disciplinärenden, med representanter från andra svenska lärosäten. Jag har fått förtroendet att vara ordförande och leder gruppens arbete framåt. Tillsammans gör vi en inventering av processen för disciplinärenden och diskuterar möjliga vägar till en gemensam lärosätessyn. Vi har identifierat en del skillnader mellan lärosäten, tex avseende ikraftträdande och längd av avstängning som disciplinär påföljd.

Min förhoppning är att arbetsgruppens konstruktiva diskussioner leder fram till ökad kunskap och gemensamma, rekommendationer eller vägledningar vad gäller förebyggande av fusk, anmälan, bedömning och påföljd av disciplinärenden vid landets lärosäte. Jag hoppas också att ett än större fokus på disciplinfrågorna även verkar förebyggande, för i den bästa av studiemiljöer väljer studenter att lära sig och förstå istället för att fuska sig till ett resultat. Det blir bättre för alla.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.