Det är dags att mötas om angelägna frågor

22 april 2022

Vårsolen lyser över ett campusområde som återigen är fyllt med liv och rörelse. Äntligen kan vi träffas på plats. Den digitala era vi befinner oss i är på många sätt fantastisk, med lösningar som underlättar i vardagen och bidrar till minskat resande. När det gäller vissa samtal är däremot fysiska möten oslagbara för att kunna lyssna in varandra på ett lyhört och effektivt sätt.

Något jag sett extra mycket fram emot är att besöka universitetets många institutioner och arbetsenheter. Det är alltid givande att träffa medarbetare för att prata om verksamhetens möjligheter och utmaningar. Vi behöver också träffas för att prata om aktuella frågor som är särskilt angelägna för att universitetet ska utvecklas i önskad riktning.

Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet

Foto: Mattias Pettersson

Jag och universitetsledningen genomförde regelbundna institutionsbesök fram till dess att pandemin satte krokben för det. Efter två år är det nu dags för en nystart med över 50 inplanerade möten, som sträcker sig ända in i början av 2023.

Vi har valt att göra vissa justeringar i upplägget av besöken jämfört med tidigare. En väsentlig skillnad är att inte bara institutionsledningar bjuds in, utan samtliga medarbetare vid institutionen är välkomna till träffarna. Min förhoppning är att det kommer att bidra till en intressant och dynamisk dialog.

En annan förändring är att vi från universitetsledningen inleder besöket med några aktuella frågor. Därefter vill vi gärna att institutionen lyfter angelägna frågor att föra dialog med oss kring. För att tillsammans utveckla universitetets verksamhet behövs utrymme att både prata om det universitetsgemensamma och det som är specifikt för de vi besöker.

På kommande institutionsbesök har vi från universitetsledningen valt tre aktuella ämnen för information och diskussion. Universitetet ska vara en arbets- och studieplats fri från kränkningar och diskriminering. Den första punkten är därför arbetsmiljö och värdegrund, som innefattar universitetets arbete mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Den andra punkten rör samverkansstrategier och grön samhällsomvandling med anledning av den omfattande industriella utvecklingen i norra Sverige. Frågan rör universitetets bidrag när det gäller utbildning och forskning, där samtliga discipliner och ämnen är relevanta för den pågående samhällsomvandlingen.

Den tredje punkten handlar om universitetets arbete för att identifiera våra profilområden inom forskning. Syftet är att förbereda inför en kommande ändring av statens modell för att fördela basanslag och samtidigt utveckla universitetets långsiktiga forskningsstrategiska arbete för att stärka forskningens kvalitet och konkurrenskraft.

Vi har i nuläget besökt fyra institutioner och det har varit mycket givande besök och roligt att kunna träffas fysiskt igen. Jag och hela universitetsledningen ser fram mot många intressanta diskussioner under våra kommande institutions- och enhetsbesök.

Redaktör: Hans Adolfsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.