Dagens studenter är inte lärjungar utan medskapare

19 maj 2022

Förra veckan fick vårpromotionen en härlig revansch med fyra dagars firande av kunskap och utbildning, där tre års pristagare, nya doktorer och jubeldoktorer hyllades. Det kändes väldigt bra att firandet under veckan inleddes med att uppmärksamma universitetets fantastiska pedagoger.

Det är pedagogernas insatser som gör att våra studenter går vidare och fördjupar sina kunskaper genom forskning, för att så småningom bli nästa generations forskare och lärare. Jag uppskattade de pedagogiska samtal som hölls av universitetets pedagogiska pristagare under onsdagen inför vårpromotionen. Bland alla inspirerande berättelser från universitetslärarens vardag upplevde jag att tre teman särskilt utkristalliserade sig: föränderlighet, relationer och glädje.

Bild från livesändningen av de pedagogiska samtalen.

Foto: Cecilia Nilsson

Utveckling av utbildning sker i förhållande till samhällsförändringar och samhällsbehov, inte minst hållbar utveckling. Det kan låta instrumentellt, som om universitetets uppgift bara skulle vara att leverera utbildade människor för arbetsmarknaden. Så är det givetvis inte. Pristagarna betonade vikten av bildning och att väcka nyfikenhet för att stimulera ett livslångt lärande. Däremot tydliggör samhällsförändringar vikten av fungerande och ömsesidig samverkan med skolan, vården, kommuner, industrier och olika delar av vårt geografiska område.

En annan slags förändring rör utmaningar i att möta en alltmer heterogen studentgrupp. Flera pristagare berättade om dessa och betonade samtidigt hur värdefullt det är att studenterna har olika erfarenheter, ålder och inställning. Genom att dra nytta av olikheterna och att studenterna inte är stöpta i samma form så utmanas de i sitt lärande.

Heidi Hansson, vicerektor vid Umeå universitet

Foto: Mattias Pettersson

Pandemin innebar förändringar av undervisningsformer. Det här ledde till snabb utveckling men också till utmaningar, inte minst i fråga om att bygga relationer till och mellan studenter. Vi har lärt oss mycket när det gäller att stimulera kreativitet och studentaktivitet i det digitala rummet.

En intressant diskussion rörde aspekten av att undervisa tillsammans, genom att vara fler lärare i klassrummet eller att arbeta i lärarlag. Det kan förändra dynamiken och i bästa fall stimulera studenterna att ta ett eget ansvar för sin utbildning. Om lärare vågar lyfta fram olika tolkningar eller ingångar till materialet, kan det skapa insikt om kunskapens föränderlighet och bidra till att utveckla kritiskt tänkande hos studenterna. Det finns inte alltid ett rätt svar. Det här betyder att vi kan släppa idén om lärjungeskapet. I stället skapar vi en föränderlig lärarroll liksom en ny studentroll, där vi hela tiden lär av varandra och utvecklar kunskap tillsammans.

Det som förenar pristagarna är yrkesstolthet och arbetsglädje. Jag är övertygad om att ett av de viktigaste sätten att bevara den arbetsglädjen, är just att skapa ny kunskap i relationerna med studenter och kolleger. Det får mig att med värme tänka på det citat som inledde onsdagens program: "det vi lär oss med glädje glömmer vi aldrig".

Redaktör: Heidi Hansson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.